Grupa AA „Tarchomin”


 • Wspólnota Anonimowych Alkoholików

  Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem
  doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym
  w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 • Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
 • Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne
  datki.
  Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją
  lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych
  poglądów.
 • Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym
  alkoholikom w jej osiągnięciu.
 • Wspólnota AA działa na terenie naszej parafii od 11 września 1997.Spotkania AA odbywają się w budynku parafialnym – sala nr 1 (obok Caritasu):

   każdy CZWARTEK o godz. 19:00 (Grupa „Tarchomin”)
   każda NIEDZIELA o godz. 18:15 (Grupa „Po Schodkach”)

 • Są to mityngi otwarte, czyli takie, na które anonimowo może przyjść każdy.