Ogłoszenia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim.



W pierwszą niedzielę Nowego Roku Pańskiego 2021 jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

czytaj więcej »