Ogłoszenia – Uroczystość Wszystkich Świętych.Dzisiaj Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby mogli przebywać blisko Ojca w niebie. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte o godz.: 7, 10 i 18.                                        

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.                                                                                                     

We wtorek wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” zaprasza na celebrację uroczystej Mszy Świętej o godz. 18:00, natomiast bezpośrednio po niej na uwielbienie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie w kościele. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą doświadczyć działania mocy Ducha Świętego.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” zaprasza osoby, które pragną być omodlone w ramach tzw. modlitwy wstawienniczej. Prosimy zgłaszać się w tej sprawie do ks. Marcina.

Prosimy kandydatów przygotowujących się do bierzmowania, zapisanych w 2019 i 2020 r. o przynoszenie wypełnionych ankiet dostępnych na stronie internetowej naszej parafii do kancelarii w godzinach urzędowania albo do zakrystii przed lub po każdej Mszy Świętej.

W sobotę o godz. 17 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Spowiadamy w tygodniu od godz. 18, a w niedzielę podczas Mszy św. w kaplicy św. Michała Archanioła, w kaplicy Adoracji.                  

Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od Mszy św. porannej do wieczornej i w nocy z czwartku na piątek.                                                              

Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie kart wypominkowych.  Wypełnione kartki można przynieść do zakrystii lub kancelarii. Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedziele kwadrans przed Mszą o 913.  Mszę Gregoriańską z intencją zbiorową za zmarłych sprawujemy przez cały listopad o 18.                                                                                                                                

Komentarze są zamknięte.