Ogłoszenia – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.„Na jedno bowiem należy zwrócić uwagę: że choć we wszystkich uroczystościach Pana naszego Chrystus jest przedmiotem czci, to jednak w powodach tej czci nie jest uwzględniona władza i imię królewskie Chrystusa” – tak w 1925 roku, w encyklice Quas primas, Pius XI uzasadnił uchwalenie nowego święta – Chrystusa Króla Wszechświata. Początkowo obchodzono je w ostatnią niedzielę października, aby – blisko końca roku liturgicznego – przed celebrowaniem uroczystości Wszystkich Świętych, „(…) wprzód sławić i chwalić Tego, który triumfuje we wszystkich Świętych i wybranych swoich” (Quas primas). W ramach reformy soborowej, w 1969 r. papież Paweł VI przeniósł je na sam koniec roku kościelnego, podnosząc jednocześnie do rangi uroczystości.

Dzisiaj -o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.                                                                                                                                                   We wtorek Msza św. o godz.12 w intencji matek w stanie błogosławionym, z małymi dziećmi i o wyniesienie na ołtarze sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

Parafialny Zespół Caritas informuje, iż od przyszłej niedzieli będzie możliwość zakupu świec Caritas „ Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na żywność dla potrzebujących. Od przyszłej niedzieli w kościele będą wystawione kosze na żywność o przedłużonym terminie ważności i środki czystości. Ze zgromadzonych darów Caritas przygotuje paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących.  W tym roku z powodu pandemii  – nie będzie prowadzona akcja „Serduszko”. Natomiast jeśli ktoś ma życzenie wesprzeć seniorów i osoby samotne w trudnej sytuacji to uprzejma prośba o wpłaty na konto Parafii z dopiskiem: prezent dla seniora. Z zebranych środków Caritas przygotuje prezenty świąteczne dla seniorów i osób samotnych.                                                                                                              

Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od Mszy św. porannej do wieczornej i w nocy z czwartku na piątek.                                                

Wypełnione kartki wypominkowe można przynieść do zakrystii lub kancelarii. Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedziele kwadrans przed Mszą o 913.         

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Od I Niedzieli Adwentu będziemy święcić Opłatki wigilijne, które przygotowały Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu z klasztoru przy Rynku Nowego Miasta. Opłatek z własnego kościoła jest znakiem budowania jedności wspólnoty parafialnej.                  

W sobotę 5 grudnia rozpoczniemy Rekolekcje adwentowe Hymnem do Ducha Św. i Mszą Św. o godz. 18. Niedzielne konferencje głoszone będą na każdej Mszy św. W poniedziałek, wtorek i środę: o godz. 6.30, 10, 16, 18, 20. Konferencje będzie głosił ks. Radosław Mucha.       

W tym tygodniu patronują nam:

  • 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.


czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXIII Niedziela Zwykła.Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność Caritas, aby pomagać innym.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – Uroczystość Wszystkich Świętych.Dzisiaj Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby mogli przebywać blisko Ojca w niebie. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte o godz.: 7, 10 i 18.                                        

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.                                                                                                     

We wtorek wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” zaprasza na celebrację uroczystej Mszy Świętej o godz. 18:00, natomiast bezpośrednio po niej na uwielbienie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie w kościele. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą doświadczyć działania mocy Ducha Świętego.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” zaprasza osoby, które pragną być omodlone w ramach tzw. modlitwy wstawienniczej. Prosimy zgłaszać się w tej sprawie do ks. Marcina.

Prosimy kandydatów przygotowujących się do bierzmowania, zapisanych w 2019 i 2020 r. o przynoszenie wypełnionych ankiet dostępnych na stronie internetowej naszej parafii do kancelarii w godzinach urzędowania albo do zakrystii przed lub po każdej Mszy Świętej.

W sobotę o godz. 17 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Spowiadamy w tygodniu od godz. 18, a w niedzielę podczas Mszy św. w kaplicy św. Michała Archanioła, w kaplicy Adoracji.                  

Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od Mszy św. porannej do wieczornej i w nocy z czwartku na piątek.                                                              

Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie kart wypominkowych.  Wypełnione kartki można przynieść do zakrystii lub kancelarii. Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedziele kwadrans przed Mszą o 913.  Mszę Gregoriańską z intencją zbiorową za zmarłych sprawujemy przez cały listopad o 18.