Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – święto Świętej RodzinyMając na uwadze radosny charakter oktawy Świąt Bożego Narodzenia, na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ze względu na dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 30 grudnia 2022 roku – święto Świętej Rodziny. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Zalecamy, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

ks. Maciej Miętek
kanclerz Kurii

Komentarze są zamknięte.