Ogłoszenia – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.



Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa.  Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. O godz. 15 zapraszamy na Koncert Pasyjny. Rozpoczniemy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Program koncertu oparty jest na znanych pieśniach religijnych wywodzących się z kultury ludowej. Nabożeństwo Gorzkie Żale z procesją Eucharystyczną o godz. 17.15.

Spowiedź św. w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 17.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – V Niedziela Wielkiego Postu.



W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

Dzisiaj o godz. 16 Msza św. dla dzieci przed I Komunią św. ze szkoły 355. Nabożeństwo Gorzkie Żale z procesją Eucharystyczną o godz. 17.15.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkiego Postu.



Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

W naszej wspólnocie witamy o. Łukasza Kubiaka dominikanina. Zapraszamy na spotkania rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 7, 10, 16, 18, 20.

Dzisiaj o godz. 16 Msza św. dla dzieci przed I Komunią św. ze szkół 314 i 344.

Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem rekolekcyjnym i procesją Eucharystyczną o godz. 17.15.

czytaj więcej »