Ogłoszenia – IV Niedziela Adwentu.Dopiero w tę niedzielę, praktycznie na końcu Adwentu, w modlitwach liturgicznych przywoływana jest tajemnica zwiastowania. Dopiero teraz ukonkretnia się obietnica nadejścia Pana. Przez poprzednie tygodnie Kościół jakby rozbudzał w sobie tęsknotę za Bogiem. Musieliśmy czekać tak długo, zanim wreszcie usłyszeliśmy: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emanuel” (antyfona na Komunię). Izrael wyczekiwał Pana kilka tysięcy lat – teraz nowy Lud Wybrany ponownie przeżywał i celebrował to oczekiwanie, niecierpliwość, niepewność. Dziś przypominając sobie, jak Bóg przez zwiastowanie ostatecznie potwierdził, że Jego pierwsze przyjście jest bliskie i nieuchronne, Kościół podsyca swą nadzieję, że ponowne nadejście Pana również z pewnością nastąpi.

czytaj więcej »