Ogłoszenia – V Niedziela Wielkiego Postu.Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Zapraszamy do wspólnotowego trwania na modlitwie podczas transmisji na naszej stronie internetowej dzisiaj o godz. 17.15 i w piątek o godz. 17.15.

czytaj więcej »

Harmonogram transmisjiW tych trudnych chwilach chcielibyśmy łączyć się z Wami wszystkimi na wspólnej modlitwie. Testujemy nowe rozwiązania techniczne w naszej parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Nasza modlitwa nowenną do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą nieustającą.

Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.

26 marca 2020 r. odmawiamy Dzień 6 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni Dzień 6 Nowenny).

czytaj więcej »

Prośba.Serdeczna prośba o korzystanie podczas spowiedzi z maseczek ochronnych.

Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego z dnia 24 marca 2020.W związku z komunikatem Biskupa Warszawsko – Praskiego z dnia 24 marca 2020 wprowadzamy, co następuje:

Wszystkie Msze Święte są sprawowane bez udziału wiernych.
Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencje danej Mszy Świętej (maks. 5 osób), po wcześniejszej konsultacji  mailowej (parafia@pieknamilosc.waw.pl)  lub telefonicznej (22. 811.79.22) z duszpasterzem.

Wytyczne dotyczące Adorcji Najświętszego  Sakramentu

Liczba wiernych w Kaplicy Adoracji nie może przekroczyć 5 osób.

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tych zaleceń.

 

Wytyczne dotyczące Sakramentu Pokuty

Sakrament Pokuty będzie się odbywał po uprzednim umówieniu z duszpasterzem: drogą telefoniczną (22.811.79.22) lub mailową (parafia@pieknamilosc.waw.pl).