Wręczenie Opłatków – Adwent 2014Please try entering https://graph.facebook.com/400124213477537/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

I Niedziela Adwentu – 30 listopada 2014 r.Dzisiaj, rozpoczynamy nowy rok kościelny, pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem.

O godz. 17.15 nabożeństwo.

Po Mszy św. możemy otrzymać opłatek, a także tekst Modlitwy wigilijnej, plan kolędy i informacje z życia parafii.    czytaj więcej »

XXXIV Niedziela zwykła Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 23 listopada 2014 r.Dzisiaj, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć. Uroczystość ustanowiona w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Zwraca uwagę na to, że Chrystus z samej Swojej natury jest Królem, jak Sam powiedział przed Piłatem. Królestwo Jego nie jest z tego świata, dlatego nie można określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

 

O godz. 17.15 nabożeństwo z racji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi można uzyskać odpust zupełny.

czytaj więcej »

XXXIII Niedziela zwykła – 16 listopada 2014 r.Dzisiaj, w naszej parafii Niedziela Biblijna organizowana przez Bractwo Słowa Bożego; myślą przewodnią są słowa z listu do Hebrajczyków: „Wpatrujmy się w Jezusa…”;  homilie głosi ks. Bogusław Zeman prowincjał Towarzystwa Św. Pawła w Polsce, redaktor naczelny Przekładu Biblii Paulistów.

Nieszpory z katechezą „Rzeczy ostateczne” o godz. 17.15 czytaj więcej »