WYPOMINKI ROCZNE 2023-2024 1. Ks. Mariana Pazia; za zmarłych ofiarodawców i dobrodziejów budowy kościoła; Ks. Sławomira Wielgolewskiego; Zofię, Jana, Mariannę, Władysława, Genowefę, Jana, Stanisława Rudnickich; Jadwigę Barbarczyk, Katarzynę, Franciszka, Aleksandra, Genowefę, Jana, Stanisława, Helenę, Andrzeja Krupa, Genowefę, Józefa Krupkę, Mariana, Tomasza Kloch, Wandę, Bernarda Sado, Piotra, Mariannę, Stanisława, Irenę, Stanisława, Wiesława, Zdzisława, Władysława, Celinę, Stefana Mazek; Mariannę, Bronisława, Stanisława, Tadeusza Wojciechowskich, Helenę, Andrzeja, Marianna, Stanisława Kędziorek, Zofię, Aleksandra, Jana Żuraw, Zofię, Władysława, Józefa, Ryszarda Kałowskich, Mariannę, Eugeniusza, Ryszarda, Romana, Roberta Kowalczyk, Romana Sołtysiaka; Henryka Bociana, Stefana, Stefanię Łysiak;
 2. Władysławę, Bronisława Górskich; Natalię Strzemieńską, Genowefę, Henryka Sikorskich; Halinę, Józefa Bujalskich, Władysława, Mariannę, Hannę, Wacława Balcerak, Lucynę Krysik, cr. Bujalskich, Balcerak, Kostrzewa, Dylewskich; Józefa, Helenę, Sylwestra Tolak, cr. Tolak, Banach; Janinę, Ludwika Kamińskich, Aleksandra Śrechniewicza, Feliksę Zając, dusze w czyśćcu cierpiące, cr. Kamińskich, Adamowicz; Zygmunta, Jadwigę, Piotra, Mariannę Zielińskich, Józefa, Zofię, Stanisława Rzepkę, Mariana Olszewskiego, cr. Kubickich, Słomińskich, Zielińskich, Rzepka, Korzeń; Radosława, Grzegorza, Leokadię, Stanisława Pustoła, Wandę, Witolda Krzewskich, Helenę Maciejec, Stanisławę Suda, Łucję Kalinowską, cr. Krzewskich, Pustoła; Zbigniewa, Janinę, Józefa, Zofię Sobol, Annę, Franciszka Komosa, Wacława Kozerę;
 3. Ks. Władysława, cr. Kiliszek, Libor, Stankiewicz, Krech, Romaniuk, Sokołowskich, Klimkowskich, cr. Dąbrowskich, Petelczyc, Kuna, Wiśniewskich, Kozierskich, Kordowskich; Pawła Piputę, cr. Świderskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Antoniego, Antoninę, Dorotę, Bogdana Wiśniewskich, Józefa, Czesławę, Mariannę Gałązka, Rozalię, Henryka Skwierzyńskich, Stefana Trociewicza, Ryszarda Kiełbika, Romana Kwaśnicę, dusze w czyśćcu cierpiące; Leonarda, Franciszka, Cecylię Nowak, Józefa, Franciszkę Dudek, Helenę, Henryka Szczypek, Liliannę Guzik, Ryszarda Bieńko, Janinę Szałyga, Ewę Chormańską, ks. Mariana Pazia, ks. Władysława Zdaniukiewicza, Bronisławę, Józefa Kopera; Wojciecha Stankiewicza, Władysława, Mariannę Powierża, Krzysztofa Śliwę, Janusza, Andrzeja Dzięcioł, cr. Stankiewicz;
 4. Zygmunta, Cecylię, Tadeusza Kądzielę, Jadwigę, Wacława, Zdzisławę, Antoniego Wierzbowskich, Marię Kołodzieżną, Fabiana Postek, Wandę Szczepańską, Małgorzatę Skoczewską, Juliannę, Kazimierza Kościuch, Teodora Sołtysiak, Stefana Pączkowskiego, Roberta Roszczyk, Teresę, Mariana Jarzyna, Wiolettę Kędzia, Zbigniewa Weroniczak; Zofię, Pawła Pieńkowskich, Jadwigę, Marię, Feliksa, Sabinę, Witolda, Kazimierza, Mieczysława, Henryka, Mirosława, Wandę, Filomenę, cr. Pieńkowskich, Kobylaków, Jelonkiewiczów, Mancewiczów, Olszewskich, Wieliczko, Sima, Nikelów, Laube; Elżbietę, Henryka Sochackich, Grzegorza, Marka, Bogdana, Jadwigę, Edmunda Godlewskich, dusze w czyśćcu cierpiące; cr. Wojtulewskich, Wigdów, Rutkowskich, Lesieckich, Kowalskich, Saków, Ziemkiewiczów;
 5. Stefana Toryfter, cr. Dawidów, Toryfter; Annę, Hannę Koczara; Leona, Stanisławę Nałęcz, Julitę Sobieszczak, Franciszka, Stanisławę, Józefa, Antoniego Pielasa, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Stanisława Piotrowskich, Jana, Teresę Sarneckich; Reginę, Ignacego, Stanisława Radomskich, Romana Borzym; Marię, Jana, Alinę Fulara, Zofię, Janinę, Stanisława Skrzeczyńskich, Annę, Stanisława, Karolinę, Irenę, Józefa Baranów, Eleonorę, Władysława Jarosińskich, Barbarę, Mieczysława Mitanów, Hannę, Tadeusza Radoszów, Barbarę, Benedykta Wróblewskich; Martę, Natalię, Tadeusza, Kazimierza, Wacława Brzóska, Zofię, Dominika Deptuch, cr. Brzóska, Deptuch, Waloch, Talemba; Jana Grzyb, Tadeusza Tabor, Annę, Stanisława Banach, Adama Lewandowskiego, Monikę Sadłowską; ks. Janusza Strojnego; Grzegorza Błaszczyka;
 6. Józefa, Cecylię Tkaczyk, Jana, Janinę, Andrzeja Koć; Henryka, Emilię, Czesława Wójcik, Jadwigę, Henryka Filipkowskich; Eugenię, Lucjana, Jerzego, dziadków Kopania, Mariannę, Stefana, Bogusława Kosowskich, dziadków Toczyskich; cr. Góreckich, Mazurów, Chojnackich, Szypszaków, Kot, Cieślaków, Zdziennickich, Kotowskich; Witolda, Artura, Bronisławę Łukaszewskich, Janinę, Bolesława, Adama, Waldemara Kabatów, Mariannę Guziewską; Janinę, Mikołaja Wójtowicz, Stanisława, Józefa, Weronikę, Adama Morawskich, Weronikę Żukowską, Marię, Jana Jabłońskich; Irenę, Jana, Lecha Borawskich, Ryszarda Kądziela, Stanisława Matela, Franciszkę Wydra, cr. Borawskich, Matelów, Szarków, Wydrów; Marię, Józefa, Władysława Lach, Franciszkę Śliwińską; cr. Marciniak, Kowalskich, Kierszka; cr. Nerllo, Uljaszów;
 7. Władysława, Kazimierę Mielcarz, Henryka, Apolonię, Tadeusza Szczechura, cr. Mielcarz, Kowalczyk, Szczechura, Kamińskich; Mariusza, Aleksandra Pawlaków, Zofię, Jana Libertów, cr. Pawlak, Kutów; Cecylię, Stefana Rosów, Janinę Trusz, Emilię, Józefa, Andrzeja Burakowskich, Stefanię Paczuską, Konrada Feliksbrota, Alicję, Andrzeja Szczygielskich, Stanisławę Skutnik; Aleksandrę, Zbigniewa Stettner, Elżbietę Nowak, Leszka Księskiego; Tadeusza, Leokadię, Romana Sudół, Rozalię, Józefa Borejszo, Ewę Słodzińską, dusze w czyśćcu cierpiące; Marka i rodziców Jesionek, cr. Rybarczyków, Guziorów; Helenę, Józefa Rozińskich, Irenę, Henrykę, Mariana Niewiadomskich; Stefana, Mariana, Karolinę Laskowskich, Józefa, Krystynę Kuska, Zygmunta, Kazimierę Nejman; Zygmunta Armatę, Lucjana Kozłowskiego;
 8. Krzysztofa, Jadwigę, Tadeusza Sygockich, Łucję, Hipolita Szymańskich, Ewę Prus, cr. Śliwińskich, Ostrowskich, Iwińskich, Wąsowskich, Grabowskich, Szymańskich, Małeckich, Dodo, Witkowskich, Kalinowskich, Cierpińskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariana Korbusa, Halinę Kuś, Małgorzatę Wiśnioch, Mirosława Grodkowskiego; cr. Wołczuków, Szubstarskich, Wólczyńskich, Mutwickich; Mariannę, Franciszka Radzikowskich, Bronisławę, Stanisława Chojnackich, cr. Radzikowskich, Chojnackich; Tadeusza, Agnieszkę Rodziewicz, Franciszka, Juliannę Szyperek; Danutę, Tadeusza, Włodzimierza, Piotra Łyszkowskich, ks. Mirosława Deca, ks. Sławomira Safadera, Tadeusza Czajkowskiego, Jerzego Wojtczaka, cr. Wojtczak; Tomasza Jankowskiego, Stefanię Piekut, cr. Jankowskich, Totonów, Kolbuszów;
 9. Zofię, Stanisława Kalwajtys, Stefana Rojewskiego; Karola Kurzyńskiego, Halinę Banasik, Bogdana Aleksandrowicza, ks. Piotra Urbanowicza, cr. Kurzyńskich, Nowaków, Banasik, Szumowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisława Samul, Helenę, Mariana Kołyska, cr. Samul, Ratman, Kołyska; Stanisławę, Bolesława, Michała, Genowefę, Szczepana, Mariannę Czajkowskich, Jadwigę, Grażynę, Wincentego, Andrzeja, Krzysztofa Bielickich, Stanisława, Helenę, Franciszkę Pytel, Sylwię Danilewicz, Mariannę Błaszczykowską; Jerzego Sopińskiego, Zofię, Mariana, Genowefę, Szczepana, Antoniego Wiśniewskich, cr. Wiśniewskich, Kamińskich, Zygmunta, Czesława, Andrzeja dusze w czyśćcu cierpiące; Zofię, Zbigniewa Woźniak, Alicję, Wacława Połuboczko, Janinę Radomską, Jerzego Tyszkę;
 10. Stanisławę, Jana, Łukasza Perkowskich, Marię, Tadeusza Choińskich, cr. Szczepanków; Halinę, Jana, Zofię Kilijańskich, Wacława, Wandę Marczak, Jadwigę Błaszczyk, Jadwigę, Henryka Kalinowskich, Jerzego Stefaniaka, Zenona Dąbrowskiego; Salomeę, Annę, Józefa Wołos, Hannę, Zygmunta Wawrzyńczuk, Zofię Cygnar, Antoninę Słyszko, Leonardę Chomiuk; Tomasza, Stanisława, Stanisławę, Mariana Tarnowskich, Franciszka, Łucję Pyjaja, Wandę Krynicką, Scholastykę Ciborską; Józefa, Emilię, Ludwika, Teresę Budzików, Jana, Aleksandrę, Władysława, Helenę, Zygmunta, Stanisława, Janinę, Marzenę, Janusza Didyków, Stanisława Folęga; Renatę, Zbigniewa, Stefanię, Kazimierza Szajnowskich, Halinę, Józefa, Eugeniusza Mianowskich; Mariannę, Kazimierza, Tomasza Dybowskich;
 11. Adama Tomaszewskiego, Genowefę, Franciszka, Annę Chylak, Józefa Soból, Krystynę, Eugeniusza, Helenę, Bronisława, Henryka Górnickich; cr. Pytlakowskich, Kowalczyków, Kalbarczyków, Kosteckich, Szczęcha, Ziomków, Kluczyków, Granosów, Jakubików, Michalec, Niezgoda, Bienias, Sikora, Zielińskich, Markiewiczów; Jadwigę, Władysława Kozłowskich, Marię, Ryszarda Machowskich, Grzegorza Adamskiego, cr. Kozłowskich, Machowskich, Mrozów, Piaseckich, Adamskich, Smułków, Kuleszów, Konopków, Koniecznych, Olesiewiczów, Karwackich, Kolosów; Teresę, Tadeusza Kaczorek, Bogdana Modrzewskiego, Roberta Murackiego, Ksawerego Krajewskiego, Agnieszkę Bednarską, cr. Kaczorek, Ryszkowskich, Chmielewskich; Andrzeja Wójcika, Justynę, Józefa Glinowieckich;
 12. Kazimierę, Ludwika, Mieczysława, Henrykę Zalewskich, Stefana, Henrykę, Wiesławę, Stanisława Ramus, Ewę, Małgorzatę, Alinę, Marię, Jadwigę, Edmunda Skorupskich, Feliksa Stalmach, dusze w czyśćcu cierpiące; Zofię, Władysława, Hannę, Rokita, Aleksandrę, Stefana Jasiuk, Genowefę, Michała Miksza, cr. Rokita, Jasiuk, Wójcik, Szewczyk; Adama, Tadeusza, Petronelę Buraczewskich, Amelię, Feliksa, Jarosława, Mariana, Teresę Wasilewskich; Iwonę, Jana, Donata, Józefę, Mariannę, Piotra Michalczyszyn, Antoniego, Jadwigę Marchlik; Zofię, Kazimierza, Małgorzatę, Romana, Andrzeja Remiszewskich, Stefanię, Stefana Bazylenków, Irenę, Bałazego Gawryś, cr. Poziomskich, Kurzawa; cr. Batorowiczów, Skrzeszewskch; Józefę Rusiniak, Eugeniusza Adamiak; Pawła Nyrć, cr. Brzósków;
 13. Genowefę, Jana, Irenę Odzeniak, Aleksandra, Janinę, Barbarę Rosa, Genowefę, Mieczysława, Pawła Rembelskich, Stanisława Szewczyka, Czesława Wiśniewskiego, Czesława Podgórnego, cr. Odzeniaków, Olszewskich, Rembelskich, Chrustowskich; Mariannę-Teresę, Ewę, Feliksa, Klementynę, Mariannę, cr. Szczygielskich, Grochowskich, Paskudzkich, Ostojskich, Ostrowskich, Tchórzewskich, Bargłowskich, Jurskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Marię Szewczyk, Jerzego Szczygielskiego; Jadwigę Wójcik, Mariannę, Józefa Kozłowskich; cr. Zabłockich, Ewko, Myszkiewiczów, Wysockich, Połubiatko, Jakusik, Urbanik, Błożejowskich, Rak, Zwolak, Burakowskich, Federowicz, Milewskich, Budnik, Zamojskich, Antczak, Adamowicz, dusze w czyśćcu cierpiące; Krystynę Budnicką;
 14. Marcjannę, Piotra, Teresę, Wiesława, Iwonę Kilanowskich, Justynę Gawlik, Hannę Firlej, Mateusza Figat, Zbigniewa Wochniak, Janusza Kotwasińskiego, Wiesława Wolniewicza, Stanisławę Wolszczak; Mikołaja, Marię, Antona, Mariannę, Helenę Terleckich, Jana, Borysa, Anielę Dermanowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Marka, Helenę, Józefa, Halinę, Edwarda, cr. Kucińskich, Paradowskich, Wiśniewskich, Wyszpolskich, Tworus, Zając, Figatowskich, Rdzanek, Ewę Zalewską, dusze w czyśćcu cierpiące; Irenę, Czesława, Andrzeja, Elżbietę, Mieczysława, Dorotę Rolek, Elżbietę, Janusza, Helenę, Szczepana, Bogusława, Andrzeja Michalskich, Elżbietę, Władysława Janica, Wacława, Zofię, Ryszarda Głowa; s. Józefę, cr. Osińskich, Tyszków, Szyszkowskich, Szubów, Wiśniewskich, Napiórkowskich;
 15. Zofię, Wiesławę, Jerzego, Mariana Stanickich, Hannę, Krzysztofa, Leszka Dmoch, Janinę, Juliana Geresz, cr. Stanickich, Dmoch, Geresz; Helenę, Konstantego Pisaniec, Janinę Rocką, Stefanię, Jana, Andrzeja Skoczkowskich, Jana Dąbrowskiego, Barbarę Dąbrowską-Łomża, Andrzeja, Politowskiego, Mieczysława Jankowskiego, Longinę Bukowską; Anastazję, Józefa, Apolonię, Tomasza, Wacława, Władysława, Michała, Marię, Halinę, Danutę Kazubek, Jadwigę, Antoniego, Mariannę, Jerzego Pietrzak; Stefanię, Stanisława, Zygmunta Poławskich, Edwarda, Annę, Władysława Milewskich, Marka Krystkiewicza, Franciszka Krajewskiego, Leokadię Tałaziewicz, Bolesławę Leszczyńską, cr. Poławskich, Wiśniewskich, Milewskich, Czarneckich; Krzysztofa Bednarczyka, Zofię, Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące;
 16. Józefa Bielskiego, Kazimierza, Antoniego, Antoninę Długołęckich, Apolonię, Zygmunta, Wiesława Jasińskich, Antoninę, Stanisława Malinowskich; Kazimierza, Franciszka, Władysława Piotrowskich, Eugenię Wojciuk, Stanisławę, Józefa Bańkowskich, ks. Jana Koca, dusze w czyśćcu cierpiące, cr. Piotrowskich; Hannę, Stanisławę Mrozów, Rozę, Romana, Michała Boosów, cr. Mrozów, Boosów, Frazów; Jolantę Szczygielską, Kazimierza Lenart, Emilię Mironik, Władysława Wasilewskiego; cr. Kępczyńskich, Rodziewiczów, Szczygielskich, Marię, Eugeniusza Karolewskich; Władysława Kuleszę, Zdzisława, Zofię, Stanisława Lenczewskich, Bronisławę, Franciszka Wróblewskich, Jozefa Lajcha, Stanisława Babicza; Teofila Grudzińskiego, Apolonię, Jana Beszczyńskich, Eleonorę, Stanisława, cr. Banasiaków;
 17. Jerzego, Edwarda, Franciszka, Iwonę Zielińskich, Mariannę, Stanisława, Edmunda, Jana, Helenę Skorupów, Genowefę, Juliana Tomaszewskich, cr. Zielińskich, Tomaszewskich, Bąków, Skorupów, ks. Tadeusza Łakomca, ks. Mirosława Deca, ks. Sławomira Safadera, ks. Tadeusza Firysiuka, ks. Mariana Anioła, ks. Edwarda Włodarczyka, ks. Bronisława Gromka, ks. Romualda Pawluczuka, ks. Henryka Prządkę, ks. Wojciecha Ździebłowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego, ks. Henryka Chudka, ks. Sylwestra Szulczyka; bp Henryka Hosera, bp Stanisława Kędziorę; Jana Senatora, Antoninę, Józefa Szczepańskich, Wacławę, Henryka Ziędalskich, cr. Piotrowskich, Piotrowiczów; Zofię Wysocką, Zuzannę, Franciszka, Janinę, Wiktorię Osolińskich, Janinę, Tadeusza, Grzegorza, Marcina Kubik;
 18. Wiktorię, Zygmunta, Sławomira, Ryszarda Grabowskich, Bolesławę, Stanisława Tomkiewicz, Jadwigę, Józefa Wójcikowskich, Czesławę Czerniawską; Krzysztofa Józefa Kamińskiego, Henrykę, Eugeniusza, Stanisława Topa, Krystynę, Józefa, Jerzego Kamińskich, Helenę Laskowską, Henryka Rolińskiego, Iwonę, Piotra Manowskich; Mariannę, Władysława Siejka, Jana Kowal, cr. Kowal, Misznuk, Kaczmarczyk, Galas, Rybus, Gierguń, Budek, Buda, Wojdowskich, Siejka, dusze w czyśćcu cierpiące; Krystynę, Seweryna, Mariannę, Mariana, Ryszarda, Romana Przesmyckich, Reginę, Stanisława, Marka, Ryszarda Połeć, Helenę, Józefa, Janusza Kosieradzkich, Irenę, Mariana Januszkiewicz, Halinę, Mariana Piersa, Bożenę, Tadeusza Rej, Kiarin Fiedorowicz; Andrzeja Stań, Mariannę, Kazimierza Głowackich;
 19. Janinę, Jana, Stanisława Sak, Stanisławę Mirkowicz, Stanisława Piechowicz, Józefa Wasilewskiego, Zofię, Jerzego, Pawła Laskowskich, cr. Saków, Mazurów, Laskowskich, Boruchów; Artura, Jana i rodziców Narewskich, Jadwigę, Lucjana, Aleksandra, Zofię, Stefana, Jerzego, Wandę, Jadwigę, Krystynę, cr. Sąkowskich; Stanisławę, Bronisława Kasperskich, Piotra, Leszka, Stefanię, Ludwika Szymańskich, Rozalię, Józefa, Jerzego Oleszczuk, Bronisława, Andrzeja Kubiak; Halinę, Józefa Tkaczuków, Bożenę Turlej, Andrzeja Wiercioch, Czesława Bielskich, cr. Tkaczuków, Turlej, Wiercioch, Bielskich; Reginę, Bolesława, Czesława, Tadeusza Baranów, Andrzeja Mączyńskiego, Zofię, Zbigniewa Piekutów, cr. Baranów, Urbańskich, Wolskich, Sobiczewskich, Piekutów, Łukaszewskich; Kazimierza Wilgę;
 20. Wiktorię, Alfredę, Zdzisława Cieślak; Ryszarda Monart, Helenę, Wacława Zawadzkich, Barbarę Bednarek, Sabinę, Kazimierza Byczkowskich, Apolonię, Bolesława Kamińskich, Marię Bańską; Andrzeja, Natalię, Romualda Grossman, Bogdana Kamińskiego, Małgorzatę Wieczorek, Teresę Adamczyk, Janinę Dworzyńską, Bronisławę Szporko, Janusza Budaszewskiego; Piotra, Zenobię, Aleksandra Szuba, Józefę, Aleksandra, Jerzego Matuszewskich, Jana, Elżbietę Kasparewicz, Henryka Kasperowicz, Stanisławę Blaszko, Helenę, Zygmunta Michała, cr. Krawczyńskich, Pawłowskich; cr. Szuba, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Bolesława Klimkiewicz, Anastazję, Jana Janczak, dziadków Grędzińskich, Klimkiewicz, Grabowskich, Janczaków; Irenę, Czesława Marcinkowskich, Kazimierza Gładys;
 21. Marię, Leona, Katarzynę, Hieronima, Józefę, Józefa, Leokadię, Bolesława Odrzywolskich, Jadwigę, Władysława Czarneckich, Janinę, Zdzisława Mazurków, Józefę, Ksawerego, Józefę, Bronisława, Marię Szajnerów, Teklę, Antoniego, Katarzynę, Romana Głazów; Genowefę, Antoniego Kowalczyków, Genowefę Kaliszuk, Annę, Zdzisława Świątkowskich, Czesława, Wiesława Brzozowskiego, cr. Kowalczyków, Brzozowskich, Podolaków, Pietrzyków, Michalików, Pietrzak, Aleksandrę Tołłoczko, Tadeusza, Krystynę Panek, Józefa, Barbarę Jabłońskich, Bronisławę Muszyńską, cr. Panek, Jabłońskich, Muszyńskich; Helenę, Zuzannę, Stefana, Mariannę, Feliksa Frydrysiaków, cr. Kaczorowskich, Cebulów; Jana, Albinę Ligęza, Tadeusza, Bolesława Białek, Stefana Ruchlickiego, Hipolita Rozbickiego;
 22. Stanisława, Zofię Bernaś, Stanisława Więckowskiego, Zbigniewa Łobejko, Romana Siwek; Stanisławę, Wacława, Jana Bereda, Helenę, Mariana, Zofię Jackiewicz, Waldemara, Cecylię, Annę, Bolesława Olejarczyk, Mariannę, Feliksa, Wojciecha, Franciszka, Krystynę Wołosz, cr. Bereda, Jackiewicz, Olejarczyk, Wołosz; Janinę, Jakuba, Władysławę, Konstantego Krajewskich, Jadwigę, Franciszka, Adama, Krystynę Cikowskich, Stanisławę, Jana, Ignacego, Tadeusza Zaniewskich, Barbarę, Bolesława Tylów, Ryszarda Kuklińskiego, Annę German, Tadeusza Gostkowskiego, ofiary wojen i przemocy, cr. Gładys, Krajewskich, Cikowskich, Zaniewskich; Jadwigę, Kazimierza Klimiuk, Stanisława, Kazimierę Kapczyńskich, Juliana, Helenę, Grzegorza Pieńko; cr. Wójcików, Jakubaszków, Mrozów, Mądrych, Eugenię Olek, dusze w czyśćcu cierpiące;
 23. Kamillę, Stanisława, Rolanda, Irenę, Leszka, Annę, Michała Kapczuk, Mieczysława, Zofię, Feliksa, Bronisława, Wojciecha, Janinę Pawelec, Mariannę, Franciszka Pylak, Janinę, Czesława Mataczyńskich, Jana, Katarzynę, Stanisława, Edwarda Bojarskich, Marię, Michała Hrymak, Karolinę Kądziela; Józefę-Halinę, Jana, Janinę Grzybek, Jerzego, Marylę Krajewskich; Joannę, Jana, Kazimierza Reślińskich, Marię, Romualda, Aleksandra, Mariannę, Zofię, Irenę, Lucjana Sochackich, Helenę, Leona, Zofię Malinowskich, Kazimierę, Kazimierza, Janusza Kruszewskich, Zygmunta Śmiech, dusze w czyśćcu cierpiące; Annę, Mariana, Andrzeja, Ryszarda Skowron, cr. Skowronów, Kąckich, Siekierzyckich, Zajdlów, Malawskich, Skoczylasów, Kuligów, Janusza Mrózka, Jarosława Wereszczyńskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;
 24. Marka, Aleksandrę, Kazimierza Kobyłeckich, Janinę, Józefa, Eugenię, Zdzisława, Helenę, Waldemara, Stanisława, Henryka Jurkowskich, ks. Mariana Pazia, ks. Ryszarda Rumianka, o. Jacka Łęskiego, o. Konrada Komor, Jadwigę, cr. Siedleckich, Cywka, Unichowskich, Bogudał, Czesława, Adę Miakisz, Danutę Kiembłowską, Barbarę Żeleźnicką, Stefanię Mazur, cr. Kobyłeckich, Jurkowskich, Wiatrów, Gontarczyków, Gorczyca, członków KŻR, dusze w czyśćcu cierpiące; Tadeusza, Antoninę, Jerzego, Jana, Zofię Szlaga, Eleonorę, Kazimierza Jankowskich, Helenę, Janusza Falkowskich, cr. Szlaga, Robert, Musiatowicz, Falkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Krystynę, Jana, Irenę Wójcik, cr. Chmielewskich, Kaczkowskich, Roszczyków, Konstancję Adamczyk, Michalinę Serokos; Mariannę, Czesława Golisów, cr. Golisów, Maciaków;
 25. Jana, Władysławę Franciszkę, Kazimierza, Władysławę, Jana Małysa, Mariannę, Antoniego Kacprowicz, Annę, Jana Jesiotr, Jadwigę, Grzegorza, Andrzeja, Antoniego, Helenę Pazio; Ryszarda, Halinę Błaszczyk, Stanisławę Roguską, Zbigniewa Dobkowskiego; Mariannę, Stanisława, Annę, Krystynę, Kazimierza Żeleźnickich, Stefanię, Zygmunta, SM Hiacyntę, Jana, Henryka, Kazimierza Frelków, cr. Kowalskich, Zalewskich, Orzechowskich, Paczuskich, Kucharskich, Obłozów, Murawskich, Dybowskich, Zdziarskich, Parolów, Zuzannę Ławnik; Stanisława, Zbigniewa, cr. Szczygielskich, Dadasów, dusze w czyśćcu cierpiące; Alfreda, Andrzeja, Dominika, Janinę Supińskich, Czesławę, Stanisława, Henryka Sienkiewicz, Bogumiłę Malczuk, Edwarda Lewiedzińskiego, Jadwigę, Stanisława Dąbrowskich;
 26. Tadeusza, Zofię, Jana Dębków, Helenę, siostrę Feliksę, Stanisława Maksińskich,cr. Dębków, Rybackich; Sabinę, Józefa Damentka, Stanisławę, Wiktora, Tadeusza Ławeckich; Piotra, Zenona Rzepka, Irenę, Mariana Prędkich, Mariana Mąkę, Barbarę, Tadeusza Kobryńskich, dziadków; Kazimierę, Wincentego, Czesława, Katarzynę, Agnieszkę, Józefa, Leona, Mariannę, Jerzego, Halinę, Stefana cr. Kuców, Korżanów, Robaczyńskich, Wasilewskich; Józefę, Aleksandra Antczak, Annę Kostrzewa, Aleksandra Przybysza, Danutę, Bogdana Rostropowicz, Henrykę, Waldemara Bastian, Janinę, Antoniego Królik, Danutę, Eugeniusza Sala, Marcina Przybysza, cr. Antczak; Zbigniewa Prusińskiego, cr. Prusińskich, Krupków, Mańkowskich; Emilię, Janusza, Oresta Jach; Sabinę, Antoniego, Pawła Kowalskich, Hannę Seroczyńską;
 27. Mirosława Pyszków, Bronisławę Sabala; Henryka, Józefa, Janinę Płomińskich, Marcina, Władysława, Aleksandrę Mikuli, Aleksandra, Anielę Rzempołuch; Krystynę, Jerzego Stępkowskich, Janinę, Kazimierza Łozowskich, dziadków Stępkowskich, Łozowskich, Wojdalskich, Rogalskich, Świniarskich, Kiepiela, Pancewicz, Adama Kałamagę, Mariana Wojdalskiego, Włodzimierza Grzybowskiego, Władysława Brulińskiego, Wandę Szewczyk, Marka Malanowskiego, Jadwigę Jałowicką; Mariannę, Henryka, Stanisławę, Jerzego, Witolda Goździewskich, cr. Goździewskich, Głażewskich, Remigiusza Głażewskiego, Zygmunta, Halinę, Mariusza Olkowskich, Mariannę, Mariana, Stanisława Klik; Janusza Leszczyńskiego, Zygmunta Rozbickiego, cr. Leszczyńskich, Rozbickich, Gorczyców, Tokarskich; Mieczysława Szamborskiego;
 28. Jana Gątarczyka, cr. Gątarczyków, Jurkowskich, Żemajtysów, Mateusiaków, Wawruszaków, Kapałów, Augustyniaków, Araszczuków, Kobyłeckich, Łusiewiczów, Mańków, Antolów; Reginę, Janusza, Janinę, Wacława, Barbarę, Lucynę Kapiszewskich, Reginę, Tadeusza Dzedzej, Rozalię, Aleksandra, Ryszarda, Elżbietę, Marię, Franciszka Biblis, Teresę Lysek; Jana Bańkowskiego, Antoniego, Helenę, Jadwigę, Józefa Babińskich; Mieczysława, Stanisławę, Bolesława Lipskich, Helenę, Józefa Murawskich, Zofię Dmochowską, Annę, Edwarda Choromańskich, Zofię, Kazimierza, Stanisława Litwa, Romana, Irenę Koczara; Andrzeja, Tadeusza Bloch, Elżbietę, Mateusza Bojanowskich, Irminę, Zdzisława Dębskich; Karolinę, Władysława, Zuzannę Moniuszko, Dorotę Sowa; Edwarda Zaworskiego, Jerzego Niezgoda;
 29. Borysa, Dorotę Hanczaryk, Janinę, Aleksandra Woźniak, dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisława, Mariannę, Stanisława Truszkowskich, Zofię, Barbarę, Stanisława Hirsz; cr. Cymermanów, Mrozowskich, Brewczyńskich; Reginę, Kazimierza Kunickich, Zofię, Wacława Jaczewskich, Wiktorię, Placyda Gawino, Łucję, Wincentego, Mariannę, Bolesława, Mariannę, Juliana, cr. Kunickich, Gawino, Jaczewskich; Andrzeja Gąsiorka, Czesławę, Czesława Jednorowskich, Kazimierę, Romana Gąsiorków; Wiesława Szczęśniaka, Mariannę Grzegorczyk, Jerzego Myśliwiec, Janinę Plak, Stanisława Strąk, Stanisława Robak, Agnieszkę Drozd, cr. Szczęśniaków, Grzegorczyków, Myśliwiec, Plak, Strąk, Robak, Biłgoraj, Ciołek, Drozd; Janinę, Henryka, Sewerynę, Kazimierza Szyszkowskich, Marię, Józefa, Jerzego, Stanisława, Longina Stępniewskich;
 30. Wiktorię, Stanisława Steć, Teresę, Edwarda, Mariana Budzińskich, Elżbietę, Krzysztofa, Katarzynę Buczek, Jadwigę Tomczuk, Jolantę Zadrożną, Michała Jujka; Bronisławę, Eugeniusza Maciejewskich, Jana Wycisłowskiego; cr. Baranowskich, Kroszczyńskich, Kubiaków, Sawickich, Nadolnych; Józefę, Stanisława, cr. Jesiotr, Anielę, Józefa, Marka, Irenę, Marię Antoniego Godlewskich, Kazimierza, Edwarda Włodarczyk, Janinę, Kazimierza Jaworskich, ks. Mariana Kilichowskiego, ks. Sławomira Safadera, Elżbietę Lubaszko, Bolesława Jesiotr, Mariannę Mirosz, cr. Godlewskich; Wandę, Stanisława, Ryszarda, Rozalię, Szymona, Kobus, Julię, Stanisława, Bogusława, Pietrak, Walentego, Józefa, Annę Muliszewskich, Helenę Pieńkowską, Stanisławę Karolak; cr. Godlewskich, Dzieciątków, Szczepanek;
 31. Dominika Żebrowskiego, Jana, Józefę, Zofię Cieślik, Jana, Zofię Górskich, Aleksandra Jarka; Ferdynanda, Marka Sapije, Marka Kobyłeckiego, Marka Kucińskiego; Krystynę, Mirosława Danutę, Ryszarda, Tadeusza, Danutę, Gabrielę, Józefa; Henryka, Mariannę, Dominika, Mieczysława, Rzedzickich, Helenę, Władysława, Teklę, Jana, Pachcińskich, Jana, Antoninę, Mieczysława, Stanisława, Bogutów; Michalinę Pawlik, Jana, Grzegorza Piech, Józefę, Stanisława, Grzegorza Cichych; Ewę, Dariusza, Jerzego, Stanisława, Tadeusza Lach, Mariannę Danutę Dzięcioł, Mariannę Stanisława Kozłowskich; Mariana, Daniela, Wojciechowskich, Arkadiusza Sikorskiego, Juliannę, Leonarda, Pawła Ćmoch, Stefanię Łopacińską; cr. Waszczuk, Rumowskich, Mucha, Piaseckich; Małgorzatę, Jadwigę, Edwarda, Mariannę, Aleksandra, Teodora, cr. Wyszyńskich;
 32. Antoniego, Antoninę Podleckich, Mieczysława, Ryszarda, Jana, Kazimierza, Stanisławę Podleckich, Edwarda Oleś, Romana, Hande; Leokadię Sowińską, Leokadię, Bogusława Dudek, Eugenię Myśliwiec, cr. Gryboś, Madejczyk, Ledwarowskich, Dudek, Kaniewskich, Andrzeja Kaniewskiego; Stefanię, Janinę, Teresę, Czesława, Zdzisława Kiełek, Krystynę, Józefa Kwiek, Janusza Słomkę, Honoratę, Jadwigę, Stefana, Karola, Janusza Dębiec, Stanisławę, Stanisława, Sosińskich, Irenę Kazimierza, Stanisława dusze w czyśćcu cierpiące; Dmowskich, Malowaniec, Olesińskich, Lewandowskich; Fotków, Muszyńskich, Stanisława, Mariannę, Waleriana Juchnikowskich; Janinę, Lucjana Dybackich, Annę Stanisława Pawlak, Halinę, Henryka, Marka Stokowskich; Leokadię, Franciszka Smakosz;
 33. Danutę, Jerzego Kuziemskich, Dariusza Stelmaszczyków, cr. Kuziemskich, Sawickich, Piotrowskich, Kazimierza Polanowskiego, Krzysztofa Mieczkowskiego, Włodzimierza Adamczyka; Leokadię, Zbigniewa, Eugeniusza, Mariana Banaszek, Eugeniusza Frączak, Aniele, Józefa Ignaczaków, Monikę, Józefa Feltowicz, Ks. Grzegorza Umińskiego, Stefanię, Zygmunta, Jana Niwińskich, Reginę, Krystynę, Wacława, Henryka Mazurek, Jadwigę, Tomasza Jerzełkowskich, Krystynę, Lesława Włodarskich, Ryszarda Lewandowskiego; Krystynę, Tadeusza Dziklińskich, Rozalię, Jana, Mariana, Kazimierza, Agnieszkę, Marię, Czesława Ciastek, Iwonę Głuch, Elżbietę, Zdzisława Satała, Władysława Anyż, Helenę, Edwarda Smosarskich, Helenę Bońkowską, Jana, Piotra Kawulskich, Helenę Raciniewską; Krystynę, Walentego Nowakowskich;
 34. Wojciecha, Stępień, Sylwie Niewójt, Marię Staciwę, Stefana Laskowskiego, Jerzego Janas; Wojciecha Kaczorowskiego, cr. Dębków, Kaczorowskich; Mariana, Stanisławę, Zygmunta, Aleksandrę, Pawła Stefaniuków, Helenę, Józefa, Stanisława, Henrykę, Romana, Henryka, Włodzimierza Sółkowskich, cr. Stefaniuków, Sółkowskich; Annę, Józefa Siwiak, Irenę, Stefana Laskus, Jadwigę, Kazimierza Sierpień, Jacka Paczuskiego; Jadwigę, Grażynę, Karola, Piotra Feliksiak, Magdalenę, Olgę, Jana, Leonarda, Władysława Świątek, Halinę Andrzeja Grzebalskich, Stanisławę Antoniego Baszyńskich; Elżbietę, Zygmunta Kaczyńskich, Stefanię, Eugeniusza Józefę Zadrożnych, Władysławę, Stanisława, Karolinę, Jerzego Kwiatkowskich, Jadwigę, Mieczysława, Waldemara Pietras; cr. Grzeleckich, Gęsiarz, Ważyńskich, Przybysz;
 35. Aleksandrę, Jana Antoniego, Jadwigę, Teresę Mościckich, Józefę Stanisława, Pawłowskich, Michalinę, Janinę, Aleksandra, Apolonię, Stefana, Krzysztofa, Zenona, Grabskich, Helenę, Pawła Rojek, Marię Zalewską, cr. Mościckich, Pawłowskich, Grabskich, Rojek; Janinę, Janusza, Ryszarda, Mieczysława, Rogackich, Henrykę, Stanisława Wujtewicz, Stanisława, Ryszarda, Kosińskiego, Lidię Janus, Weronikę Kosnowską, Irenę Pawlak; Kazimierza Kopacz, Cezarego Chmielewskiego, cr. Kopacz, Chmielewskich; Romualdę Kurek; Karolinę, Władysława Wojda, Józefę, Józefa Ziarkowskich; Edwarda, Edwarda, Janinę, Edwarda, Szymczuków, Magdalenę Antoszuk, Stanisława, Czesławę Jarząbek; Jerzego, Helenę, Mariannę, Maurycego Gromek, Ewę, Edmunda, Tadeusza, Mariannę, Józefa Kacpura, cr. Osmulskich;
 36. Janinę Kajszczak, Mariannę, Mariana Kadłubowskich, Krzysztofa Janowskiego, Lucjana Przeborowskiego, Halinę, Andrzeja, Hannę, Tadeusza Kur, Barbarę, Izydora Skoczek; Ireneusza, Katarzynę, Jana, Łabusiów, Jelonkiewiczów, Włodarczyków, Lemlerów, Annę, Władysława, Eugeniusza, Marię, Władysława Spytków, cr. Kulków, Smolińkich, Isiów, Aleksandrę, Romana, Mariana, Ryszarda, Januszewskich, Kalickich Chęcińskich, Marię, Helenę, Tomasza, Bogusława, Ryszarda, Wandę, Wiesława Brzezińskich, Popkowskich, Malawskich; Zofię, Konstantego, Aleksandra, Czesława, Józefa, Romana, Elżbietę, Józefa, Antoniego, Godlewskich, Helenę, Ludwika, Marię Dąbrowskich, cr. Dąbrowskich, Godlewskich; Helenę, Tadeusza Siudów, Krystynę, Krzysztofa, Henryka Hermanów; cr. Kucharczyków, Choroszczyków, Dolniaków;
 37. Benedykta, Genowefę, Władysława, Wiesława Potrzebowskich, Wandę, Józefa, Marię Zasadowskich, Wiktorię, Stanisława, Stanisława Sękulskich, Danutę, Sylwestra Chęcińskich, ks. abp Henryka Hosera, ks. Zbigniewa Szafrańskiego; Mieczysławę, Kazimierza, Franciszkę, Adama, Eugenię, Adamczuków, Emilię, Piotra, Stanisława Zembrowskich, Mariannę, Wacława, Józefę, Józefa Komarów, dusze w czyśćcu cierpiące; Bogdana, Juliana, Mariannę, Wiesława, cr. Turków, Józefa, Stanisławę, Wincentego Karendałów, Zygmunta, Teodorę, cr. Wiechuckich, Tadeusza Białeckiego, Jana Gadzałę, Macieja Borchardta, Marka, Barbarę Woźniaków, cr. Perzynów, zm. krewnych, kapłanów, przyjaciół, dobroczyńców; Dominika Żyłko, Joannę Amanowicz, Włodzimierza Mroziaka, Elżbietę Czarkowską–Rutkiewicz, Janusza Rutkiewicza;
 38. s. Idę Malejko, Marię, Jana, Wandę, Jana, Wiesława Malejko, Kazimierza, Magdalenę, Stanisława, Gerarda, Krystynę, Bronisławę, Aleksandra Plucińskich, Kazimierza, Janinę, Stanisława Warzocha, Karolinę, Kazimierza, Beatę, Julię, Władysława Bańcarz, Zofię, Józefa Nycz, Jacka Łozowskiego, Bartosza Kulę, Michała Serzyckiego, Zdzisława Jackowiaka, Stanisława Strzelec, Bogdana, Irminę Karasińkich, ks. Stanisława Jurczuka, Piotra Serwackiego, Józefa, Władysławę Szozda; Henrykę, Jana, Władysławę, Stanisława Olkuskich, Zofię, Eugeniusza, Józefa, Władysława Plutów, Pelagię, Jana Karwowskich, Helenę, Bronisława Wojciechowskich, Zofię Wolińską, Barbarę, Mieczysława Ziółkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa, Kazimierę, Eugeniusza, Jerzego Wierzchoń, Janinę, Edwarda, Janusza Cichal;
 39. Józefa, Janinę, Edwarda, Zygmunta, Bogumiła, Józefa Pawlaków, Leokadię, Władysława, Feliksę Nowackich, Michała, Apolonię, Mariana, Aleksandrę, Kazimierza, Anielę, Bogumiła, Irenę Królów, Marcelego, Franciszkę Boruców, Mariana, Jadwigę, Tadeusza Sikorskich, Ryszarda, Teresę, Pawła Abramowskich, Tadeusza, Zofię Grudkowskich, Renatę, Ignacego, Izabelę Kuć, Annę Mazurek, cr. Rychlików, Komorowskich, Bielińskich, Jończych; Henryka, Irenę, Józefa Michalaków, Janinę, Antoniego, Stanisława Salwin; Zofię, Franciszka Kalka; Mariannę, Mariana Tarasiewicz, Zygmunta, Henrykę, Zygmunta Czechowskich, Bogusława, Piotra Stelmaszczyk; cr. Syga, Żelaznych, Banaszków, Jagiełło, Krystynę, Józefa; Zofię Krajewską, Stefanię, Józefa, Tadeusza, Zofię, Stanisława Niwa;
 40. Andrzeja, Marię, Jana Wróbel, Józefę, Andrzeja Nowak, Władysławę Panek, Teresę, Jakuba Karpierz, Annę, Stanisława Filas, Józefa Petka, Jana Płoskonkę, Tadeusza Wiktorowicza; Reginę, Franciszka, Feliksę, Józefa Kwiatkowskich, Mariannę, Jana, Edwarda, Antoniego Słomińskich, Annę Piwowarczyk, Jana Mieczkowskiego, Henrykę, Henryka Kulbackich; Eugenię, Zygmunta, Andrzeja Maksymiuk, Zofię, Adama Stanisława, Mariusza Lesiuk, Marię, Leona Walęciuk, Helenę, Antoniego Rudzkich, Władysławę, Mariana, Tadeusza Głozak, dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisławę, Czesława, Szczepana, Stanisława, Monikę, Małgorzatę, cr. Żurawskich, Denisiuków; Józefa, Janinę, Teofila Gołębiewskich, Genowefę, Bronisława Baran, dusze w czyśćcu cierpiące; cr. Ziółkowskich, Gawrychów, Halinę, Marzenę;
 41. Józefa Witkowskiego, Marcjannę, Henryka Kucieńskich, Krystynę Rozińską, cr. Witkowskich, Kiewiczów, Podgórskich, Krystynę, Stefana Gargula, dusze w czyśćcu cierpiące; Helenę, Józefa, Andrzeja, Elwirę Witolda Faszczewskich, Joannę Wacława, Waldemara Zduniak, Agnieszkę Link–Zduniak, Aleksandrę, Wincentego Majczyna, Mariannę, Michała, Sławomira Basior, Janinę Szymona, Henryka Ambroziak; Jana, Rozalię, Wacława, Genowefę, Wojciecha Rogulskich, Antoniego, Mariannę Biernackich, Jana, Franciszkę Woźnica, Eugeniusza Pepłowskiego, Irenę, Edmunda Zawadzkich, Władysława, Zbigniewa Brodzik, Janinę Bryl, Małgorzatę Przybysławską, Elżbietę Buźniak; Leokadię, Tadeusza Pawelec, Tomasza, Waldemara Szczepaniaków, Apolonię, Stanisława Bralewskich, Alicję Jankowską, Marka Grunwalda;
 42. Genowefę, Wawrzyńca Bobruk, Jadwigę, Piotra Pierzchalskich, Zofię, Jerzego Niechwiadowicz, Alicję Prokopiuk, Jana, Marcjannę, Daniela, Józefa, Praksedę, Antoniego, zm. dziadków, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Piotra, Bolesława, Zofię, Macieja, Władysławę, Stanisława, Stanisławę Kuryło, Zofię, Krystynę, Kazimierza, Bronisława, Jarosława Kozłowskich, Benigdę, Bolesława, Józefa, Stanisława Pieniaków, Helenę, Andrzeja, Kazimierza, Stanisława Jóźwiaków, Zofię, Zenona Jolantę Bojków, Kazimierę, Władysława, Kazimierza, Julię Turków, Jerzego Toporowicz, Julię Szostak, Stanisława Fijałek, Annę Zabłocką, Józefa Oleksiejuk, Romana Usarzewicz, Bronisława Frankiewicza, cr. Cieślaków, Witków; Genowefę, Franciszka Januszczyk, Irenę, Helenę, Bogdana Trzebuchowskich;
 43. Adelę Zygadło, Marię Klimko, Zofię, Józefa Kalinowskich, Teresę, Franciszka Chojnowskich, Krzysztofa, Alinę Bieleckich, Krystynę, Waldemara, Mariusza Gronowskich, Leona, Genowefę Matysiaków, Helenę Balcer, Stanisława, Czesławę Stępień, Sylwestra Czubaszek, Agnieszkę Krawczyk, Annę Szczuchniak, Henryka Lewkowicz, Jolantę, Jadwigę Skowronów, Piotra, Paulinę, Mariana Jakackich, Leszka Lipczyńskiego, Halinę, Mariana Rulka, cr. Dybcio, Leoniec; Franciszkę, Józefa, Krzysztofa Ziółkowskich, Genowefę, Irenę, Aleksandra, Krzysztofa Górali, Ewę Staniszewską, Wiesława Piotrowskiego, Ryszarda Gócmę, cr. Oliaszów, Górali, Ziółkowskich, Gołębiewskich; Kazimierza, Władysława, Stefanię Lech, Wacława, Stanisławę Piątkowskich, cr. Szostaków, Kowalskich, Piątkowskich;
 44. Annę, Stanisława, Stanisławę, Stanisława Grzymała, Irenę, Czesława Ratyńskich, Łucję, Bolesława Pogorzelskich, cr. Grzymałów, Ratyńskich, Pogorzelskich, Zawadzkich; Genowefę, Stanisława, Tadeusza Mrugaczów, Janinę, Andrzeja, Adama Gajewskich; cr. Chmielewskich, Domitr, Kubraka; Natalię, Bronisława, Kazimierza, Alinę, Tadeusza Śledziewskich, Stanisławę, Władysława Rowickich, Eugenię, Mariana Czyżów; Teresę, Wiesława, Mariannę, Franciszka Betlejewskich, Janinę, Jana Kalisz, Andrzeja, Helenę, Stanisława, Mariannę, Stanisława Paduch, Mariannę, Piotra Wolskich; Ewę, Władysława, Henryka Żelazko, Helenę, Karola Lisowskich; Mariannę, Czesława, Irenę, Stanisławę, Mieczysława, Jana Stanisława, Martę, Gustawa, Edwarda, Krystynę, Antoniego, cr. Łubików, Kamińskich, Bogdańskich, Krakówka;
 45. Mariana, Antoninę, cr. Nowakowskich, Kowalczyków, Dziankowskich, Buczaków, Olasów, Połeiów, ks. Kazimierza Podgórskiego, cr. Girenów, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Stanisława Stanisławskich, cr. Stanisławskich, Wieczorków, Peciaków, Kowalików, Andrzeja Noji, dusze w czyśćcu cierpiące; Jadwigę, Józefa Pietrzak, Leokadię, Edwarda Uchal, Sabinę, Edwarda Figat, Władysławę, Waldemara Wójcik, cr.Pietrzak, Uchal, Figat, Wójcik; Romana, Andrzeja, Krystynę, Walentynę, Krzysztofa, Marka Janczak, Zofię, Andrzeja, Kazimierza, Zenona, Hannę, Reginę Kalisz, Stanisława Żołek, Katarzynę Śniarowską, cr. Żołek; Henryka, Mariannę, Feliksa Wiśniewskich, Apolonię, Józefa Pakulskich, Barbarę, Zygmunta Lesiów, cr. Wiśniewskich, Pakulskich, Bojarskich, Kwietniaków, Raków, Lesiów, Kaleta;
 46. Annę, Tadeusza Gazda; Janinę, Stanisława, Zenona Bogdanowicz; Kazimierę, Eugeniusza Urbanów, cr. Główczyńskich; Antoniego, Stanisławę Szcześniaków, Jana Horbaczewskiego; Zofię, Józefa, Szczepana Niemiec, Tadeusza, Rozalię, Helenę, Juliana Kręt, Alicję, Pawła Rzepnikowskich, Sabinę, Edwarda, Marię, Adama Sadowskich, Józefę, Pawła, Stanisława Reszke, Leokadię, Franciszka, Jerzego Szadkowskich, Marcjannę Jabłońską, Natalię, Tadeusza Babiaczyk, dz-ków: Misiarek; Jerzego, Barbarę Wieczorków, cr. Wieczorków, Górskich, Bajkowskich, Sikorów, Koków, Kubiaków, Kornackich, Żuchowskich; Wandę, Józefa Trebik, Zofię, Andrzeja, Jana, Teresę, Mieczysława, Ewę Mazur, Kamilę, Jana Kaliszuk, Wacławę, Zdzisława, Ireneusza Ryczkowskich, cr. Mazurów, Trebików, Żentkowskich;
 47. Stefanię, Jerzego Koziarowskich, Wandę, Jana, Gabrielę, Mariana, Joannę Przychodniak, Kazimierę, Piotra, Zofię Maciejewskich, Weronikę, Stefana, Sylwestra, Józefa, cr. Grycza, Antoniego, Włodzimierza Pietraszko, Mikołaja Sapiehę, księży: Błażejewskiego, Frąckowiaka, Dopierała, Domka, Kaczmarka, Lipińskiego, Jana Szymborskiego, Piotra Pawlukiewicza, o. Stanisława Jarosza; Bronisławę, Jana Opłotnych; Ryszarda, Eugeniusza, cr. Wielgoszów Wojtczaków, Kowalczyków, Krzyszczaków, Woźnickich; Jerzego, Kazimierza, Irenę Rutkowskich, Feliksa, Karolinę Sadowskich; Czesławę, Stanisława, Stanisławę Kiwicz, Marię, Monikę Zielińskie, Władysławę, Antoniego Starzec, Jadwigę, Władysława Banaszkiewicz; Teresę, Stefana, Roberta Sekular; Mariannę, Juliana, Józefę Sosińskich;
 48. Jerzego, Zdzisława Wasilewskich, Barbarę, Mieczysława Baryłka, Tadeusza Włudarczyk, Władysławę, Wincentego Klocek, Franciszka, Marię Szalkiewicz, Cezarię Wasilewskich; Wacława, Stefana, Jadwigę Żydowicz, Romana, Felicję Waśkiewicz; Marię, Jana Teodorczyk, Feliksę, Stanisława Paprzyckich, Zofię Dobrowolską–Kraszewską, Elżbietę, Zdzisława Kraszewskich; Janinę Gardian; cr. Głybyszyn, Szczypińskich; Władysławę, Jana, Władysławę Dudek, Wiktorię, Franciszka Ochnio, Janinę Sikora, Edwarda Kręźlewicz, Mirosława Wlazeł; cr. Pasików, Reszków, Rosów, Celmerów, Kwiatkowskich; Zenobię, Andrzeja, Stefana, Stanisławę Motyka, Leszka, Jana, Helenę Doroś, Jerzego Owczarek, Krystynę Bączkowską; Teresę, Antoniego Krzemińskich; Zofię, Stanisława Jeziorskich, Stanisławę, Polikarpa Wawryło;
 49. Zygmunta, Mariannę, Romana Dudek, Jana, Mariannę Woźniaków, cr. Woźniaków, Józefę, Edwarda, Andrzeja Mętrak, Stanisława Wiącka, Teofilę Wiśniewską, Feliksę, Stanisława Ziendalskich, Kazimierza, Halinę Urbaniak, Teresę, Kazimierza Okleja, cr. Nowaków, Zdunków, Czułowskich, Chłopeckich, Kazimierza Duckiego; Anielę, Władysława, Tadeusza, Danutę Fonk, Helenę, Tadeusza, Bogdana, Wiesława, Andrzeja, Bogumiłę, Bożenę Pulkowskich; Helenę, Stanisława, Andrzeja Gładysz, Czesława, Eugenię, Jana Balas; Annę, Bolesława Bachórz, Helenę, Franciszka Żochowskich; Józefa Kolczyńskiego, Karolinę, Dionizego Biernat; Leona, Janinę, Jana Gos, cr. Gosów, Kazimierza, Jana Leszczyńskich, cr. Leszczyńskich; Zofię, Kazimierza Szybowskich, cr. Szybowskich, Leona, Franciszkę, Zygmunta Iwanickich;
 50. Kazimierza, Wiesława Kowalczyk, Mariannę, Mariana, Stanisława Wojciecha Wyrobek, Kazimierza Jakubowskiego; Eugenię, Wacława, Kazimierza, Stanisławę, Wojciecha, Jerzego, Stefanię, Helenę, Władysława, Aleksandrę, Danutę, Halinę, Mieczysławę; Marię, Halinę, Andrzeja, Stanisława Sąsiadek, Pelagię, Stanisława Szuba, Cezarego Abramowicza; Joannę Jankowską, Jana Jabłońskiego, Genowefę, Jana Kosiorek, cr. Jabłońskich, Podgórskich, Kosiorków; Łucję, Gracjana Tucholskich, Lorettę Grzęda, Elwirę Marusin, cr. Zienteckich, Grzywaczów; Adelę, Bronisława Motykę, Zofię, Ludwika Zielińskich, Bogusławę, Stanisława Michałek, Marysię Bieniek, Urszulę, Józefa, Wiesławę Zielińskich, Marcina Pytlakowskiego, Piotra Prokopowicza, Zofię Sikorę, Adama Wiciejowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;
 51. Wacława, Wiktorię, Jana, Stanisława Fiszer, Stanisława, Wacława, Edmunda Kupiec, Helenę, Henryka Aderek, cr. Fiszer, Aderek, Kupiec, Malejki, Ostrowskich, Grzegorczyk, Ignasiewicz; Barbarę, Mieczysława Gryglaszewskich; cr. Kasprzak, Zahorowicz, Świderskich, Cierach, Wlazło, Siusta, Zielińskich, Graczyk, Bogusz; Leokadię, Kazimierza Kicka, Mariannę, Ryszarda Szewczak, Annę, Jana Błazałek, cr. Kicków, Pietruszków, Szewczaków, Damentków; Kazimierę Dziura, Ludwikę, Franciszka Harańczyk, Emilię, Bolesława Szymczuk, Janinę, Eligiusza Puton; Marcina, Kazimierę, Grzegorza, Stanisława, Mariannę, Andrzeja, Szczepana Żuk, Mieczysława, Zbigniewa, Antoniego, Helenę Tarasiuk, Władysława, Mariannę Kozak, Mieczysława, Janinę Nieścioruk, Barbarę, Dariusza Żeromskich; bp. Kraszewskiego, bp. Miziołka;
 52. Zbigniewa, Cecylię Papis, Stanisława, Stanisławę Wilczewskich, cr. Papisów, Wilczewskich, Karpisów, Piaseckich; cr. Suchockich, Kordowskich, Balcerzaków, Majków; Czesławę, Czesława Szymaniak, Lecha Przeorskiego, cr. Szymaniaków, Szydlików, Przeorskich; Stanisława, Ryszarda Rzepkowskich, Ewę, Ryszarda Ładno; cr. Malinowskich, Warmuzińskich, Kominiak, Kurcjusz; Jerzego, Helenę, Czesława Dobrowolskich, Cecylię, Teodora Wielogórskich, Irenę, Kazimierza Żegockich, Anastazję Korbińską, Ignacego Rzepkowskiego, Marka Smoderka; cr. Sterniczuk, Żukowskich, Hędowskich, Walickich; Helenę, Mariana Sadło, Katarzynę, Macieja Zwolak, Mariusza Stankiewicza, Irenę, Józefa, Tadeusza Kaczorowskich, Michała, Wojciecha, Jana, Marię Pikuta, Karolinę Burda, Leona Bulicz;
 53. Helenę, Józefa Kwiatkowskich, Janinę, Tadeusza Szczegot, Stanisława, Kazimierza Chaba; cr. Wronów, Majchrowskich, Kosiackich, Helenę, Franciszka Ziółkowskich, ks. Jana Bartosa, ks. Jerzego Kotyra, Annę Kozłowską, Jadwigę Wojtulewską, Andrzeja Michalskiego, Anielę, Mariana Kosiackiego, dusze w czyśćcu cierpiące; Huberta Szadkowskiego, Mariana Kopa, Krzysztofa Przybysza, Wiesława Paziewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące; Marię, Czesława, Janinę, Janusza Tarkowskich, Aleksandra, Elżbietę Szenk, Krystynę Matych, Krystynę Kobuszewską, Danutę Strugalską, Halinę Ciosek, Feliksę Gardyńską, Agnieszkę Skowron; Halinę, Stefana, Jana Staśkiewiczów, cr. Staśkiewiczów, Waśkiewiczów, Łoś; Stanisława Banasiaka, cr. Banasiaków; Annę, Tadeusza, Alicję, Leszka, Julitę Myśliwiec, Henryka, Anielę Kwaśniewskich;
 54. Sabinę, Ryszarda Marię, Marka Małeckich, Jadwigę, Stanisława Śliwińscy; Radzisława Ciążkowskiego; cr. Wiśniewskich, Korona, Blacha, Bednarz, Kochutek, Duraj, Maassen, Pośrednik, Hejduk, Surmackich, Figurskich, Miros, Pszuk, Chupka, Abramowskich, Stanaszek, Pawła Zalewskiego, zm. sąsiadów, znajomych, dobrodziejów, księży; Aleksandrę, Józefa, Józefę, Krystynę, Bożenę Lipowskich, Paulinę, Wandę, Piotra, Henryka Szybowskich, Apolonię Siemieniacką, Wojciecha, Rozalię, Józefa, Wiktorię Okrzeja, Franciszkę Waś, Jana Nawrockiego, Dorotę, Wacława, Stanisława, Bibiannę Skrzeczyńskich, Janinę, Jana, Andrzeja, Stanisława Guzińskich, Marię Otulak; Marię, Kazimierza Kujawskich, Helenę, Jadwigę, Wacława; Zofię, Stanisława, Jerzego, Franciszka Bulskich, Annę Łopuszańską;
 55. Wiktorię, Tadeusza, Piotra Umińskich, Kazimierę, Mariana Burdachów, Władysława, Bronisławę Izdebskich, Waldemara Łuba, cr. Tolaków, Izdebskich, Tarkowskich, Stefanowskich, Łuba, Olenckich, Szmyt, Bieleckich; Mariannę, Katarzynę, Andrzeja Woźniak, Katarzynę, Józefa Majewskich, Janinę, Aleksandra Tkaczyk, Helenę, Kamila, Stanisława, Eugeniusza Lasota, ks. Kazimierza Krakowiaka; Marię, Mariana Sklepińskich, Franciszkę, Janusza Strosz, Zofię Sadowską, Mariana Naporowskiego; Józefa, Jadwigę, Stanisława Krawczyk; Stanisławę, Franciszka Florowskich; Elżbietę, Mariannę, Antoniego, Irenę, Henryka, Mariana, Katarzynę, Józefa, Karolinę, Jana, Józefę, Jana, Leokadię, Franciszka, cr. Pawłowskich, Drupaluków, Siergiejów; Józefa, Mariannę Niegowskich, Ireneusza, Wiesławę Jabłońskich;
 56. Józefa, Wacława, Lucynę, Leoninę, Władysława, Eugeniusza, Mieczysława, Edwarda, Teresę, Stanisławę, Krystynę Lipińskich, Franciszka, Mariannę, Helenę, Stanisława, Apolonię, Eugenię Łęczyckich, Halinę, Jana Ciećwierz, Honoratę Chomicz, Adama Latoszek, Pawła Śledziejowskiego, Stefana Gmurczyk, Janinę Suwalską, Elżbietę Klemasz; Marka, Ewę, Andrzeja, Irenę, Edmunda Grunwaldów, Genowefę, Gustawa, Macieja Hennigów, Ireneusza, Andrzeja Lipskich, Zofię, Tomasza Rozmanów, Teodora, Hannę, Bartłomieja Drewitz, Feliksę, Henryka Goździkowskich, cr. Matusiewiczów; Helenę, Czesława, Karola Andreas, Stefanię, Feliksa Sadowskich, Marię, Zygmunta Tomaszewskich, Henrykę, Kazimierza Paprockich, Leokadię, Tadeusza Pawelec, Irenę Król, Tomasza, Waldemara Szczepaniak;
 57. Barbarę, Annę, Janinę, Władysława, Stanisława, Józefa Gierczak, Marię, Juliana, Anielę, Wincentego Bownik, Wiktorię, Piotra, Bogdana Dąbrowskich, Katarzynę, Antoniego Trębacz, Zofię Tęcza; cr. Kozyra, Grzegórskich, Mazur, Baran, Sikorzak, Piaseckich, Saweckich, Wiechnik, Jachura, Brzezińskich, Aftyka, Bujalskich, Kubickich, Wandachowicz, Kowalczyk, Garstka, Nurek, Biłohubka, Wesołowskich, Narkintowicz, Dąbrowskich, Tarasińskich, Zarzyckich, Łasica, Iwańskich, Osińskich, Bednarczyk, Ilczuk, Karczmarz, Bakalarczyk, Bogusz, Krekin, Ciach, Sobczak, Stolarek, Karczarek, Adamczyk, Cieślikowskich, Łopatka, Kozakowskich, Bogdańskich, Gniedziuk, Krasuskich, Polak, Chachuła, Żuchowskich; Stefana, Annę Małachowskich, Bogdana, Stanisława, Janinę, Ryszarda, Janusza Adamczyk;
 58. Irenę, Aleksandra, Henryka Sobolewskich, Zofię, Jana Jerzak, cr. Rawskich; Mariannę, Aleksandra, Stanisławę, Kazimierza, Jana, Henryka Lewickich, Zofię, jej męża Bielawskich, Zofię, Piotra, Barbarę, Jana, Kazimierza, Tadeusza Borysowicz, Danutę, Czesława Barańskich, Adelę Bolczak, Zofię, Czesława Bakalarskich, Halinę, Witolda Surmacewicz, Marię Kocot, Bronisławę, Klemensa, Stanisława Wałowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; cr. Kalskich, Bojankiewicz, Bisiak, Daszkiewicz, Zielińskich, Pieniak, Kowalczyk, Owczarek, Szybalskich, Abramowskich, Daniszewskich, Szczygielskich, Goławskich; Mariana, Jacka Mateckich, Walerię, Józefa, Bronisława Trałów, Aleksandrę, Zbigniewa Bieleckich, Franciszka, Ryszarda Borczyk, Pawła Skoniecznego, Katarzynę Lenart, cr. Janasów, Mateckich, Michalskich;
 59. Stanisławę, Stanisława, Czesława Kaźmierczak, Zofię, Stanisława, Jerzego Polak; cr. Frydrychów, Krzyszczaków, Czartoryskich, Komajdów, Sądejów, Marka Wojdaka, Jerzego Zimnickiego, dusze w czyśćcu cierpiące; Stefanię, Władysława Pacholarz, Wacława, Janinę, Tadeusza Stecko, cr. Pacholarz, Stecko, Wlazło; Elżbietę, Jerzego Kalskich, Zdzisława, Wandę, Józefę, Romana, Tadeusza Bojankiewiczów, Danutę, Józefa Abramowskich, Celinę, Józefa Zielińskich, Marię, Stanisławę, Marka, Franciszka Szczygielskich, Stanisława, Stefana, Władysławę, Zuzannę Jacka Pieniaków, Halinę Daszkiewicz, Aleksandra, Ewę Daniszewskich, Aleksandra, Ewę Bisiak, Pawła Zielińskiego, Jadwigę Chruściel; Ryszarda, Czesławę, Stanisława Zastawnych, Krystynę Wasiewicz, Alicję, Tadeusza, Kazimierza Chojeckich;
 60. Sabinę, Zygfryda, Michała, Wojciecha, Różę Sawoszczyk, Apolonię, Jana, Franciszka, Genowefę Zielińskich; dusze w czyśćcu cierpiące; Zbigniewa Kamińskiego, cr Jarawków; Marię, Mieczysława Kuleszczyk, Janinę, Sylwestra Skwarskich, cr. Szarek; Janinę, Mieczysława, Wiesława Mieczkowskich, Janinę, Stanisława, Zygmunta, Zdzisława, Zbigniewa, Bolesława Daniluk, cr. rodziny Daniluk, Mieczkowskich, Koń, Klimkowskich; Józefa, Mariannę Trybulskich, Piotra, Janinę, Zofię Grzegorczyk, Danielę, Władysława Lis; cr. Radziszewskich, Suszczyńskich, Tuszyńskich, Kopisiów; Agnieszkę Wrzochal, Bogdana Mońka, Stanisława, Zofię, Wacława Podolskich; cr. Borutów, Denisiuków, Kuziorów, Nasiłowskich, Płudowskich, Podniesińskich, Próchenko, Sidorczuków, Sikorskich, Wawer, Wierzbickich, Zarzyckich;
 61. Stefana, Stanisławę, Jana, Danutę Stąpkowskich, Tadeusza Rydz, Andrzeja, Halinę Myśliwiec, Jana Połaskiego, Salwo Gallo; Mirosława Puszkarskiego; Jana Radzkiego; Leokadię, Bolesława Wysockich, Stanisława, Reginę Tomczyk, cr. Tomczyków, Zimińskich, Wysockich, Skwarskich, Łabędów, Kazimierę, Władysława Czychowskich, Piotra Maksimow, Zofię Zamojską, Grzegorza Dzwonkowskiego, Antoniego, Irenę, Henryka Górskich, Katarzynę, Jana, Zbigniewa Molendów; Genowefę, Mariana, Marcjannę, Jana, Tomasza Ferenc, Wiktorię, Wacława Zawisza, Teresę Kałuża; Zdzisława Hołojuch, Janinę, Janusza Szondelmajer, Marię Maliszewską; Franciszkę, Kajetana Sochockich, cr. Sochockich; Franciszka, Jana Kłysa; cr. Gronczewskich, Wysakowskich, Staśkowskich, Elwertowskich;
 62. Ewę, Jana, Stanisława Malickich, Janinę, Mieczysława Jóźwik, Tadeusza Kowacz, Józefa Guza, Andrzeja Rycombel, Janusza Maszczyka; Ryszarda Maciejewskiego, Feliksę Parkot, cr. Maciejewskich, Baranów, Parkotów, Modelewskich; Stanisławę, Franciszka Kowalczyków, Bronisławę, Wacława Kulów, cr. Kowalczyków, Kulów; Genowefę, Tadeusza Korobowicz, cr. Korobowicz, Rusak, Suskich; Helenę, Jana Grudzień, Czesławę, Andrzeja Błaszczyk; Janinę, Mariana Kaczmarków, Stanisławę Lewosińską, Stefanię, Andrzeja Nideckich, Bożenę, Władysława Oczesała, Genowefę Przygodzką, dusze w czyśćcu cierpiące; Halinę, Józefa, Patrycję, Marka Czachowskich, Leokadię, Ryszarda Przygoda, cr. Czachowskich, Przygoda Słupeckich, Szczerbetka, Adamczyków; Janinę, Stanisława, Franciszka Weremczuków;
 63. Mirosława, Henryka, Adama, Kazimierza, Nadzieję, Franciszkę Podeszwa, Wojciecha, Jana, Eugenię, Michała Paszkowskich, Jerzego, Tatianę, Jakuba, Annę, Anatola, Roberta, Marylę, Bazyla Prokopiuk, Józefa Cichockiego; Bernarda, Jana, Helenę, Bolesława, Stanisława, Alfreda Smyk, Irenę, Antoniego Galera, Franciszkę, Wincentego Ochenduszko, Natalię, Ludwika, Tomasza Klentak, Władysławę, Jana, Władysława Zarycznych, Irenę, Zygmunta Służewskich, Ireneusza Pietrzaka; cr. Jarosławskich, Jabłońskich, Godlewskich, Halinę Rogala, Jadwigę Chmiel; Grażynę, Danielę Witkowskie, Teresę Lichocką, Zdzisława Michalaka, Władysława, Anielę, Tadeusza, Andrzeja, Stefana Kokot, Aleksandra, Wacława, Nowakowskich, Janinę, Stanisława Kaczmarczyk, cr. Nowakowskich, Kaczmarczyk;
 64. Jadwigę, Jana Kustra, Helenę, Mateusza Wróbel, Janinę Suwalską, Stanisława Sitka, cr. Kustra, Wróbel; Barbarę, Wacława, Krzysztofa, Bohdana Paciorkowskich, Barbarę Boniecką, Barbarę Piórkowską; Feliksę, Stanisława Szymańskich, Stanisławę, Zenona Sowa, Halinę, Zygmunta Pawlickiego, Jerzego Kanabus, cr. Szymańskich, Grzęda, Ryfczyńskich; Macieja Witkowskiego, cr. Witkowskich, Kucharskich, Magnuskich, Mąkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Helenę, Wiktora Niegowskich, Stanisławę, Stanisława Hołacińskich, Władysława Putę; Irenę, Hieronima, Ireneusza Szczepanika, cr. Szczepaników, Irenę, Wacława, Jerzego Modelewskich, Genowefę, Karola, Mariana, Jerzego Suchockich; Józefa, Teofilę, Władysława Witak, Mariana, Wojciecha Stężyckich, Helenę Wawer, Władysławę, Stefana Stenżyckich; cr. Wirowskich;
 65. Józefę, Barbarę, Marię, Krzysztofa, Wiktorię, Aleksandra, cr. Stropów, Staniszewskich, Bryków, Czarneckich, Helenę, Józefa, cr. Zgierskich, Rybaków, Zbigniewa Żółtowskiego, Kazimierza, Krzysztofa, Kowalskich, Irenę Sorokę, cr. Szczepańskich, Węcewiczów, Leszka Muszyńskiego, Jarosława Stołowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych tragicznie; Janusza Gąsiora, Czesława, Henrykę; Jadwigę, Zygmunta, Sławomira Kalwara, Czesława, Genowefę Ciżman, Aleksandra, Krystynę Wrzesińskich; Henrykę, Tadeusza, Piotra Stromeckich, Eleonorę, Jana Musiałek; Marka, Czesława Zaręba, Jana, Stanisława, Remigiusza, Jadwigę Krępskich, Mariannę, Aleksandra, cr. Milewskich; Danutę, Jerzego Kowalskich, cr. Kowalskich, Korzeniowskich, Trybuchowskich, Walus, Niedźwiedź, Gerula, Annę, Walus;
 66. Mirosława Komorowskiego; cr. Wrzosków, Stanisława Mierzęckiego, cr. Perkowskich, Supińskich; Kazimierza, Marzenę Krzyżanowskich, Andrzeja Waśniewskiego, Franciszkę, Stanisława, Jana Fluksik; Ryszarda, Mariannę Paczuskich, Wiesława, Andrzeja Szymańskich, Sergio Costa, Jadwigę Laskowską, Janinę Gątarek, Teresę Smolaga; Mariannę, Mieczysława, Bogusława, Jadwigę Piotrowicz, Lucynę, Feliksa, Jolantę, Mirosława Cieślickich, Anetę Budek, cr. Perczyńskich, Krzyczkowskich, Kosnowskich, Strubińskich; Natalię, Ryszarda, Barbarę Neubauer, Bronisławę, Helenę, Stanisława, Wiesława Kotowskich, Mariannę, Antoniego Perzyna; Eugenię, Mariana, Bronisławę, Jana Sito, Bronisławę, Leonarda Ciechanowskich; Urszulę, Mirosława, Romana, Bogusława Koźlińskich, Sabinę, Jana, Dariusza, Małgorzatę Niewiadomskich;
 67. Pawła, Helenę Tracz, cr. Tracz, Kazimierskich, Cichockich, Michałków, Kniewskich, Gałązków; Mariannę, Stanisława Fiedorczyk, Zofię, Edwarda Jackiewicz, Stanisławę, Józefa Opejda, Teresę, Zofię, Edwarda Karolczuk, dusze w czyśćcu cierpiące; Zenona, Bronisławę Kaźmierczuk, Mariannę, Tadeusza Romańczuk, Jana, Mariannę Komandowskich, Stanisława, Zofię Bartosz, Danutę Więcek; Mikołaja, Janinę Piórek, Teresę, Bogdana, Marka, Ryszarda; Jerzego, Józefę Łojszczak, Ryszarda, Stanisława; Józefę, Bolesławę, Czesława Chrzanowskich, Henrykę, Jana, Piotra, Renatę, Stanisława Woźniak, Zofię, Ludwika Wilk, Kazimierza Główkę, Anielę, Jana Migacz, Lucynę, Adama Góral, cr. Chrzanowskich, Migaczów, Mlonków, Woźniaków, Wilków, Łachów, Makowieckich; Jana, Janinę Walkiewicz, Klarę, Tomasza Mikulskich;
 68. Antoniego, Antoninę, Marię, Edwarda Bibułowicz, Wandę, Antoniego Jabłońskich, Stefana, Wiktorię, Marię, Antoniego, Tadeusza, Jadwigę, Michała Łukaszuk, Aleksandrę, Michała Popławskich, Stanisława Paśk, Mariusza Zalesińskiego, Józefa Małkowskiego, Michała, Jadwigę, Michała, Wincentków; cr. Dąbrowskich, Kałuskich, Flaga, Kwiatkowskich, Powierża, Górnickich, Rudnik, Bartosiewicz, Przesmyckich, Kędzierskich, Sarneckich, Kotowskich, Rechniów, Janiak, Swoboda, Pytkowskich, Siwieckich, Boguckich, dusze w czyśćcu cierpiące; Cecylię, Henryka Dźwikowskich, Władysławę, Jana Dębskich, Bronisławę, Leona Jurko; Jadwigę, Henryka, Stanisława, Magdalenę, Władysława, Krysik, Halinę, Konstantego, Krawczuk, Zofię, Franciszka, Stanisława, Judaszów, Danutę Górską; Jerzego Węgrzyn, Olszewskich, Węgrzynów;
 69. Marię, Bernarda, Eugeniusza, Martę Schodowskich, Helenę, Felicjana Rotkiewiczów, Łucję Fiedoruk, Irenę, Ryszarda Szwejkowskich, Piotra Kamińskiego, Aleksandrę Sapok, cr. Przyborkiewicz, Jabłońskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Jakuba, Józefę Melon, Irenę, Jerzego Zając, Ryszarda Natorskiego, Józefa Wincentka; Stanisława Kozłowskiego, Karolinę, Eugeniusza Martinka, Zofię Kruczko, Marię, Władysława Pakosik, cr. Martinków, Kruczków, Kozłowskich; Helenę, Jana Janickich, Barbarę, Wojciecha Linke, Teodozję, Mikołaja Surmanowicz, Florentynę, Leopolda Olesińskich; Tadeusza, Reginę, Czesława, Szyszkowskich, Józefę, Mieczysława Tyszka, Marię, Pawła Osińskich, Aleksandra Deneko, Irenę, Stanisława Falbowskich, Celinę Pazik; cr. Kozera, Stańczak, Jóźwik, Żurawskich, Górczyńskich;
 70. Kazimierza, Sebastiana, Fabiana Brelińskich, Edmunda, Amelię Kostek, Janinę Brzozę, Stanisławę, Władysława Ostrowskich, Andrzeja, Marię Smarzyńskich; Mirosłowa Gral, Helenę, Tomasza, Mordarskich, Tomaszków, Wandę, Janusza Kolarz, cr. Gral; Jana, Reginę, Tomasza, Konstancję Stęlągowskich, Franciszka, Bronisławę Kamińskich, Józefa, Kazimierę-Ewę Waberskich; cr. Salowicz, Czaramarskich, Długajczyk, Tomzik, Kałuzińskich, Kościelniak; Konstantego, Sabinę Sapigórskich; cr. Rogalskich, Osowieckich;Alicję, Mieczysława, Kazimierza Lemieszka, Joannę, Leopolda Wielądków, Katarzynę, Krzysztofa Stefanyszyn, Stanisławę, Henryka, Józwa Ostrowskich, cr. Ostrowskich, Lemieszków, Wielądków, Szabelskich, Czaplaków, Rafalskich, Śledziewskich, Roguskich, Skarżyńskich; cr. Świtkowskich, Małek;
 71. Andrzeja, Stanisława Szkolak, Piotra, Mariannę, Michała Gortatowicz, Helenę, Juliana Ciosek, Czesława Suszek, Ryszarda Grzanka, Tadeusza Bartków, Dariusza, Barbarę, Jerzego Klekowicz, Krystynę, Sławomira, Piotra Pajewskiego, Rozalię, Henryka, Michalak, Wojciecha, Jadwigę, Maruszewskich, Danutę Hałas; Janinę Pieniak, Reginę, Szczepana Szabelskich, Alicję Czaplak, Krystynę, Tadeusza Wajman, Tadeusza Rafalskiego, Irenę, Zygmunta, Pawła, Wojciecha Piórko, Zygmunta Grochowskiego; Tomasza Chmiel, Jana Wojnickiego, Cecylię Witkowską, Emilię Kufel, O. Cyryla, O. Bonifacego, O. Romana, Br. Łukasza, Ernesta Olszewskiego; Roberta Asztemborskiego, Janinę, Władysława, Henryka Stec; Elżbietę, Jana Spychała, cr. Trzeciaków, Pajkowskich, Ociesów, Kasprzyków, Waksmańskich;
 72. Bernarda, Amelię, Antoniego Bryńczak, Halinę, Mariana Podniesińskich, Józefę, Jana, Lecha Kutera, Waldemara Wielogórskiego; Marię, Zenona Lutyńskich, Marię, Franciszka Chmiel, Jadwigę, Stanisława, Marka Behrendt, dusze w czyśćcu cierpiące, Joannę Dębską, cr. Koszyńskich, Kozak, Zygmunta Kufel, Janinę, Jerzego, Flawiusza Kazimierskich, Suskich, Pożyckich, Tomasza Tratkiewicza, Marka Lech, Amelię Łubińską, Dariusza Jędrzejewskiego, Pawła Arcipowskiego, Ewę Iwańców, Pawła Konaszewicza, Waldemara Wojczakowskiego; cr. Błachnio, Mazurów, Waśniewskich, Orłowskich; Jerzego, Wojda, Stefana, Stanisława, Janinę, Andrzeja Malesa, cr. Malesów; Leszka, cr. Czerniaków, Mazurów, Nakoniecznych, Zbigniewa Sawickiego; Józefa Więckowskiego, cr. Zofińskich, Dąbrowskich, Annę Chojnacką;
 73. Irenę, Jana, Janinę, Zdzisława, Mikołaja, Stefanię, Stefana, Jana, Marię, Julię, Władysława Jarosławskich, Cecylię, Mikołaja, Stefana, Henryka, Michała, Jadwigę Fijołek, Izabelę, Józefa Atrasik, Helenę, Franciszka, Irenę, Mieczysława, Zbigniewa, Zenona Wasilewskich, Wandę, Stefana, Stanisława, Artura Klemm, Reginę, Henryka Kasprzyk; Stanisława, Irenę, Podgórskich, Henryka, Stefanię, Marcina Boguckich; Franciszkę, Edwarda Pawelec, Janinę, Henryka Kula, Anielę, Mariana Watrakiewicz, Reginę Kowelską; Teresę, Witolda, Ireneusza Capelik, Franciszka, Karola, Helenę, Józefa, Hilarego Mroczków, Helenę, Aleksandra Blicharskich, Janinę Wypych; Antoniego, Helenę, Jacka, Konstantego Zbyszyńskich, Andrzeja Piestrzyńskiego, cr. Zbyszyńskich, Przybysz, Kamińskich, Latoszek, Całka, Dąbków; Janusza Kucia;
 74. Stanisławę, Franciszka, Józefa, Czesława, Wojciecha Piórkowskich, Krystynę, Janusza, Marka Krupińskich, Piotra Barczyka; cr. Klujów, Ruszteckich, Rudol, Szopa, Kotowskich; Henrykę Kiersztan, Józefę, Mariana Olszewskich, Jadwigę Szewczyk; Sewerynę, Teofilę, Tadeusza Piątek, Małgorzatę, Franciszka, Zdzisława Sikorskiego, cr. Piątek, Kisiel, Kiersztan, Murawskich; Zofię Młynarczyk, Stanisławę Zwęglińską, Janinę, Andrzeja Łuczak; Helenę, Władysława, Szulchaniuków, Marię, Kazimierza, Bronisławę, Ignacego, Leszczyńskich, Stanisławę, Romualda, Zbigniewa, Karwowskich, cr. Leszczyńskich, Szulchaniuków, Kukawskich, Kowalczyków; Kazimierę, Zygmunta, Romana, Stanisława Kwiecińskich, Rozalię, Henryka, Jana, Leona, Tadeusza, Stefanię, Łukasza Kołakowskich, cr. Senator, Ziółkowskich, Ziętek;
 75. Henryka, Stanisława, Apolonię Adamskich, Stanisława, Jadwigę Caban, Józefa, Bożenę Gromadzkiewicz; Stefana, Wacława Boguś, Annę, Kazimierza Ciesielskich, Jadwigę, Mieczysława Siennickich, Wiesława, Jadwigę, Stanisława, Zofię, Zdzisława, Marcina Ziółkowskich; Bolesławę, Franciszka, Aleksandra, Zdzisława Bączek, Otylię, Zdzisławę, Mieczysława, Czesława Osytek, Halinę, Mieczysława Kresa, cr. Kresów, Skórków; Antoniego, Leokadię, Maurycego, Filipa, cr. Siwów, Dziedziców, Gałuszków, Szczypiorów; Janinę, Stanisława Kowal, Paulinę, Piotra Urbaniak, Marię, Edwarda Ciemieńskich; Helenę, Tadeusza Kroc, Jadwigę, Stanisława Rybner, Karolinę, Jerzego Lewandowskich, Wiesława Ogórek z rodzicami, cr. Rybnerów, Lewandowskich, Kotulskich, Słowińskich; Pawła Fabijańskiego;
 76. Wacława, Czesławę, Stanisława Ziółkowskich, cr. Wojciechowskich, Wójcików, Ziółkowskich; Justynę Gawlik, Janinę, Wacława, Tadeusza, Hipolita, Władysławę Stasinowskich, Władysławę, Mieczysława Chudzińskich, Danutę, Jerzego Bratek, Stefanię, Stefana, Zbigniewa Jajszczyk; cr. Dorosz, Piaseckich, Stepień, Szostak, Ciećwierz, Kiełbasińskich, Wojciechowskich, Piotrowskich, ks. Jana Szymulskiego, ks. Piotra Pawlukiewicza, ks. Piotra Urbanowskiego; Urszulę, Władysława Kowalskich, Anielę, Józefa, Jerzego, Krystynę Czarneckich, Marię, Józefa Urbańskich; Jadwigę, Stefana Frączków, Janinę, Władysławę–Ewę, Tadeusza, Ryszarda Walickich, Mariannę, Mariana, Andrzeja, Henryka Mielnickich, Józefa, Marcjannę, Józefa, Janusza Stępniów, dusze w czyśćcu cierpiące; Michalinę, Jana Matosek;
 77. Zofię, Stefana Fronk, Mariannę, Kazimierza Stelmach, Barbarę, Kazimierza, Wojciecha Bombała, Zofię Zyśk, Jadwigę Jasińską, cr. Fronk, Stelmach, Poncyliusz, Mrozik, Cwalińskich, Czarniej; Zofię, Zdzisława, Zbigniewa Kwiatkowskich, Janinę, Józefa, Zdzisława Kopów, cr. Walczaków, Kwiatkowskich, Kopów, Lipów, Elżbietę Sternicką; Konstantego, Henryka, Stanisławę, Czesława, Stanisława, Piotra, Helenę, Krystynę, Pawła, Danutę, Elżbietę, Andrzeja, Martę, Marię, Sylwestra, Ludwika; Leszka Piątkowskiego, Bożenę Szczechowską, Lecha Jakowskiego, Jerzego Mazura; Stanisława, Józefa, Stanisławę, Irenę, Czesławę, Józefa, Ryszarda, Halinę, dusze w czyśćcu cierpiące; Eugeniusza, Lucynę, Zenona, Ryszarda Leszczyńskich, cr. Leszczyńskich, Oklińskich, Tochmańskich, Dudkiewiczów;
 78. Irenę, Eugeniusza, Janusza, Wojciecha, Piotra Ziółkowskich, Irenę, Józefa, Jerzego, Mieczysława Gniazdowskich, Ewę, Stanisława Senator, Czesławę Kalinowską, Ludwikę, Stanisława Królikowskich, Bolesława Kozłowskiego, Mariannę, Feliksa Ziętek, Jerzego Kobusa; Leszka, Stanisława, Władysława, Wacława, zm. kapłanów, biskupów, misjonarzy siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące; Kazimierza, Helenę Stanisława, Leokadię, Stefanię Strus, Juliannę, Antoninę Skwierczyńskich, Eugeniusza, Klementynę, Władysława Paprockich, Wiesława, Henryka, Apolonię Dusińskich, Strusów Skwierczyńskich, Paprockich, Tusińskich, Pogorzelskich, Lipków; Dorotę Andrzeja Filipów, Barbarę Wilczek, Jadwigę, Zenona Borkowskich; Jadwigę, Aleksandra Świętochowskiego, Janinę, Żanetę Rowińską;
 79. Bogdana Kamińskiego, Małgorzatę Wieczorek, Teresę Adamczyk, Dariusza, Apolonię, Bolesława Kamińskich, Marię, Janusza Dubrawskiego, Marię, Halinę Zawadzką, Wacława, Wandę, Chodorowską, Sabinę, Kazimierza Byczkowskich, Elżbietę, Tadeusza Olakowskich, Bronisławę Szponko, Helenę, Stanisława Wieczorków, Barbarę Bednarek; Macieja Szulca, Jadwigę, Jana, Szulców, Barbarę, Mokwę, Sabinę Ligęzę, Stefana Pawlaka, dusze w czyśćcu cierpiące, Monikę, Tadeusza Romanów, Jadwigi, Tadeusza Romanów, Eugenię, Franciszka Wilkowskich, Marka, Stanisława Romanów, Rudolfa, Filipa Stefanię, Czarzastych, Urszulę Zwierz; Weronikę, Jarosława, Mariana, Bernarda Chorążych, Jadwigę, Stanisława, Annę, Szymona Filipczuków; Zofię, Józefa Brodackich;
 80. Eugeniusza, Helenę, Bolesława Gąbka, Jana, Helenę, Marię, Józefa Sykuła, Michała, Antoninę Bis, Zofię Drąg, Halinę Sierżan; Ludwika, Mariannę, Jana, Henryka Gronwald, Janinę Piotrowską, Krystynę Ligocką, Andrzeja Dłużniewskiego, Mariana Sondej, Elżbietę Kacprzak, Mieczysława Kreczmańskiego, ks. Tadeusza Kowalika, Krzysztofa Platę; Annę, Wiesława, Reginę, Teofila Kłyszewskich, Marię, Józefa, Irenę, Mieczysława Rydzewskich, Ryszarda, Henryka, Mariannę, Mariana Kasprzyk, Alinę, Bogdana Sztajnhagen, cr. Kłyszewskich, Kasprzyków, Dzwonków; Stefanię, Michała Noga, Stefana Więcek i zm. z cr, Barbarę Melanię, Jana Burzyńskich, Zofię Aleksandra, Adama Strubel, Mariannę, Jana, Tadeusza Rozenek. Marcjannę Stanisława, Aleksandra Tadeusza Marszał;
 81. Ewę Dmochowską, Zofię Bienias, Ewę Galicz, Jana Roguskiego, Jadwigę Rowicką, Stanisława Gołdys, Janinę, Tadeusza Ilińskich, Franciszkę Bloch, Zofię Przybysz, Teresę Maj, Artura Pietrzyckiego, Wacławę, Stanisława, Jana Ślesickich, Hannę Kuźbielską, Czesławę, Szczepana Waloszczyk; Leokadię, Antoninę, Stanisława, Piotra Tryc, Grażynę, Andrzeja, Roberta Łysik, Jana, Mariannę, Zdzisława Wojtkowskich, Władysławę, Władysława, Mirosława, Jerzego Misztela, cr. Tryców, Wojtkowskich; Wojciecha Gozdek, Edwarda, Celinę, Franciszka Sobolewskich, Krzysztofa Nowakowskiego, Wiesławę Sosińską, Mariana Sosnowskiego, Henrykę Brzezińską, Aleksandra Kutfina, Barbarę Królak, Barbarę, Michała Moczarskich, cr. Sobolewskich; Zofię, Franciszka, Teofila, Krystynę Zyśk, Jadwigę Krasowską, Zbigniewa Dutkowskiego, cr. Zyśk, Turek;
 82. Janinę, Czesława Karwowskich, Kazimierza Raś, Helenę, Bronisława Danek, Tadeusza Świątek; cr. Raś, Likos, Rak, Tkacz, Kuczała, Danek, Turkowskich, Gryziec, Jezior, Pikula, Górskich, Stańczak, Głodów, Urbanek, Milewskich, Karwowskich, Radzkich, Lasockich, Brewińskich, Gryziec, Kucińskich, Nechtman, Szwedek, Ginalskich, Chruścińskich, Stecko, Styś, Popławskich, Gorzelniowskich, Jakubiaków, Motrenko, Bobek, Wierzbickich, Świątek, Królikowskich, Jaroszów, dusze w czyśćcu cierpiące; Bronisławę Staruch, Marię, Stanisława Łapińskich, Władysławę Kupis, Jadwigę Pluskwę, Leszka, Romanę Kazimierza Jędrzejewskich, Ireneusza, Jarosława, Konrada, Rafała, zm. zr. Staruchów Jędrzejewskich, Pietrzyk, Kupisów, Łapińskich, Pluskwów, Wereszczyńskich, Zając;
Komentarze są zamknięte.