Ogłoszenia duszpasterskie 31.03.2024.Moi drodzy, Zmartwychwstanie to nie tylko wydarzenie historyczne sprzed dwóch tysięcy lat. Ono nie przeminęło, lecz dotyka nas dziś i porywa ku pełnemu zjednoczeniu z Bogiem w przyszłości. Uchwyćmy się więc zmartwychwstałego Pana. On trzyma nas równie mocno nawet wówczas, gdy nasze ręce słabną z powodu niewiary i grzechu. Trzymajmy się Jego ręki. „Ja żyję i wy żyć będziecie” – w Ewangelii według Świętego Jana Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, ale mówi także do nas. Życzymy wam, drodzy parafianie, wielu sytuacji, w których dostąpicie mocy Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech Jezus ożywia w was to, co umarło, niech przywróci do życia wasze miłości, przyjaźnie, niech rozbudzi i umocni wasze nadzieje i pomoże ziścić się waszym planom. Umocnijcie waszą wiarę w zmartwychwstanie Jezusa i w to, że ono bezpośrednio dotyczy także każdego z nas!

czytaj więcej »