Ogłoszenia duszpasterskie 01.08.2021. 1. Podziękowanie za wszystkie ofiary złożone przed tygodniem na MIVA POLSKA, działające w strukturach Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, zajmujące się organizowaniem środków transportu dla polskich misjonarzy. Za wsparcie dzieła MIVA POLSKA składamy serdeczne Bóg zapłać.
 2. W dniu dzisiejszym po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym w nawałnicach i ulewach w Europie.
 3. W dniu dzisiejszym przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
 4. W liturgii w najbliższym tygodniu: w środę – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera; w piątek – święto Przemieniania Pańskiego.
 5. W środę o godz. 18 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; można dołączyć intencję.
 6. W tym tygodniu:
  – w pierwszy czwartek miesiąca w sposób szczególny pamiętajmy o modlitwie w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o zachowanie istniejących.
  – w pierwszy piątek miesiąca uczcijmy i wynagradzajmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i msza św. zbiorowa. Spowiedź od godz. 17.00. Nabożeństwo z litanią do Serca Pana Jezusa po mszy świętej o godz. 18.00.
  – w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
 7. Sierpień jest tradycyjnie miesiącem trzeźwości, zachęcamy do podjęcia postu od spożywania napojów alkoholowych.
 8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę w ciągu dnia i w nocy z czwartku na piątek. Prosimy o zgłoszenie się osób, które mogą zapewnić obecność na adoracji w dogodnym dla siebie terminie.
 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
 10. Pomimo wysokich temperatur pamiętajmy o godnym i adekwatnym ubiorze podczas uczestnictwa w nabożeństwach w świątyni. Właściwy ubiór jest wyrazem naszej wiary, ważnym elementem świętowania Dnia Pańskiego oraz oddaniem należnego szacunku Panu Bogu.
 11. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. W czasie wakacji pamiętajmy o codziennej modlitwie. Zadbajmy również, aby w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Zapowiedzi przedślubne:

Piotr Jan Foryś, Kawaler z parafii tutejszej i Justyna Kuch, panna z parafii tutejszej

Jakub Konrad Szulkowski, kawaler z parafii tutejszej i Aleksandra Chijnacka, panna z parafii tutejszej

Marcin Trzciński, kawaler z parafii tutejszej i Dorota Leszczyńska, stanu wolnego z parafii tutejszej.

Intencje mszalne 01.08.2021.-07.08.2021.Niedziela – 18 Ndz. Zw. – 01.08.2021.

07.00 – śp. Stanisławę, Stanisława Kaźmierczak.

09.00 – śp. Mariannę /13 rocz. śm./, Jan Duminowscy.

10.15 – śp. Zbigniewa Prusiński /5 rocz. śm./.

11.30 – INTENCJA ZBIOROWA

13.00 – śp. Mariannę Bargłowską /2 rocz. śm./, cr. Bargłowskich, Jurskich.

18.00 – śp. Irenę Spasiuk /6 rocz. śm./.

Poniedziałek – 02.08.2021.

07.00 – Dziękczynno-błagalna w 80 rocznicę urodzin Czesława Godlewskiego. O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę NMP Matki Pięknej Miłości na każdy dzień życia.

07.00 – śp. Tadeusz Bortnowski /6 rocz. śm./.

18.00 – śp. Renatę /greg. 7/.

Wtorek – 03.08.2021.

07.00 – śp. Renatę /greg 8/.

07.00 – śp. Andrzeja Michalskiego /miesiąc po śmierci/.

18.00 – O łaskę umiłowania sakramentu Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej w życiu codziennym dla każdego katolika.

Środa – 04.08.2021. – wsp. Św. Jana Marii Vianneya

07.00 – śp. Stefana Milewskiego, cr. Milewskich.

07.00 – Dziękczynno-błagalna w 8 rocznicę ślubu Agnieszki i Stanisława. Prośba o opiekę NMP, o łaskę rodzicielstwa.

18.00 – INTENCJA ZBIOROWA

Czwartek – 05.08.2021.

07.00 – śp. Józefa Siwiak /14 rocz. śm./.

07.00 – śp. Renatę /greg. 10/.

18.00 – W intencji kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Piątek – 06.08.2021. święto Przemieniania Pańskiego

07.00 – śp. Piotra /29 rocz. śm./, Eugeniusza Woźniak.

07.00 – śp. Elżbietę Tułowiecką /50 rocz. śm./, cr. Augustyniak, Tułowieckich.

15.00 – INTENCJA ZBIOROWA

18.00 – śp. Renatę /greg. 11/.

Sobota – 07.08.2021.

07.00 – śp. Renatę /greg. 12/.

07.00 – śp. Krystynę, Mariannę, Stanisława, Kazimierza Żeleźnickich, Jana Frelek.

15.00 – ślub: Agnieszka Ledwarowska i Mariusz Górski

16.00 – ślub: Krystyna Walczak i Marcin Nieckarz.

18.00 – Dziękczynno-błagalna w 40 rocznicę urodzin Łukasza.

Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
29 lipca 2021 r. odmawiamy Dzień 5 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 5 Nowenny).

Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści
nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych,
którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego
wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście
miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A
jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. (Ew. Mateusza 5:43-48, Biblia
Warszawska)
 Jak widać powyżej Bóg zakazuje nam chełpić się z okazywania miłości tym, którzy nas miłują, a
nakazuje nam kochać naszych nieprzyjaciół. Jezus nakazuje nam kochać nawet tych, którzy nas
prześladują. Jak mamy to robić? Mamy modlić się za nich i nigdy nie możemy odpłacać złem za zło.
Czy tak się właśnie dzieje w świecie? Niestety nie… Człowiek w swojej grzesznej naturze nie czuje
obowiązku kochania swoich wrogów, a wręcz czuje przyzwolenie na okazywanie im nienawiści i
pogardy. Często też ludzie sami wymierzają karę swoim wrogom, uznając zemstę za swoje prawo. Czy
tacy ludzi znają Biblię? Na pewno nie! Bóg mówi, że pomsta należy do niego. (źródło.Ku Zbawienu)
 Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli
można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się sami,
ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę,
mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to,
węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (List
do Rzymian 12:17-21, Biblia Warszawska)
Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was
krzywdzą. (Ew. Łukasza 6:27-28, Biblia Warszawska)
 
 

Dzień piąty Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem
Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu
miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy
wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi męki.
Św. Siostra Faustyna:
I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym
Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze
odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich
z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność
miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców,
którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach.
Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla
nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają
wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
. KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Ogłoszenia duszpasterskie 25.07.2021. 1. W dniu dzisiejszym, 25 lipca, po każdej mszy świętej obrzęd błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów z okazji przypadającego 25 lipca wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i wszystkich podróżujących. Ofiarami składanymi przy tej okazji wspieramy dzieło MIVA POLSKA, działające w strukturach Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, zajmujące się organizowaniem środków transportu dla polskich misjonarzy. Za wsparcie dzieła MIVA POLSKA składamy serdeczne Bóg zapłać.
 2. Również dziś obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
 3. W liturgii w najbliższym tygodniu: w poniedziałek – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny; w czwartek – wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza; w sobotę –wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
 4. W ramach konserwacji pieców centralnego ogrzewania została przeprowadzona naprawa nagrzewnicy w kościele. Jednocześnie trwa jeszcze konieczna naprawa pieca w budynku plebanii.
 5. W minionym tygodniu zostały zakupione żarówki LED do żyrandoli w kościele. Nasi lektorzy i p. Andrzej stanęli dosłownie i w przenośni na wysokości zadania i wymieniając żarówki umyli klosze i odkurzyli żyrandole. Za tę pracę na rzecz naszej wspólnoty składamy im serdeczne Bóg zapłać.
 6. W najbliższy wtorek o godz. 12.00 msza święta dla młodych mam z dziećmi. Zapraszamy również mamy, które spodziewają się potomstwa na wspólną modlitwę.
 7. W środę o godz. 18 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; można dołączyć intencję.
 8. Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy Nowenną do Miłosierdzia Bożego – tekst pojawi się w najbliższym tygodniu na stronie parafii. W dniu 29 lipca (czwartek) rozpoczynamy Dzień 5 Nowenny.
 9. W piątek o godz. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego i msza św. zbiorowa.
 10. Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę w ciągu dnia i w nocy z czwartku na piątek. Prosimy o zgłoszenie się osób, które mogą zapewnić obecność na adoracji w dogodnym dla siebie terminie.
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
 13. Pomimo wysokich temperatur pamiętajmy o godnym i adekwatnym ubiorze podczas uczestnictwa w nabożeństwach w świątyni. Właściwy ubiór jest wyrazem naszej wiary, ważnym elementem świętowania Dnia Pańskiego oraz oddaniem należnego szacunku Panu Bogu.
 14. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. W czasie wakacji pamiętajmy o codziennej modlitwie. Zadbajmy również, aby w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św.
 15. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym w nawałnicach i ulewach w Europie.
 16. Również w przyszłą niedzielę będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Intencje mszalne 25.07.2021. – 01.08.2021.Niedziela 25 lipca – 17 Niedziela Zwykła

7.00 + Annę Pietrzak

9.00 + Iwonę Michalczyszyn w 5 r.śm.

10.15 + Jana Dębka, zm. z rodz. Dębków i Maksińskich

11.30 (Intencja zbiorowa): + Mieczysława Lipskiego (25 greg.), + Annę, Edwarda, Tadeusza Olszewskich, + Czesława Makosiej w 25 r.śm. i zmarłych z rodziny, + Andrzeja Melson w rocznicę urodzin, + Dariusza Lach w miesiąc po pogrzebie, + Elżbietę Zielińską, + Helenę Charkot w 17 r.śm., +

* O pogłębienie i umocnienie wiary duchowieństwa polskiego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, * W 5 rocznicę Światowych Dni Młodzieży w naszej Parafii z prośbą o owoce duchowe dla całej Parafii, * W intencji dziękczynnej z okazji 18 urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na każdy dzień, * O dar życzliwości, wzajemnej miłości i wsparcia dla Jadwigi i Marka oraz ich bliskich z rodziny i przyjaciół, * O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Pięknej Miłości dla Elżbiety i Agaty z okazji urodzin, * Intencja dziękczynna w 50 rocznice ślubu Państwa Janiny i Andrzeja z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków, * Dziękczynno – błagalna w 4 rocznicę urodzin Gabriela z prośbą o opiekę NMP Matki Pięknej Miłości i pomoc dla rodziców

13.00 * Intencja dziękczynno – błagalna w 28 rocznicę ślubu Doroty i Wojtka z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski dla Jubilatów i córki Dominiki przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości

13.00 + Krzysztofa Bednarczyka – imieninowa

18.00 * W intencji Księdza Krzysztofa Filipowicza

Poniedziałek 26 lipca – wspomnienie Świetych Joachima i Anny, rodziców NMP

7.00 + Mieczysława Lipskiego (26 greg.)

7.00 + Annę Tarasińską

18.00 * Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Bartłomieja i za Stasia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Pięknej Miłości, dary Ducha Św., zdrowie i wszelkie łaski

Wtorek 27 lipca

7.00 + Renatę (1 greg.)

12.00 * W intencji mam w stanie błogosławionym, z małymi dziećmi, o beatyfikację Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej 

18.00 + Mieczysława Lipskiego (27 greg.)

Środa 28 lipca

7.00 + Mieczysława Lipskiego (28 greg.)

7.00 + Annę Tarasińską

18.00 (Intencja zbiorowa): + Renatę (2 greg.), + Andrzeja Bloch w 3 r.śm.,

* O pogłębienie i umocnienie wiary duchowieństwa polskiego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, * O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz łaskę założenia wspólnej rodziny dla Jadwigi i Marka

Czwartek 29 lipca – wspomnienie Św. Marty

7.00 + Renatę (3 greg.)

16:00 ślub: Filip Janakowski i Karolina Beklińska

18.00 + Mieczysława Lipskiego (29 greg.)

Piątek 30 lipca

7.00 + Kazimierza Lewickiego i zm. z rodz. Lewickich

7.00 + Andrzeja Michalskiego

15.00 (Intencja zbiorowa): + Renatę (4 greg.)

* O pogłębienie i umocnienie wiary duchowieństwa polskiego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, * 

18.00 + Mieczysława Lipskiego (30 greg.)

Sobota 31 lipca – wspomnienie Św. Ignacego Loyoli, prezbitera

7.00 + Renatę (5 greg.)

16:00 ślub: Marcin Nieckarz i Karolina Kiełtyka

17:00 ślub: Łukasz Jankowski i Agnieszka Popławska

18.00 + Piotra Borysowicza i zm. z rodz. Borysowiczów

Niedziela 1 sierpnia – 18 Niedziela Zwykła

7.00 + Stanisławę i Stanisława Kaźmierczak

9.00 + Mariannę w 13 r.śm. i Jana Duninowskich

10.15 + Zbigniewa Prusińskiego w 5 r.śm.

11.30 (Intencja zbiorowa): + Renatę (6 greg.), + Janinę i Czesława Karwowskich, + Franciszka Pietraszka w miesiąc po pogrzebie, + Irenę Nowak w miesiąc po pogrzebie, + Dariusza Lach, + Mariusza Kosowicza w 1 r.śm., Mieczysława i Jadwigę Kosowicz,

* O pogłębienie i umocnienie wiary duchowieństwa polskiego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, * za kapłanów i osoby konsekrowane o łaskę świętości i wierności w powołaniu, * W 4 rocznice urodzin Stasia w podziękowaniu M.B Fatimskiej za dotychczasową opiekę, z prośba o dalszą opiekę dla Rodziców i siostry

13.00 + Mariannę Bargłowską w 2 r.śm. i zm. z rodz. Bargłowskich i Jurskich

18.00 + Irenę Spasiuk w 6 r.śm.

Ogłoszenia duszpasterskie 18.07.2021. 1. W minionym tygodniu rozpoczęty został przegląd pieców centralnego ogrzewania w kościele i na plebanii. Jednocześnie z konserwacją wykonywane są konieczne naprawy.
 2. W liturgii w najbliższym tygodniu: W czwartek (22 lipca) święto św. Marii Magdaleny; W piątek (23 lipca) święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy; W sobotę (24 lipca) wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
 3. W środę o godz. 18 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; można dołączyć intencję.
 4. W piątek o godz. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego i msza św. zbiorowa.
 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę w ciągu dnia i w nocy z czwartku na piątek. Prosimy o zgłoszenie się osób, które mogą zapewnić obecność na adoracji w dogodnym dla siebie terminie.
 6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
 8. Pomimo wysokich temperatur pamiętajmy o godnym i adekwatnym ubiorze podczas uczestnictwa w nabożeństwach w świątyni. Właściwy ubiór jest wyrazem naszej wiary, ważnym elementem świętowania Dnia Pańskiego oraz oddaniem należnego szacunku Panu Bogu.
 9. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. W czasie wakacji pamiętajmy o codziennej modlitwie. Zadbajmy również, aby w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św.
 10. W niedzielę, 25 lipca, po każdej mszy świętej obrzęd błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów z okazji przypadającego 25 lipca wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i wszystkich podróżujących. Ofiarami składanymi przy tej okazji wspieramy dzieło MIVA POLSKA, działające w strukturach Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, zajmujące się organizowaniem środków transportu dla polskich misjonarzy. Za wsparcie dzieła MIVA POLSKA składamy serdeczne Bóg zapłać.

Intencje mszalne 18.07.2021-25.07.2021.Niedziela 18 lipca – 16 Niedziela Zwykła

7.00 * O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Pięknej Miłości dla Anny, Rafała i Wojtusia

9.00 + dziadków Bojankiewiczów, Kalskich, Pieniaków, Kowalczyków oraz ich zmarłych rodziców i rodzeństwo

10.15 + Mieczysława Lipskiego (18 greg.)

11.30 Msza Święta zbiorowa

13.00 + Jadwigę Świętochowską w 2 r.śm., Aleksandra Świętochowskiego

18.00 + Edwarda Dziedzica w 13 r.śm. oraz zm. z rodz. Dziedziców i Rumianków

Poniedziałek 19 lipca

7.00 * O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Pięknej Miłości dla Anny, Rafała i Wojciecha

18.00 + Mieczysława Lipskiego (19 greg.)

Wtorek 20 lipca

7.00 + Mieczysława Lipskiego (20 greg.)

18.00 + Mariannę i Wacława Krupków

Środa 21 lipca

7.00 + Mieczysława Lipskiego (21 greg.)

18.00 Msza Święta zbiorowa

Czwartek 22 lipca – święto Św. Marii Magdaleny

7.00 + Czesława, Stefanię i Zdzisława Kiełek oraz zmarłych z rodziny

18.00 + Mieczysława Lipskiego (22 greg.)

Piątek 23 lipca – święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

7.00 * O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Pięknej Miłości dla Elżbiety Michalczyk w dniu urodzin

15.00 Msza Święta zbiorowa 

18.00 + Witolda Krzewskiego, c.r. Pustołów, Krzewskich i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 24 lipca – wspomnienie Św. Kingi, dziewicy

7.00 + Józefa Wierzchoń w 9 miesiąc od śmierci

7.00 + Wacława Lipińskiego w 2 r.śm. oraz Włodzimierza, Eugeniusza, Mieczysława i Lucynę

18.00 + Mieczysława Lipskiego (24 greg.)

Niedziela 25 lipca – 17 Niedziela Zwykła

7.00 + Annę Pietrzak

9.00 + Iwonę Michalczyszyn w 5 r.śm.

10.15 + Jana Dębka, zm. z rodz. Dębków i Maksińskich

11.30 Msza Święta zbiorowa

13.00 * Intencja dziękczynno – błagalna w 28 rocznicę ślubu Doroty i Wojtka z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski dla Jubilatów i córki Dominiki przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości

13.00 + Krzysztofa Bednarczyka – imieninowa

18.00 * W intencji Księdza Krzysztofa Filipowicza