OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.10.2021. 1. Dzisiaj przeżywamy w kościele Światowy Dzień Misyjny. Taca dzisiejsza jest przeznaczona na misje św.
 2. W liturgii w najbliższym tygodniu: w czwartek – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 3. W najbliższy wtorek o godz. 12.00 msza święta za wstawiennictwem Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w intencji małżeństw pragnących potomstwa, kobiet w stanie błogosławionym i rodziców z małymi dziećmi.
 4. W środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i msza święta zbiorowa. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i również msza święta zbiorowa.
 5. Przed nami ostatnie dni października. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Odprawiane są one po mszy świętej o godz. 18.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Za udział w nabożeństwie odprawianym w kościele można uzyskać odpust zupełny.
 6. W naszej kaplicy trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do podjęcia się zobowiązania do regularnej adoracji. Kartki na zobowiązania wyłożone są w kaplicy i na stolikach z prasą.
 7. W przyszłą niedzielę, na mszę świętą o godz. 18.00 zapraszamy młodzież klas ósmych oraz szkół średnich (która nie przyjęła jeszcze sakramentu) na spotkanie, które rozpocznie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 8. Podziękowanie dla wszystkich osób wspierających finansowo parafię poprzez wpłaty na konto parafialne.
 9. Na stolikach z prasą wyłożone są kartki na wypominki roczne i jednorazowe. Wypełnione kartki razem z ofiarą składamy w zakrystii lub w kancelarii. Od listopada w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie sprawowana msza święta w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych (w sumie 12 mszy świętych), a same wypominki, podzielone na części, będą odczytywane w Modlitwie Powszechnej w czasie każdej mszy świętej przez cały rok. Za zmarłych poleconych modlitwie w Wypominkach jednorazowych będziemy się modlić 1 i 2 listopada w czasie procesji.
 10. Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada w kościele – Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00 i 18.00; na cmentarzu – o godz. 13.00 Msza św. w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu /po mszy procesja na cmentarzu i modlitwą za zmarłych z Wypominek Jednorazowych/. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada- w kościele – Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Po mszy o godz. 18.00 procesja żałobna w kościele z modlitwą za zmarłych z Wypominek Jednorazowych
 11. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych: zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła.
 12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

intencje mszalne 24.10.2021.-31.10.2021.Niedziela – 24.10.2021.

07.00 – śp. Stanisława i o zdrowie dla Karoliny.

09.00 – śp. Ewę, Mariannę, Teresę, Klementynę, Feliksa, cr. Szczygielskich, Grochowskich, Bargłowskich.

10.15 – śp. Mariannę /1 rocz. śm./, Jana /8 rocz. śm./ Skowrońskich.

11.30 – INTENCJA ZBIOROWA

13.00 – śp. Józefa Wierzchoń /1 rocz. śm./.

18.00 – śp. Krystynę, Zygmunta, Alicję, Sławomira Kurpiel.

Poniedziałek – 25.10.2021.

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 25/;

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 6/.

07.00 – Dziękczynno-błagalna w 9 rocznicę urodzin Róży.

18.00 – śp. Janusza Leszczyńskiego /9 rocz. śm./, cr. Leszczyńskich, Rozbickich, Gorczyca.

Wtorek – 26.10.2021.

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 26/.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 7/.

12.00 – W intencji małżeństw pragnących potomstwa, kobiet w stanie błogosławionym i rodziców z małymi dziećmi.

18.00 – śp. Witolda Płochockiego /im./, Mariannę, Jana Wieczorek, cr. Płochockich.

Środa – 27.10.2021.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 8/.

07.00 – śp. Zenonę Kowalczyk /1 rocz. śm./.

07.00 – O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Ireny.

18.00 – INTENCJA ZBIOROWA

Czwartek – 28.10.2021.

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 28/;

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 9/.

07.00 – śp. Zbigniewa Korman /1 rocz. śm./.

18.00 – W intencji KŻR św. Judy Tadeusza.

Piątek – 29.10.2021.

07.00 – Dziękczynno-błagalna w 66 rocznicę urodzin, o szczęśliwą starość i łaskę dobrej śmierci dla Jadwigi.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 10/.

15.00 – INTENCJA ZBIOROWA

18.00 – śp. Mariannę /24 rocz. śm./, Franciszka, Wojciecha, Feliksa Wołosz.

Sobota – 30.10.2021.

07.00 – śp. Natalię, Franciszka Walędziak.

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 30/.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 11/.

18.00 – śp. Andrzeja Wiercioch /5 rocz. śm./, cr. Wiercioch.

Niedziela – 31.10.2021.

07.00 – śp. Krystynę, Zygmunta Godlewskich, Zofię Dmochowską, Zygmunta Ossowskiego.

09.00 – śp. Zygmunta Puławskiego /4 rocz. śm./.

10.15 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Lucyny.

11.30 – INTENCJA ZBIOROWA

13.00 – śp. Zofię, Czesława Bakalarskich, cr. Bakalarskich.

18.00 – śp. Helenę /13 rocz. śm./, Pawła /27 rocz. śm./, Michała, Apolonie Traczyk, Józefa, Annę Kazimierskich.

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
21 października odmawiamy Dzień 2 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 2 Nowenny).
Ks. Adam Skreczko Uniwersytet w Białymstoku Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego
według bł. ks. Michała Sopoćki​

 1. In persona Christi
  Swoje rozważania o kapłanie jako szafarzu Miłosierdzia Bożego ks. M. Sopoćko opiera na
  podstawowej prawdzie, że „najdoskonalszym i najwyższym kapłanem jest Chrystus, a inni
  kapłani sprawują swój urząd tylko w imieniu Chrystusa, dlatego winni Go w tej pracy
  naśladować, czyli zawsze i wszędzie uświadamiać sobie zadanie szafarzy miłosierdzia Bożego
  i świadczyć je przez naukę i sakramenta” . Ta prawda była również często powtarzana przez
  Sobór Watykański II: „kapłan pełniący posługę dzięki świętej władzy, jaką się cieszy w osobie
  Chrystusa (in persona Christi), sprawuje Ofiarę eucharystyczną” oraz obecna w nauczaniu
  innych papieży . Wyrażenie in persona Christi „znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie
  Chrystusa. In persona to znaczy: w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z
  Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym
  Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary – i przez nikogo właściwie nie może być w jej
  spełnianiu wyręczony” . Źródłem kapłaństwa Chrystusowego w Kościele jest hojność Bożej
  miłości, która „tkwi u podstaw Jego zbawczego planu, ponieważ «w tym przejawia się miłość,
  że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam pierwszy nas umiłował» (1 J 4, 10)” . Właśnie w
  tym kontekście posługa wyświęconego szafarza znajduje swą rację bytu. „Nikt nie może
  samemu sobie udzielić łaski: jest ona zawsze darmo danym i przyjętym darem” . Wynika
  stąd, że prezbiterzy są „wyposażonymi i uzdolnionymi przez Chrystusa sługami łaski” , są oni
  żywymi znakami i nosicielami miłosierdzia. Jan Paweł II naucza, że kapłani są sługami i
  przekazicielami miłosierdzia.
  [..] Ksiądz Sopoćko wskazuje na konkretne okoliczności i sposoby głoszenia orędzia
  miłosierdzia. Poucza kapłanów, „by o tym miłosierdziu Bożym często mówili w kazaniach
  zarówno do osób doskonałych jak największych grzeszników”. Kapłan ma „w kazaniach, na
  lekcjach religii i przy innych okazjach podkreślać miłosierdzie Boże, jak to czynił Pan Jezus w
  swych przypowieściach o dobrym pasterzu, miłosiernym samarytaninie, synu marnotrawnym
  itp.”. Ma on „ujawniać miłosierdzie Boże w sposobie głoszenia kazań – w tonie, dykcji,
  modulacji, doborze słów odpowiednich, gdyż więcej tym sposobem zjednamy dla Boga dusz,
  niż patetycznym gromieniem, wymyślaniem i łajaniem”. Kapłan ma tak czynić, bowiem
  „wierni zwykle rozważają to, co poda im kapłan w kazaniu, co jest treścią modlitw
  odmawianych lub pieśni śpiewanych”[..]

Dzień drugi Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi
moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne
uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze
kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te
dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by
wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

ogłoszenia duszpasterskie 17.10.2021. 1. W liturgii w najbliższym tygodniu: w poniedziałek – święto św. Łukasza, Ewangelisty; w środę – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera; w piątek – wspomnienie św. Jana Pawła II.
 2. Przez cały miesiąc październik odprawiane są nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele będą one po mszy świętej o godz. 18.00. Za odmówienie jednej części różańca w kościele lub kaplicy, a także w rodzinie wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Należy spełnić następujące warunki:– pięć tajemnic odmówić w sposób ciągły;– z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic;
 3. W naszej kaplicy trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do podjęcia się zobowiązania do regularnej adoracji przynajmniej przez jedną godzinę w miesiącu. Kartki na zobowiązania wyłożone są w kaplicy i na stolikach z prasą. W intencjach osób adorujących modlimy się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.30.
 4. Podziękowanie dla wszystkich osób wspierających finansowo parafię poprzez wpłaty na konto parafialne.
 5. Na stolikach z prasą wyłożone są kartki na wypominki roczne i jednorazowe. Wypełnione kartki razem z ofiarą składamy w zakrystii lub w kancelarii. Od listopada w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie sprawowana msza święta w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych (w sumie 12 mszy świętych), a same wypominki, podzielone na części, będą odczytywane w Modlitwie Powszechnej w czasie każdej mszy świętej przez cały rok. Za zmarłych poleconych modlitwie w Wypominkach jednorazowych będziemy się modlić 1 i 2 listopada w czasie procesji.
 6. W najbliższy wtorek po mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie Rycerzy św. Michała Archanioła w Sali nr. 2 w budynku plebanii.
 7. Zapraszamy do udziału w Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła. Został on powołany w roku 1969 roku przez Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wezwał On wtedy wszystkich Polaków do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie. Od września bieżącego toku opiekunem duchowym jest ks. Bartłomiej. Zapraszamy ludzi młodych, małżeństwa i każdego kto pragnie pomagać Maryi w Jej posłudze niesienia pomocy Chrystusowi, Kościołowi i narodowi – jak mówił bł. Kard. Wyszyński powołując tę wspólnotę. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą Pierwszą sobotę miesiąca  po wieczornej Mszy o 18:00 w Sali nr 3 domu parafialnego. Najbliższe spotkanie Pomocników  6 listopada.
 8. Za tydzień będziemy gościć w naszej parafii zespół rekolekcyjny, który przeprowadzi w naszej parafii rekolekcje 33 oddanie Jezusowi przez ręce Maryi. Po każdej Mszy powiedzą kilka słów i zachęcą do wzięcia udziału w tych rekolekcjach. Zapisy na rekolekcje prowadzone są poprzez formularz na naszej stronie internetowej parafii, a osoby, które nie korzystają z Internetu mogą się zapisać w zakrystii. Zapisy trwają do 27 października i tego samego dnia odbędzie się Spotkanie organizacyjne i wtedy poznamy wszystkie szczegóły oraz otrzymamy niezbędne materiały rekolekcyjne. Zapraszamy każdego, kto pragnie całkowicie oddać się Panu Jezusowi przez Maryję, odnowić swoje duchowe życie. link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTcsuRQLfGqerc1VnSXY6oeOea8ZT6gL-Cp3ega9G-6EQ8Gw/viewform
 9. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych: zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje mszalne 17.10.2021.-24.10.2021.Niedziela – 17.10.2021.

07.00 – śp. Pawła Nyrć /16 rocz. śm./.

09.00 – śp. Marię Sosińską /4 rocz. śm./.

10.15 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joanny.

11.30 – INTENCJA ZBIOROWA

13.00 – śp. Mariannę, Stanisława Fiedorczyk, Zofię, Edwarda Jackiewicz, Edwarda, Teresę, Zofię Karolczuk, Stanisławę, Józefa Opejda, cr. Fiedorczyk, Jackiewicz, Karolczuk, Opejda.

18.00 – śp. Jadwigę Piotrowicz /im./, Jadwigę Bobrowską /im./.

Poniedziałek – 18.10.2021.

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 18/;

07.00 – śp. cr. Pieńkratow, Wnuczko.

18.00 – śp. Zbigniewa Połacińskiego /5 rocz. śm./.

18.00 – śp. Halinę, Witolda Surmacewicz, cr. Surmacewicz.

Wtorek – 19.10.2021.

07.00 –.śp. Karola Styczyńskiego /greg. 19/.

07.00 – śp. Jadwigę Wójcik /int. od sąsiadki/.

07.00 – śp. Mieczysława Gryglaszewskiego.

18.00 – śp. Halinę, Witolda Surmacewicz, cr. Surmacewicz.

Środa – 20.10.2021.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 1/.

07.00 – śp. Helenę, Józefa, Edwarda, Stanisława, Sławomira.

07.00 – O łaskę zdrowia dla Jerzego i Aliny.

18.00 – INTENCJA ZBIOROWA

Czwartek – 21.10.2021.

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 21/;

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 2/.

07.00 – śp. Genowefę Królikowską /10 rocz. śm./.

18.00 – śp. Stanisławę, Kazimierza Lewickich, cr. Lewickich.

Piątek – 22.10.2021.

07.00 – śp. Józefa Wierzchoń /1 rocz. śm./.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 3/.

15.00 – INTENCJA ZBIOROWA

18.00 – W intencji KŻR św. Jana Pawła II.

Sobota – 23.10.2021.

07.00 – w pewnej intencji

07.00 – śp. Karola Styczyńskiego /greg. 23/.

07.00 – śp. Hannę Dmoch /greg. 4/.

18.00 – śp. Ewę /20 rocz. śm./, Jerzego /5 rocz. śm./ Balcerzak, Wiesława /16 rocz. śm./, Ryszarda /5 rocz. śm./ Kożuchowskich.

Niedziela – 24.10.2021.

07.00 – śp. Stanisława.

09.00 – śp. Ewę, Mariannę, Teresę, Klementynę, Feliksa, cr. Szczygielskich, Grochowskich, Bargłowskich.

10.15 – śp. Mariannę /1 rocz. śm./, Jana /8 rocz. śm./ Skowrońskich.

11.30 – INTENCJA ZBIOROWA

13.00 – śp. Józefa Wierzchoń /1 rocz. śm./.

18.00 – śp. Krystynę, Zygmunta, Alicję, Sławomira Kurpiel.

Ogłoszenia duszpasterskie 10.10.2021. 1. W dniu dzisiejszym XXI Dzień Papieski „Nie lękajcie się.” Zbiórka do puszek na Fundusz „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 2. W liturgii w najbliższym tygodniu: w środę – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera; w piątek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła; w sobotę – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.
 3. Przez cały miesiąc październik odprawiane są nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele będą one po mszy świętej o godz. 18.00. Za odmówienie jednej części różańca w kościele lub kaplicy, a także w rodzinie wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Należy spełnić następujące warunki:– pięć tajemnic odmówić w sposób ciągły;– z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic;
 4. Jutro, tj. 11 października upływa termin zapisów narzeczonych na nauki przedmałżeńskie prowadzone w naszej parafii. Narzeczonych pragnących przygotować się do sakramentu zapraszamy jutro na godzinę 19:00 do sali nr 1 w domu parafialnym.
 5. W dniu wczorajszym o godz. 10:00 w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbyła się uroczystość mianowania nowych lektorów i ceremoniarzy. Nasza parafia wzbogaciła się o 3 nowych ceremoniarzy. Są nimi: Bartosz Borawski, Grzegorz Małkowski i Krzysztof Warzocha. Serdecznie gratulujemy i prosimy o modlitwę w ich intencji.
 6. W naszej kaplicy trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do podjęcia się zobowiązania do regularnej adoracji przynajmniej przez jedną godzinę w miesiącu. Kartki na zobowiązania wyłożone są w kaplicy i na stolikach z prasą. W intencjach osób adorujących modlimy się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.30.
 7. Podziękowanie dla wszystkich osób wspierających finansowo parafię poprzez wpłaty na konto parafialne.
 8. Na stolikach z prasą wyłożone są kartki na wypominki roczne i jednorazowe. Wypełnione kartki razem z ofiarą składamy w zakrystii lub w kancelarii. Od listopada w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie sprawowana msza święta w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych (w sumie 12 mszy świętych), a same wypominki, podzielone na części, będą odczytywane w Modlitwie Powszechnej w czasie każdej mszy świętej przez cały rok.
 9. Gościmy dziś w naszej parafii p. Marcina Wargockiego Tworzy utwory, które budzą pozytywne nastawienie do życia siebie, uczą wrażliwości i zabierają do krainy chrześcijańskiej łagodności. Jest z nami dziś na każdej Mszy św. (7.00; 9.00; 10.15; 11.30; 13.00; 18.00) i po każdej z nich będzie można nabyć płyty artysty, a po Mszy św. o g. 18.00, czyli około g. 19.15 zapraszamy na koncert…”
 10. W najbliższy wtorek po mszy świętej o godz. 18.00 modlitwa o uzdrowienie w kaplicy św. Michała Archanioła.
 11. W najbliższą sobotę o godz. 11.00 w naszym kościele uroczysta msza święta połączona z obrzędem nałożenia stroju duchownego alumnom III roku Diecezjalnego Seminarium Duchownego.
 12. Przypominamy że w naszej parafii 3 listopada rozpoczną się rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” (Do Jezusa przez Maryję) zakończone 8 grudnia – uroczystym osobistym Aktem Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg nauki św. Ludwika Maria Grignion de Montfort. Spotkania rekolekcyjne będą odbywały się raz w tygodniu, w środy. Harmonogram spotkań jest już wywieszony na tablicy ogłoszeń w kruchcie kościoła oraz przy wejściu do kaplicy adoracji. Zapisy na rekolekcje prowadzone są poprzez formularz na naszej stronie internetowej parafii, a osoby, które nie korzystają z Internetu mogą się zapisać w zakrystii. Zapisy trwają do 27 październikatego samego dnia odbędzie się Spotkanie organizacyjne i wtedy poznamy wszystkie szczegóły oraz otrzymamy niezbędne materiały rekolekcyjne. Zapraszamy każdego, kto pragnie całkowicie oddać się Panu Jezusowi przez Maryję, odnowić swoje duchowe życie. link do zapisów https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTcsuRQLfGqerc1VnSXY6oeOea8ZT6gL-Cp3ega9G-6EQ8Gw/viewform
 13. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych: zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła.
 14. Zachęcamy do wzięcia udziału w nocnej drodze krzyżowej. W tym roku odbędzie się 15 października o godz. 22.00 mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Ordynariusza Romualda Kamińskiego w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie. Następnie uczestnicy  przejdą w modlitwie różańcowej z kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie trasą do Kaplicy Prymasowskiej na Choszczówce, następnie do kościoła Narodzenia NMP na Płudach, następnie do kościoła św. Jakuba przy ul. Mehoffera i zakończy się o 7:00 rano w kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej.
 15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje mszalne 10.10.2021.-17.10.2021.Niedziela – 10.10.2021.

07.00 – śp. Edwarda, Walerię, Eugeniusza, Annę Pietrzak.

09.00 – śp. Jana Płochockiego /11 rocz. śm./, cr. Dobosiewicz.

10.15 – śp. Jana, Mariannę Gral, Joannę, Jana Madziar.

11.30 – INTENCJA ZBIOROWA

13.00 – śp. Kazimierę Dziura /6 rocz. śm./, cr. Dziura, Harańczyk, Pochopień, Szymczuk.

18.00 – śp. Helenę, Franciszka Ziółkowskich.

czytaj więcej »