Ogłoszenia – III Niedziela Wielkanocy.Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz udział w Eucharystii.

Dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo; o godz. 18 celebracja Wyboru Patrona Sakramentu Bierzmowania dla kandydatów z II roku przygotowań.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – Niedziela Miłosierdzia Bożego.Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością. Ojciec Święty Franciszek mówi, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy głosić miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie.

Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego, ofiary na tacę przeznaczone na dzieła charytatywne Caritas w naszej Diecezji.

W godzinie Miłosierdzia – o 15 Msza św. w intencji Parafian.

O godz. 18 celebracja Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z I roku przygotowań.

czytaj więcej »