Służba Liturgiczna Ołtarza ( S L )


herb służby liturgicznej

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) –  osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.


Ministrant  pomaga kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw, ale służy zawsze samemu Jezusowi Chrystusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Najświętszej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

Lektor –Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz

Ceremoniarz – osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny. W czasie liturgii ceremoniarz zwraca się do jej uczestników komendami wydawanymi po łacinie. Jeżeli wymagają tego okoliczności (na przykład istnieje obawa przed niezrozumieniem), zamiast przyjętych łacińskich komend ceremoniarz komunikuje sięcelebransem i pozostałymi uczestnikami liturgii w języku zrozumiałym dla wszystkich. Podczas liturgii zajmuje miejsce w pobliżu celebransa.


Opiekun Służby Liturgicznej

ks.Paweł

 

Ceremoniarz parafialny główny,   lektor   Mariusz.  
  Ceremoniarz parafiany lektor Krzysztof

Odpowiedzialny za Lektorów i ministrantów starszych

Ceremoniarz parafialny lektor  Paweł

Odpowiedzialny za ministrantów

lektor Filip

Odpowiedzialni za kandydatów na ministranta 

lektor Krzysztof

 

lektor Aleksander

Spotkania
  • dla kandydatów : kto by chciał zostać ministrantem zapraszamy na spotkania w SOBOTY o ….
  • dla ministrantów : ustala Filip/Paweł
  • dla  lektorów :       ustala Paweł
  • oraz przed ważnymi momentami w życiu parafii.   ustala ksiądz i ceremoniarz

 

Służba pontyfikalna NMP Matki Pięknej Miłości

Ceremoniarz   główny       — Mariusz Michalczyszyn

Ceremoniarz                     — Paweł Pałyga ,Krzysztof Warzocha , Bartosz Borawski,

Turyferariusz                     — Krzysztof Pałyga 

Nawikulariusz                    –Alek  Brodzik

Krucyferariusz                  — Wiktor Sewera

Akolici                             — Mateusz Fydrych

Akolici                             — Mateusz Bielecki

Księga                            —  Filip Brodzik

Mikrofon                       — Paweł Pałyga

ministrant ołtarza          —


Grupowe

 

spotkanie SL po świąteczne wielkanocne 13.04.2024  

spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej  06.01.2024

Ostatnie roraty 2023.12.23

wyjazd integracyjny Służby Liturgicznej 21.10.2023

Zlot służby Liturgicznej 16.09.2023

więcej info TU

Spotkanie lektorów i ministrantów starszych 03.09.2023r.

spotkanie przy grillu 17.06.2023

spotkanie opłatkowe służby liturgicznej 06.01.2023

.spotkanie służby liturgicznej z nowym księdzem opiekunem 20.11.2022. x. Paweł

towarzyski mecz z parafią św. Szczepana 19.11.2022

Promocja lektorska 08.10.2022 Bp.Jacek Grzybowski

zakończenie roku i pożegnanie ks Mariusza. 25.06.2022

Promocja na ceremoniarza parafialnego 09.10.2021 katedra Bp Romuald Kamiński

Obłóczyny ministrantów 26.01.2020

spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej 21.12.2019

Wyjazd do Częstochowy 26.10.2019

Promocja Lektorska 12.10.2019

wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego 14.09.2019

spotkanie opłatkowe 05.01.2019


spotkanie ministrantów 03.11.2018


Zakończenie roku formacyjnego służby liturgicznej  16.06.2018


Obóz Zimowy 2018


spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej 06.01.2018


Przyjęcie nowych ministrantów 06.01.2018 godz.9:00


Wypad na pizze 11.11.2017


Wyjście na paintballa 28.10.2017


promocja na ceremoniarza 29.11.2008. Bp Stanisław Kędziora  (Mariusz,, Andrzej) pierwsi ceremoniarze w naszej parafii. Katedra Warszawsko Praska.