Hymn Parafii


Autorem tekstu i muzyki jest ks.dr Marek Przybylski z Archidiecezji Warszawskiej. Śpiewa chór parafialny pod dyrekcją Pawła Stępniewskiego; akompaniuje Tomasz Wasek.


MATKO PIĘKNEJ MIŁOŚCI

Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa,

wierna i pokorna, nigdy się nie kończy.

Bóg z miłości swojej, dał nam obietnicę,

Niewiasty Dzielnej, która zło pokona.

Ref: Matko Pięknej Miłości,

naucz wiary, ufności,

byśmy Boga poznali,

wzajemnie się miłowali

Najświętsza Maryjo, daj nam radość życia,

chroń przed każdym grzechem, oddal przeciwności.

Uproś naszym czasom u Twojego Syna,

pokój na świecie i miłość w rodzinach.

Ref: Matko Pięknej Miłości,

naucz wiary, ufności,

byśmy Boga poznali,

wzajemnie się miłowali

Uwielbiajmy Boga w Trójcy jedynego

bo w Nim nasza siła, gdy jesteśmy słabi.

Przemień nasze serca, miłością odwieczną,

która prowadzi, wszystkich do świętości.

Ref: Matko Pięknej Miłości,

naucz wiary, ufności,

byśmy Boga poznali,

wzajemnie się miłowali