Ogłoszenia – XXIV Niedziela Zwykła.Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie  dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać niebo.

Dzisiaj przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać po prasę katolicką.  

– Nieszpory Niedzielne o 17.30

Spotkanie pielgrzymów do Ziemi Świętej z dwóch turnusów, z przedstawicielem biura pielgrzymkowego o 19.15 w Domu Parafialnym

– Dzień środków oddziaływania społecznego

– Rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

W piątek o godz. 15 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.

Spowiedź w kościele od 16.00.

W najbliższą niedzielę (23 września)

Młodzież ze wspólnoty oazowej zaprasza do zaaranżowanej przez siebie Kawiarenki pod Arkadami Domu Parafialnego. Będzie można się spotkać przy dobrej kawie, lemoniadzie i domowych wypiekach. Wpływy z akcji zasilą fundusz wyjazdów formacyjnych naszej młodzieży.

Słowo Boże będzie głosił przedstawiciel Ośrodka Duszpasterskiego p.w. M.B. Pompejańskiej przy Myśliborskiej 58. Taca będzie przeznaczona na wsparcie dla powstającej parafii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji przez cały tydzień, w ciągu dnia i w nocy z czwartku na piątek. Zapraszamy do pełnienia dyżurów podczas adoracji. W tym celu, w Kaplicy, można wypełnić deklarację i umieścić w skrzynce.

Punkt Caritas przy naszej parafii wznowił działalność po okresie reorganizacji. Wydawanie żywności ze Spiżarni Caritas odbędzie się w 28 września.

Przygotowanie do Bierzmowania:

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas I ponadgimnazjalnych (wznowienie II roku formacji) w poniedziałek o 19.00 w kościele.

Odprawa liturgiczna dla młodzieży kończącej przygotowania do Bierzmowania w czwartek o 19.00 w kościele.

Bierzmowanie odbędzie się 6 października o 18.00. Szafarzem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej będzie J.E. Ks. Bp Romuald Kamiński.

Rozpoczęcie nowego kursu przygotowującego do Bierzmowania dla młodzieży 22 października o 19.00 w kościele.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Effatha, przy naszej parafii, zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Rekolekcyjne głoszone przez księży naszej diecezji odbywać się będą raz w tygodniu od 2 października do 11 grudnia 2018r. Harmonogram spotkań będzie dostępny na stronie internetowej naszej parafii. Dla uczestników rekolekcji z całej diecezji, 8 grudnia w Katedrze, odbędzie się modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. Od najbliższego wtorku, w dni głoszenia rekolekcji, będzie się odbywać modlitwa osłonowa za uczestników i prowadzących, w formie adoracji Najświętszego Sakramentu, w Kaplicy Adoracji, po Mszy wieczornej do godziny 20.30. Bliższe szczegóły na tablicach ogłoszeń.

III Praskie Forum Charyzmatyczne organizowane przez diecezję odbędzie się 29 września w hali sportowej w Legionowie w godzinach 9-21. Szczegółowe informacje na stronie internetowej diecezji, tablicach ogłoszeń i banerach.

Prasa Katolicka

– W najnowszym numerze tygodnika Idziemy warto przeczytać:

Do wyższych rzeczy. O odrodzeniu kultu św. Stanisława Kostki w 450 lat po jego śmierci

Dziennikarze nie świętują. Czy dla dziennikarzy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest ważny?

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży.
  • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867.
  • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

 

Niech Jezus, Mesjasz Pan, błogosławi każdy dzień życia solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy.Harmonogram Spotkań Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy

Organizowanych przez wspólnotę EFFATHA

w par. p.w. N.M.P. Matki Pięknej Miłości w Warszawie-Tarchominie

  1. Myśliborska 100

w terminie 2.10.2018 – 11.12.2018.

Rekolekcje prowadzić będą księża naszej diecezji.

Rozpoczęcie spotkań Mszą o 18.00 w kościele. Spotkanie Rekolekcyjne (modlitwa, spotkania w grupach dzielenia, katecheza-konferencja) w Kaplicy Domu Parafialnego o 18.45

1) 2.10.2018 wtorek (całość w kościele)

Temat: Sens Życia (Eucharystia, konferencja-katecheza, świadectwa, zapisy uczestników, materiały formacyjne do modlitwy osobistej)

2) 10.10.2018 środa

Temat: Miłość Boża (przypisanie uczestników do grup dzielenia)

3) 16.10.2018 wtorek

Temat: Jezus Jedynym Zbawicielem

4) 23.10.2018 wtorek

Temat: Jezus Panem i Bratem

5) 6.11.2018 wtorek

Temat: Nawrócenie – Uzdrowienie Człowieka

6) 13.11.2018 wtorek

Temat:Modlitwa o Uzdrowienie Wewnętrzne (prośba o odprawienie spowiedzi przed tym spotkaniem)

7) 20.11.2018 wtorek

Temat: Duch Święty i Jego Działanie

8) 27.11.2018  wtorek

Temat: Oddanie życia Jezusowi (Odrodzenie w Duchu Świętym)

8A) 08.12.2018 sobota (Katedra Warszawsko–Praska p.w. Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika przy ul. Floriańskiej 3)

Modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym

9) 11.12.2018 wtorek

Temat: Wzrost, życie chrześcijańskie, Kościół

Kontakt:

Joanna Zawistowska (joannazawistowska5@gmail.com) Tel. 504-040-445

Stanisław Wójcik  (wojcik.1ws@gmail.com) Tel. 509-318-641

Ogłoszenia – XXIII Niedziela Zwykła.Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.

Dzisiaj

Ofiary na tacę przeznaczone są na Diecezjalne Seminarium Duchowne.

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła o godz. 17.30.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXII Niedziela Zwykła.Droga Młodzieży i Dzieci,
Czcigodni Rodzice, Katecheci, Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,

Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, czas nauki i kolejny etap przygotowania do samodzielnego życia. W programie jest szkolne nauczanie religii.

Kiedy zabieram się do pisania tego listu – w imieniu własnym i wszystkich odpowiedzialnych za katechezę w naszej diecezji – proszę Pana Jezusa, naszego Pierwszego Katechetę, aby dał nam wszystkim łaskę zrozumienia tych słów i towarzyszących im intencji.

Postarajmy się zrozumieć jak ważny jest wysiłek wkładany przez ucznia i nauczyciela podczas każdej lekcji języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie itd. Pośród nich jest czas na przybliżenie prawd ewangelicznych przez lekcje religii. Poszerzenie horyzontów dla lepszego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, zgłębienie wiedzy religijnej, uporządkowanie podstaw formacji moralnej, utrwalenie tradycji i zwyczajów religijnych to tylko niektóre elementy wychowania w wierze. Lekcje religii mają także swój wymiar wychowawczy i zakładają takie wychowanie, które nigdy przecież nie obróci się przeciwko rodzicom.

Drodzy rodzice już podczas swojego sakramentu małżeństwa, a później podczas chrztu św. swoich dzieci zobowiązaliście się do ich religijnego wychowania. Kładę Wam zatem na sercu powagę sprawy jaką jest wychowanie w wierze swoich pociech. Zachęcam zatem do poważnej refleksji nad czasem, który został nam dany poprzez zorganizowanie szkolnej nauki religii i parafialnej katechezy przygotowującej do sakramentów i życia we wspólnocie Kościoła. Nie możemy go w żaden sposób zmarnować. Jest to czas niezwykle cenny. Dobrze przeżyta katecheza przyczynia się do naszej duchowej, ale także i ludzkiej formacji, której wszyscy potrzebujemy, aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami życie. Szkolne nauczanie religii i parafialna katecheza pomagają w odkrywaniu prawdy i potencjału młodego człowieka oraz jego miejsca w życiu. Uczą właściwego rozwiązywania problemów życiowych i umiejętności życia we wspólnocie ludzi, prowadzą do zjednoczenia z Chrystusem.

Powodowany tymi szczególnymi potrzebami i jednocześnie zadaniami proszę najpierw dzieci i młodzież o jak najliczniejsze, mądre i odpowiedzialne korzystanie z lekcji religii. Z dziećmi i młodzieżą na drodze ich nauki i wychowania są ich rodzice, nauczyciele, duszpasterze, katecheci, wychowawcy, bliscy z rodzin i środowiska. Bardzo wiele od Was Kochani zależy. Niech Waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem.

Na podejmowane wielkie i szlachetne zadania z serca błogosławię i w modlitwie o Was pamiętam.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

 

Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.

Dzisiaj  zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

Intencje na Msze św. w roku 2019 przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

O godz. 17.30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie z procesją Eucharystyczną. Zapraszamy ministrantów.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXI Niedziela Zwykła – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Maryi naszych losów. Wsłuchani w słowa: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.

Dzisiaj  o godz. 17.30 Nieszpory o Matce Pięknej Miłości.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XX Niedziela Zwykła.Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny    i żywy pod postacią chleba i wina. Każdy z nas może skorzystać z tego ożywiającego pokarmu, który nam zostawił. Co więcej, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne.

Dzisiaj  o godz. 17.30 Nieszpory niedzielne.

czytaj więcej »

Strona 1 z 6712345...102030...Ostatnia »