Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych – 20.11.2022.W trzecią niedzielę listopada, 20.11.2022r., obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. MIVA Polska (Stowarzyszenie na rzecz środków transportu dla misjonarzy) oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do pamięci i modlitwy w intencji ofiar wypadków oraz do okazywania troski osobom poszkodowanym na drogach. W tym też czasie MIVA Polska zaprasza do udziału w realizacji projektu „Ratujemy życie – misyjny ambulans”.

Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych został zapoczątkowany w 1993 roku z przez angielską organizację Road Peace. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin.

W Polsce inicjatorem obchodów jest MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Pierwsze uroczyste obchody odbyły się w 2006 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem śp. Biskupa Polowego WP Tadeusza Płoskiego.

Św. Jan Paweł II – 17.11.2002

„Każdego roku, w tę niedzielę, jesteśmy zaproszeni do wspomnienia ofiar wypadków drogowych. Proszę Pana, aby przyjął w swej miłości wszystkich, którzy tragicznie zginęli w wypadkach drogowych, powierzam czułej miłości Naszej Matki wielu rannych, często trwale niepełnosprawnych, także ich rodziny i apeluje do wszystkich o okazanie im solidarności. Na koniec zachęcam kierowców, aby odtąd okazywali szacunek innym, poprzez ostrożną i odpowiedzialną jazdę”.

Każdego dnia na świecie w wypadkach drogowych ginie przeciętnie 4 tys. osób, a setki tysięcy zostaje rannych i poszkodowanych. Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO rocznie w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad 1,4 mln osób.

Na polskich drogach w roku 2021 miało miejsce 22 816 wypadków, w których zginęło 2245 osób a 26 415 odniosło obrażenia (w tym 8 276 ciężkie). Przeciętnie 6 osób dziennie traciło życie, a 72 odniosło rany.  Wiele z poszkodowanych osób pozostanie kalekami na całe życie i będzie wymagać stałej opieki. Ci, którzy przeżyli wypadki drogowe jak i ich rodziny noszą duchowe zranienia i traumę po stracie najbliższych, dlatego potrzebują duchowego wsparcia, troski i bliskości.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2022

Dyrektor MIVA Polska i  – ks. Jerzy Kraśnicki oraz Proboszcz Parafii pw. NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie – Tarchominie – ks. Krzysztof Krupa, zapraszają na uroczystą Mszę Św. w intencji zmarłych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich bliskich.

W niedzielę, 20 listopada 2022 r. godz. 13.00, w kościele NMP Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100, Warszawa – Tarchomin. W modlitwie wspomnimy również zmarłych dobroczyńców  misjonarzy i przyjaciół MIVA Polska. Mszę Św. odprawi i okolicznościową homilię wygłosi ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska.

Z okazji Światowego Dnia Pamięci zwracamy szczególną uwagę na konieczność używania odblasków przez pieszych i rowerzystów po zmroku, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. MIVA Polska nazywa je „Odblaskami Życia”.

Po Mszy św. można będzie otrzymać odblaski oraz kartkę z modlitwą za ofiary wypadków drogowych. Oprócz tego obchodom będzie towarzyszyło misyjne stoisko MIVA Polska oraz wystawa: „Misyjne Ambulanse”

W Zabawie k. Tarnowa w Sanktuarium bł. Karoliny Kózki w tym samym 20 listopada br., o godz. 11.15 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji ofiar. Potem przy pomniku Ofiar Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”. odbędzie się spotkanie z modlitwą oraz świadectwo. Uroczystości poprzedzą warsztaty dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych i przestępstw organizowane przez Stowarzyszenie „Przejście” w dniach 18-19 listopada. Więcej informacji na www.przejscie.com.pl

Dyrektor MIVA Polska i Krajowy Duszpasterz Kierowców uwrażliwiają także na potrzebę wyrażania zgody na użycie organów do przeszczepów w wypadku śmierci. Podpisane deklaracje pomagają w wykorzystaniu narządów osób tragicznie zmarłych, aby uratować życie innym.

Z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych MIVA Polska zachęca i zaprasza do wsparcia projektu Ratujemy życie – misyjny ambulans.

Zob. http://www.miva.pl/artykuly/akcje/ratujemy-zycie-misyjny-ambulans

W tym roku pomoc jest potrzebna na:

  • zakup ambulansu dla centrum Zdrowia w Dimako w Kamerunie, prowadzonego przez Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus;
  • budowę i wyposażenie „Pływającej Przychodni” do misyjnego szpitala w Santa Clotilde w peruwiańskiej Amazonii (projekt przygotowany i pilotowany w Peru przez świecką misjonarkę Gabrielę Filonowicz)

zob. także: www.duszpasterstwokierowcow.pl

opr. ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska/z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców

Komentarze są zamknięte.