Pomocnicy Matki Kościoła


Pomocnicy Matki Kościoła

Pragniemy pomagać Maryi Matce Kościoła, a wraz z Maryją i przez Maryję
Kościołowi Chrystusowemu, każdemu człowiekowi i Ojczyźnie.

Jako Pomocnicy Matki Kościoła oddajemy się Maryi w niewolę miłości.

Spotykamy się w I sobotę miesiąca, na mszy św. o godzinie 18-tej,
a następnie na formacji w sali nr 3.

Grupą opiekuje się  ks. Bartłomiej Szwarc.

Ruch Pomocników Matki Kościoła został założony w 1969 r. przez bł. Stefana kard. Wyszyńskiego.

Dokumenty dotyczące dzieła Pomocników oraz materiały Komisji Maryjnej Episkopatu Polski wydane w Rzymie w 1974 roku ściśle określają powody, dla których należy pomagać Matce Kościoła.

Są to:

1) wola Boża, by dążyć do Chrystusa „przez Maryję”,

2) oczekiwanie Matki Kościoła na pomoc ze strony ludzi,

3) postawa Maryi, która z woli Boga Ojca była Najdoskonalszą Pomocnicą Chrystusa podczas
Jego życia na ziemi, przez co stała się wzorem pomagania Chrystusowi,

4) postawa Maryi jako Pośredniczki i Wspomożycielki,

5) potrzeba współpracy z Maryją w Jej trosce o zbawienie każdego człowieka,

6) duża skuteczność pomocy Kościołowi i ludziom z Maryją i przez Maryję.