Harmonogram Spotkań Formacyjnych przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania pierwszy i drugi rok.Harmonogram Spotkań Formacyjnych

w II Roku przygotowań do Sakramentu Bierzmowania
(klasy I ponadgimnazjalne2013-2015 )

Spotkanie informacyjne

28 września 2014r. – po Mszy o 18 00 w kościele.

Spotkania Formacyjne (w kościele o godzinie 19 00)

1. 20 października 2014r. – Wprowadzenie w uczestnictwo w sakramentach i nabożeństwach. Sprawy organizacyjne. Indeksy. Przygotowanie do celebracji Przekazania Modlitwy Pańskiej.
2. 17 listopada 2014r. – Konferencja pt.: Miłość do siebie, do innych. Bóg jest miłością. Spotkania w grupach.
3. 8 grudnia 2014r. – Konferencja pt.: Bierzmowanie – Patron i imię do bierzmowania. Spotkania w grupach. Przygotowanie do wyboru patrona.
4. 8 stycznia 2015r. – Spotkanie
5. 16 lutego 2015r. – Konferencja pt.: Charakterystyka chrześcijanina, czyli obalanie stereotypów. Spotkania w grupach.
6. 16 marca 2015r. – Konferencja pt.: Godność człowieka. Prawo do życia. Spotkania w grupach. Przygotowanie do celebracji Wyboru Patrona Sakramentu Bierzmowania.
7. 20 kwietnia 2015r. – Konferencja pt.: Szatan: Zagrożenia duchowe, amulety, horoskopy. Spotkania w grupach.
8. 18 maja 2015r. – Przygotowanie Liturgii Sakramentu Bierzmowania.
9. … czerwca 2015r. – Bierzmowanie.

Celebracje (podczas niedzielnych Mszy o 18 00)

1. 26 października 2014r. – Przekazanie Modlitwy Pańskiej (Modlitewnik Młodych Youcat)
2. 22 marca 2015r. – Obrzęd wyboru Patrona do sakramentu Bierzmowania.

Zachęcamy Kandydatów do sakramentu Bierzmowania do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii w Parafii Matki Bożej Pięknej Miłości o godzinie 18 00 oraz do angażowania się w przygotowanie liturgii wraz z animatorami Ruchu Światło-Życie (lektura czytań mszalnych, śpiew psalmów responsoryjnych, czytanie wezwań modlitwy powszechnej, przynoszenie darów ołtarza, śpiew w scholi)

Podpisy za udział w Mszach, Spowiedzi i Nabożeństwach można uzyskać od duszpasterzy miejsca, w którym się uczestniczy. Miejscem może być dowolnie wybrany katolicki ośrodek kultu religijnego w kraju bądź za granicą. O podpis należy prosić w zakrystii. W przypadku niemożności uczestnictwa w w/w z powodu choroby czy innych wypadków losowych podpisy składa rodzic bądź prawny opiekun.

—————————————————————————————————————————————————–

Harmonogram Spotkań Formacyjnych
w I Roku przygotowań do Sakramentu Bierzmowania
(klasy III gimnazjum 2014-2016)

Spotkanie informacyjne
21 września 2014r. – po Mszy o 18 00 w kościele.

Spotkania Formacyjne (w kościele o godzinie 19 00)

1. 13 października 2014r. – Wprowadzenie w uczestnictwo w sakramentach i nabożeństwach. Sprawy Organizacyjne. Indeksy.
2. 3 listopada 2014r. – Konferencja pt.: Miłość do siebie, do innych – Bóg jest miłością. Spotkania w grupach.
3. 1 grudnia 2014r. – Konferencja pt.: Kościół jako wspólnota ludzi – wartości i cele. Spotkania w grupach. Przygotowanie do celebracji Przekazania Wyznania Wiary.
4. 8 stycznia 2015r. – Spotkanie z
5. 2 lutego 2015r. – Konferencja pt.: Modlitwa. Spotkania w grupach.
6. 2 marca 2015r. – Konferencja pt.: Grzech. Manipulacja. Spotkania w grupach
7. 30 marca 2015r. – Konferencja pt.: Szatan. Zagrożenia duchowe – amulety, horoskopy. Spotkania w grupach i przygotowanie do Triduum Paschalnegp oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.
8. 11 maja 2015r. – Konferencja pt.: Sakramenty. Spotkania w grupach.
9. 1 czerwca 2015r. – Konferencja pt.: Eucharystia. Spotkania w grupach i podsumowanie I roku przygotowań do Bierzmowania.

Celebracje (podczas niedzielnych Mszy o 18 00)

1. 5 października 2014r. – Przyjęcie do grona Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
2. 7 grudnia 2014r. – Przekazanie Wyznania Wiary (Katechizm Młodych Youcat).
3. 12 kwietnia 2015r. – Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych.
Zachęcamy Kandydatów do sakramentu Bierzmowania do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii w Parafii Matki Bożej Pięknej Miłości o godzinie 1800 oraz do angażowania się w przygotowanie liturgii wraz z animatorami Ruchu Światło-Życie (lektura czytań mszalnych, śpiew psalmów responsoryjnych, czytanie wezwań modlitwy powszechnej, przynoszenie darów ołtarza, śpiew w scholi)

Komentarze są zamknięte.