Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 1Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

11 lipca 2024 r., po raz kolejny rozpoczynamy wspólne odmawianie Nowenny Ta nieustająca modlitwa w naszej Parafii rozpoczęła się w 2019 roku.

Za każdym razem obejmujemy intencją wspólną: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli oraz oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

Zachęcamy wszystkich do udziału w Nowennie. Przebieg modlitwy jest następujący:

Co drugi czwartek rozpoczynamy kolejny Dzień Nowenny z Dzienniczka św. Siostry Faustyny i kontynuujemy przez kolejne 8 dni.

Np. 11 lipca rozpoczynamy Dzień 1 z dzienniczka i przez kolejne 8 dni odmawiamy tylko dzień pierwszy czyli od 11- 19 lipca ; następnie od 24lipca – 2 sierpnia Dzień 2.

Według nakazu Pana Jezusa – porządek wszystkich Dni Nowenny jest następujący :

Dzień pierwszy: Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników

Dzień drugi: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne

Dzień trzeci:Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne

Dzień czwarty:Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają

Dzień piąty:Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców

Dzień szósty:Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci

Dzień siódmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie

Dzień ósmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym

Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe

Prośba za przyszły Kościół

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

16. Mk 2,17 „Słysząc to, Jezus powiedział do nich: „Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy; nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników .”

17. Łk 5,32 „Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników do pokuty.”

18. 1 Tymoteusza 1:15 „Oto godne zaufania powiedzenie, które zasługuje na pełną akceptację: Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników – z których ja jestem najgorszy.”

20. Rz 5,8-10 „Lecz Bóg okazuje nam miłość własną w tym: gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Skoro teraz zostaliśmy usprawiedliwieni przez jego krew, o ileż bardziej będziemy przez niego zbawieni od gniewu Bożego! Bo jeśli będąc nieprzyjaciółmi Boga, zostaliśmy z nim pojednani przez śmierć jego Syna, o ileż bardziej, będąc pojednani, będziemy zbawieni przez jego życie!”.

21. 1 Jana 3:5 „Wiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić grzechy; a w Nim nie ma grzechu.”

Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.