Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Nasza modlitwa nowenną do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą nieustającą.

Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

6 maja  2021 r. odmawiamy Dzień 8 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni Dzień 8 Nowenny).

czytaj więcej »

Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkanocy.Przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą służbę głoszenia Słowa i sprawowania Sakramentów.
Wspierajmy tez naszych kapłanów – ich imiona są na kartkach w koszyczku na stolikach; wylosowanego kapłana otaczajmy codziennie wybraną modlitwą.

Dzisiaj mija 17 rocznica poświęcenia naszego Kościoła. Zachęcamy do uczestnictwa o godz. 17 w uroczystych Nieszporach, śpiewie Hymnu Te Deum i procesji wokół Krzyża na placu kościelnym. Prosimy o zachowanie stosownych odległości od siebie.
Jednocześnie zachęcamy do przysyłania mailem zdjęć z uroczystości z 2004 r., a także zdjęć pierwszego drewnianego kościółka.


czytaj więcej »

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

22.04.2021r. odmawiamy Dzień 7 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni  Dzień 7  Nowenny).

czytaj więcej »

Ogłoszenia – III Niedziela Wielkanocy.Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

czytaj więcej »

Niedziela Miłosierdzia Bożego.Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.   

                                                                

czytaj więcej »

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

8 kwietnia 2021 r. odmawiamy Dzień 6 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni  Dzień 6  Nowenny).

czytaj więcej »