Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

24 września  2020 r. odmawiamy Dzień 1 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni  Dzień 1  Nowenny).

W tym miesiącu przypada 85 rocznica Koronki do Miłosierdzia Bożego

85 LAT TEMU PAN JEZUS PRZEKAZAŁ SŁOWA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ŚW. SIOSTRZE FAUSTYNIE

13 września 2020 22:22/w InformacjeKościółPolska

13 i 14 września 1935 roku – to dni, w których Pan Jezus podyktował św. siostrze Faustynie Kowalskiej tekst Koronki do Bożego Miłosierdzia. Miało to miejsce w wileńskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

– Związane jest to z pewną wizją, jaką miała święta Faustyna – anioła zniszczenia, który miał skarcić ziemię w imieniu Boga – mówił ks. dr Krzysztof Stola z Apostolatu Miłosierdzia.

Pan Jezus przekazał świętej siostrze Faustynie słowa, które dzisiaj nazywamy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Polecił jej, aby jak najczęściej odmawiała tę modlitwę. Wówczas siostra Faustyna doświadczyła kolejnej wizji, w której anioł zniszczenia pozostał bezsilny.

– Święta Faustyna ujrzała chwałę Boga w Trójcy Przenajświętszej i dane jej było zrozumieć, jak straszne grzechy popełniane są na całym świecie. Grzechy, które zasługiwały na tak wielką karę – powiedział biblista ks. dr Jacek Stefański.

Aby uchronić świat przed karą Bożą, należy modlić się skierowaną do Boga Ojca Koronką do Miłosierdzia Bożego.

– Modlitwa, która zostaje ułożona przez samego Chrystusa, dlatego musimy powiedzieć, że jest to modlitwa przeznaczona dla każdego człowieka, bez względu na wiek, na stan życia związany z powołaniem – dodał ks. dr Jacek Stefański.

Sekretarka Miłosierdzia Bożego, bo tak siostrę Faustynę nazywa sam Pan Jezus, otrzymuje w objawieniach również wskazówki związane z życiem duchowym i spisuje je do dzienniczka. Jezus przypomniał wtedy, jak ważną rolę pełni Godzina Miłosierdzia.

– Każdy z nas powinien każdego dnia o godzinie 15.00 przypomnieć sobie cierpienia Pana Jezusa, całą Jego mękę, ale może też zjednoczyć się z męką Pana Jezusa na Krzyżu i w ten sposób wyprosić wielkie łaski dla siebie i dla całego świata – zaznaczył biblista.

Chrystus poucza nas, aby Koronka do Miłosierdzia Bożego była odmawiana z ufnością i wytrwałością.

– Jest to przede wszystkim osobisty akt, w którym człowiek decyduje się okazać ufność Panu Bogu i miłosierdzie światu, którego On oczekuje – tłumaczył ks. dr Krzysztof Stola.

Z Koronką wiążą się ważne obietnice łączące sprawy doczesne z wiecznością. Chodzi o przechodzenie człowieka na „tamtą stronę”.

– Jedna dotyczy grzeszników, choćby nie byli czcicielami, choćby w ostatniej chwili zdecydowali się na ufne odmówienie Koronki – mogą otrzymać zbawienie. Druga rzecz to obietnica związana z tymi, którzy modlą się przy konających. Nie tylko ci, którzy odchodzą, ale także ci, którzy przy nich się modlą, otrzymają te same łaski nadprzyrodzone – wyjaśnił ks. dr Krzysztof Stola.

Obietnica ogólna mówi, że przez ufne odmawianie Koronki można uprosić wszystko, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Ponadto Chrystus dał obietnice szczegółowe, które dotyczą łaski szczęśliwej oraz łaski spokojnej śmierci bez lęku i przerażenia.

TV Trwam News

 

Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam,
nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, aby wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

 

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Bierzmowanie 2020 informacjeW niedzielę 27.09.2020 po Mszy świętej wieczornej

odbędzie się spotkanie dla DZIEWCZĄT z najstarszej

 grupy kandydatów do bierzmowania,

którzy rozpoczęli przygotowania w 2018 r.

W niedzielę 04.10.2020 po Mszy świętej wieczornej

odbędzie się spotkanie dla CHŁOPCÓW z najstarszej

grupy kandydatów do bierzmowania,

którzy rozpoczęli przygotowania w 2018 r.

 

Bardzo prosimy o uzupełnienie potrzebnych formalności: imię patrona, dane świadka

bierzmowania, dane dotyczące parafii

chrztu – zapraszamy do kancelarii parafialnej:

wtorek 22.09.2020 w godz. 16-19 lub

czwartek 24.09.2020 w godz. 16-17.30.

Ogłoszenia – XXV Niedziela Zwykła.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 25. tydzień zwykły. Przypadają w nim: w poniedziałek 21.09. święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, a w środę 23.09. wspomnienie św. o. Pio.

Dzisiaj po Mszy św. wieczornej kandydaci do bierzmowania, którzy rozpoczęli przygotowania w 2018 roku, czyli grupa najstarsza,  mają spotkanie po Mszy św. wieczornej w kościele.

W poniedziałek 21 września po Mszy św. wieczornej zapraszamy mieszkańców bloku Wittiga 3 na przejęcie obrazu NMP Matki Pięknej Miłości.

Ks. Mariusz zaprasza na spotkanie całą służbę liturgiczną: ministrantów i lektorów 3 października na godzinę 9.00.

Ks. Marcin serdecznie zaprasza kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zapisanych w 2019 i 2020 r., czyli grupę zeszłoroczną i najnowszą, na spotkanie organizacyjne w kościele w niedzielę 11 października po Mszy św. wieczornej o godz. 18:00. Na spotkanie proszę zabrać ze sobą długopis.

Jednocześnie ks. Marcin informuje, że planowana pod koniec września pielgrzymka do sanktuariów w Czernej, Łagiewnikach i Wadowicach z powodu zgłoszenia się niedostatecznej ilości osób zostaje odwołana.

PRZYPOMINAMY:

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” zaprasza na spotkania modlitewno-formacyjne w każdy WTOREK po Mszy św. wieczornej do sali nr 2 Domu parafialnego.

Parafialna wspólnota Ruchu Światło-Życie (Oaza) zaprasza młodzież na spotkania w każdy PIĄTEK:  o godz. 18:00 Msza święta i  spotkanie w salce nr 1 w Domu parafialnym.

Konferencje dla narzeczonych, czyli kurs przedmałżeński rozpocznie się 5 października.

Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę od Mszy Świętej porannej ok. godz. 8 do 18 i w nocy z czwartku na piątek. Podczas adoracji trwamy na modlitwie w ciszy.

Spowiadamy w tygodniu od godz. 18, a w niedzielę podczas Mszy św. w kaplicy św. Michała Archanioła, w przedsionku chóru.

Zapraszamy wiernych do udziału w Jerychu Różańcowym, które rozpocznie się 11.10.2020 r. po Mszy św. wieczornej, a zakończy 17.10.2020 r. o godz. 18.00.

Ogłoszenia – XXIV Niedziela Zwykła.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 24. tydzień zwykły. W Kościele w Polsce zbiega się on z  kwartalnymi dniami modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W dawnej liturgii były to tzw. „suche dni”. Pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o potrzebie katolickiego wychowania młodych pokoleń. Przypomnieniem niech będzie wspominany w najbliższy piątek 18 września św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży i patron Polski. Wychowanie katolickie uwzględnia również postawę patriotyczną. Pamiętajmy zatem o przypadającej w czwartek 17 września 81. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W tygodniu tym obchodzimy też w poniedziałek 14 września święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego i w jego sąsiedztwie, we wtorek, wspomnienie NMP Bolesnej.

Dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

czytaj więcej »

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

czytaj więcej »

Pielgrzymka.W dniach 21-22 września organizujemy pielgrzymkę śladami największych polskich świętych XIX i XX w. do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej, do Wadowic i sanktuarium Miłosierdzia Bożego i grobu s. Faustyny w Łagiewnikach. Zainteresowanych odsyłamy do ks. Marcina.

Ogłoszenia – XXIII Niedziela Zwykła.Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

Dzisiaj o godz. 17.30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie.

czytaj więcej »

Strona 1 z 9812345...102030...Ostatnia »