Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

24 września  2020 r. odmawiamy Dzień 1 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni  Dzień 1  Nowenny).

W tym miesiącu przypada 85 rocznica Koronki do Miłosierdzia Bożego

85 LAT TEMU PAN JEZUS PRZEKAZAŁ SŁOWA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ŚW. SIOSTRZE FAUSTYNIE

13 września 2020 22:22/w InformacjeKościółPolska

13 i 14 września 1935 roku – to dni, w których Pan Jezus podyktował św. siostrze Faustynie Kowalskiej tekst Koronki do Bożego Miłosierdzia. Miało to miejsce w wileńskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

– Związane jest to z pewną wizją, jaką miała święta Faustyna – anioła zniszczenia, który miał skarcić ziemię w imieniu Boga – mówił ks. dr Krzysztof Stola z Apostolatu Miłosierdzia.

Pan Jezus przekazał świętej siostrze Faustynie słowa, które dzisiaj nazywamy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Polecił jej, aby jak najczęściej odmawiała tę modlitwę. Wówczas siostra Faustyna doświadczyła kolejnej wizji, w której anioł zniszczenia pozostał bezsilny.

– Święta Faustyna ujrzała chwałę Boga w Trójcy Przenajświętszej i dane jej było zrozumieć, jak straszne grzechy popełniane są na całym świecie. Grzechy, które zasługiwały na tak wielką karę – powiedział biblista ks. dr Jacek Stefański.

Aby uchronić świat przed karą Bożą, należy modlić się skierowaną do Boga Ojca Koronką do Miłosierdzia Bożego.

– Modlitwa, która zostaje ułożona przez samego Chrystusa, dlatego musimy powiedzieć, że jest to modlitwa przeznaczona dla każdego człowieka, bez względu na wiek, na stan życia związany z powołaniem – dodał ks. dr Jacek Stefański.

Sekretarka Miłosierdzia Bożego, bo tak siostrę Faustynę nazywa sam Pan Jezus, otrzymuje w objawieniach również wskazówki związane z życiem duchowym i spisuje je do dzienniczka. Jezus przypomniał wtedy, jak ważną rolę pełni Godzina Miłosierdzia.

– Każdy z nas powinien każdego dnia o godzinie 15.00 przypomnieć sobie cierpienia Pana Jezusa, całą Jego mękę, ale może też zjednoczyć się z męką Pana Jezusa na Krzyżu i w ten sposób wyprosić wielkie łaski dla siebie i dla całego świata – zaznaczył biblista.

Chrystus poucza nas, aby Koronka do Miłosierdzia Bożego była odmawiana z ufnością i wytrwałością.

– Jest to przede wszystkim osobisty akt, w którym człowiek decyduje się okazać ufność Panu Bogu i miłosierdzie światu, którego On oczekuje – tłumaczył ks. dr Krzysztof Stola.

Z Koronką wiążą się ważne obietnice łączące sprawy doczesne z wiecznością. Chodzi o przechodzenie człowieka na „tamtą stronę”.

– Jedna dotyczy grzeszników, choćby nie byli czcicielami, choćby w ostatniej chwili zdecydowali się na ufne odmówienie Koronki – mogą otrzymać zbawienie. Druga rzecz to obietnica związana z tymi, którzy modlą się przy konających. Nie tylko ci, którzy odchodzą, ale także ci, którzy przy nich się modlą, otrzymają te same łaski nadprzyrodzone – wyjaśnił ks. dr Krzysztof Stola.

Obietnica ogólna mówi, że przez ufne odmawianie Koronki można uprosić wszystko, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Ponadto Chrystus dał obietnice szczegółowe, które dotyczą łaski szczęśliwej oraz łaski spokojnej śmierci bez lęku i przerażenia.

TV Trwam News

 

Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam,
nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, aby wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

 

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Komentarze są zamknięte.