Przed procesją Bożego Ciała.Zapraszamy do uczestnictwa w procesji Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 10.

Spotkanie dla gotowych pomóc w przygotowaniu Ołtarzy w środę o godz. 19 i w czwartek o godz. 6.

Spotkanie dla dziewczynek – bielanek w czwartek o godz. 9.30.

Ogłoszenia – Najświętszej Trójcy.Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – Zesłanie Ducha Świętego.Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

czytaj więcej »

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

20 maja 2021 r. odmawiamy Dzień 9 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni  Dzień 9  Nowenny).

czytaj więcej »

Ogłoszenia – Wniebowstąpienie Pańskie.Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać codzienność.

czytaj więcej »