Grupa AA „Tarchomin”


Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Chociaż nasza Wspólnota nie utożsamia się z żadną religią, to jednak program 12 kroków, wg którego wracamy do zdrowia, jest programem duchowym, kładącym nacisk na powierzenie się Bogu i żywą relację z Nim.

Nasza grupka funkcjonuje już 18-ty rok. Spotykamy się regularnie w każdy czwartek o godz. 18-tej. Są to mityngi otwarte, czyli takie, na które może przyjść każdy. W spotkaniach uczestniczy 12-25 osób.