Parafialny Zespół Caritas


Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Pięknej Miłości

ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa – Tarchomin

E-mail: caritas@pieknamilosc.waw.pl

tel.: (22) 614-86-33 (numer czynny w trakcie dyżuru: w środy w godz. 17.00 – 19.00 oraz w porach wydawania żywności)

 

Zbiórka odzieży – w trakcie dyżuru: w środy w godz. 17.00 – 19.00 oraz w porach wydawania żywności

 

Najbliższe terminy wydawania żywności:

 

z programu FEAD:

8 maja 2019 r. (środa) w godz. 17.00 – 19.00 (w trakcie dyżuru)

11 maja 2019 r. (sobota) w godz. 13.00 – 15.30

15 maja 2019 r. (środa) w godz. 17.00 – 19.00 (w trakcie dyżuru)

22 maja 2019 r. (środa) w godz. 17.00 – 19.00 (w trakcie dyżuru)

 

ze Spiżarni Caritas „Biedronka”:

17 maja 2019 r. (piątek) w godz. 17.00 – 19.00

 

Program_Operacyjny_Dystrybucja_Zywnosci

 

Uwaga!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

– 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1 056 zł dla osoby w rodzinie. 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć finansowo nasze działania 1% przy rozliczeniach podatkowych KRS: 0000223182 ze wskazaniem na naszą parafię i nasz PZC w „informacjach uzupełniających”.

 

 

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wspieranie naszej działalności charytatywnej.

Bóg Zapłać.