Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej


Jedna z form nowej ewangelizacji, która zrodziła się w 1950 r. w Ruchu Szensztackim w Brazylii. W Ameryce Południowej jest znany pod nazwą Mae Peregrina (Pielgrzymująca Matka), w Niemczech – Projekt Pielgrzymującego Sanktuarium. W Polsce przyjęta została nazwa Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztatu lub po prostu Pielgrzymująca Matka.

Założenia Apostolatu:
Obraz Matki Trzykroć Przedziwnej nawiedza systematycznie, co miesiąc, określony, stały krąg osób np. 10 lub 15 rodzin lub osób. W domu danej rodziny obraz przebywa 2 lub 3 dni (dni miesiąca dzielone są na liczbę osób w kręgu) i jest przekazywany do następnej rodziny lub osoby z tego kręgu. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest załączona książka z modlitwami i rozważaniami. Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował dlatego też sporządza listę osób należących do niego i stara się być z nimi w kontakcie.

Celem Apostolatu jest nowa ewangelizacja z Maryją:

  • kształtowanie osobistej więzi z Jezusem i z Maryją
  • ożywienie i umocnienie modlitwy rodzinnej (z peregrynacją związana jest modlitwa różańcowa)
  • budzenie ducha apostolskiego

Historia
Inicjatorem Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztatu był Brazylijczyk, Jan Pozzobon (1904-1985), mąż i ojciec rodziny, stały diakon, Sługa Boży, którego proces beatyfikacyjny został rozpoczęty 12 grudnia 1995 r., zakończony na płaszczyźnie diecezji i 14.05.2009 r. przeniesiony do Rzymu.

Rodzina Szensztacka w Santa Maria (Brazylia) w odpowiedzi na zachętę biskupów do wkładu w trwający w Kościele Rok Święty (1950) przygotowała 3 duże obrazy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Zostały one poświęcone w sanktuarium i przekazane do peregrynacji w rodzinach. Jeden z obrazów otrzymał Jan Pozzobon z prośbą, by zanosił go do rodzin i odmawiał z nimi różaniec. Po upływie określonego czasu, obrazy „powróciły” do sanktuarium. Jan Pozzobon postanowił kontynuować pielgrzymowanie z Maryją, gdyż doświadczył Jej działania w rodzinach. Na własnych barkach przez 35 lat nosił, ważący ok. 10 kg, obraz Matki Bożej do rodzin w pobliskich i dalszych osiedlach, do szkół i szpitali, nawet do więzień i zachęcał do wspólnej modlitwy różańcowej. Rodziny przyjmując z wiarą obraz Matki Bożej doświadczały wielu łask nawiedzenia i zrodziło się w nich pragnienie, by częściej przyjmować Maryję we własnym domu. Jan Pozzobon odczytując to jako głos Boży podarował grupie 30-tu rodzin mniejszy obraz Matki Bożej, tak by on regularnie, co miesiąc nawiedzał rodziny. Wkrótce powstały nowe kręgi i w ten sposób rozpowszechniła się oryginalna forma pielgrzymującego obrazu Matki Bożej o jednakowym wymiarze i kształcie ram nawiązujących do sanktuarium szensztackiego. (obecna forma pielgrzymujących obrazów).

Apostolat dzisiaj
W Europie Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej bardzo dynamicznie zaczął się rozwijać od 1997 r. jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do zaangażowania się w dzieło nowej ewangelizacji i przygotowanie do Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Pogłębiająca się laicyzacja dotykająca szczególnie mocno Europę Zachodnią, wołanie Jana Pawła II a następnie Benedykta XVI o odnowę wiary chrześcijańskiej w Europie zainspirowały Apostolat do podarowania Matce Bożej korony i ogłoszenie Ją Królową Nowej Ewangelizacji Europy. Myśl ta zrodziła się 2007 roku. Jako przygotowanie do koronacji obraz Matki Bożej (kopia tego, który nosił Jan Pozzobon zwany Auxiliar) peregrynował po krajach Europy. Uroczystość koronacyjna miała miejsce 8.09.2012 r. w Szensztacie (Niemcy). Przewodniczył jej abp Rino Fisichiella – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Koronę pobłogosławił Ojciec św. Benedykt XVI, który też przesłał telegram z racji tej uroczystości. Pod wpływem przeżyć uroczystości koronacyjnych w Apostolacie spontanicznie powstał nurt koronacyjny małych pielgrzymujących obrazów w kręgach. Jest on widziany jako przedłużenie uroczystej koronacji z 8.09.2012 r.

Od stycznia do końca czerwca 2014 roku ukoronowany obraz Matki Bożej – Królowej Nowej Ewangelizacji Europy peregrynował w Polsce.

Obecnie Apostolat istnieje w ponad 100 krajach świata. W Europie m.in.
Niemcy – 5 000 kręgów
Hiszpania – 2 500
Portugalia – 2 000
Chorwacja – 1 500
Włochy – 1 050
Polska – 1000
Szwajcaria – 800
Czechy – 500
Polska Misja katolicka w Niemczech – 500
Rosja – 70

Na terenie naszej parafii jest 13 kręgów. W każdym kręgu jest 10 rodzin. Wizerunek Matki Bożej w każdej rodzinie otoczony jest modlitwą przez 3 dni. W ciągu miesiąca Matka Boża nawiedza wszystkie rodziny kręgu. Każdy krąg ma swojego opiekuna, który czuwa i otacza opieką rodziny tworzące krąg.

Opiekunowie i rodziny otoczone są opieką duchową przez ojca Romualda Kszuka i s. M. Katarzyny Antolak. Organizowane są rekolekcje i spotkania w Sanktuarium Wierności w Otwocku przy ul. Br. Czecha 9/11, tel: 22 – 779 34 24. Każdego miesiąca członkowie kręgów spotykają się w parafii na Mszy świętej ku czci M.B.T.P. dziękując za opiekę i otrzymane łaski.

Osoby pragnące zaprosić Maryje do swojego domu mogą skontaktować się z Dorotą Kowalską  tel: 790200713, mail:dorotakowalska1@gmail.com