Służba Liturgiczna Ołtarza


herb służby liturgicznej

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) –  osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.


Ministrant  pomaga kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw, ale służy zawsze samemu Jezusowi Chrystusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Najświętszej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

Lektor –Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz

Ceremoniarz – osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny. W czasie liturgii ceremoniarz zwraca się do jej uczestników komendami wydawanymi po łacinie. Jeżeli wymagają tego okoliczności (na przykład istnieje obawa przed niezrozumieniem), zamiast przyjętych łacińskich komend ceremoniarz komunikuje sięcelebransem i pozostałymi uczestnikami liturgii w języku zrozumiałym dla wszystkich. Podczas liturgii zajmuje miejsce w pobliżu celebransa.


Opiekun Służby Liturgicznej

    ks. Mariusz


Odpowiedzialny za Lektorów

  Ceremoniarz główny….Mariusz Michalczyszyn

Odpowiedzialny za Ministrantów

    lektor……Krzysztof Warzocha,

lektor……..Paweł Pałyga

Odpowiedzialni za kandydatów na ministrantów:

  lektor……Paweł Pałyga

lektor Filip Brodzik


Spotkania
  • dla kandydatów : sobota  kto by chciał zostać ministrantem zapraszamy
  • dla ministrantów młodszych:
  • dla ministrantów starszych i lektorów :
  • oraz przed ważnymi momentami w życiu parafii.

 

Służba pontyfikalna NMP Matki Pięknej Miłości

Ceremoniarz   główny       — Mariusz Michalczyszyn

Ceremoniarz          —

Turyferariusz          — Filip Brodzik

Nawikulariusz         —

Krucyferariusz        —

Akolici                     —

Akolici                     —

Księga                    —

Mikrofon                 — Paweł Pałyga


Grupowe

Obłóczyny ministrantów 26.01.2020

spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej 21.12.2019

Wyjazd do Częstochowy 26.10.2019

Promocja Lektorska 12.10.2019

wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego 14.09.2019

spotkanie opłatkowe 05.01.2019


spotkanie ministrantów 03.11.2018


Zakończenie roku formacyjnego służby liturgicznej  16.06.2018


Obóz Zimowy 2018


spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej 06.01.2018


Przyjęcie nowych ministrantów 06.01.2018 godz.9:00


Wypad na pizze 11.11.2017


Wyjście na paintballa 28.10.2017