Ogłoszenia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.

Zapraszamy do wspólnotowego trwania na modlitwie podczas Mszy św. o godz. 13 i Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15. Transmisja na naszej stronie internetowej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu we  wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę w ciągu dnia w godz. 9 – 17  i w nocy od godz. 20 z czwartku na piątek..

Caritas serdecznie dziękuje za dokonane wpłaty w wysokości : 4414 zł. Dziękujemy także darczyńcom, którzy przynosili do Caritasu art spożywcze i środki czystości. Z otrzymanych darów rzeczowych i finansowych wolontariusze przygotowali 90 paczek, które zostały przekazane do najbardziej potrzebujących podopiecznych. Caritas dziękuje także za zakup wielkanocnych świec i paschalikow. Wszelkie środki z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na bieżące potrzeby dla najuboższych.

Komentarze są zamknięte.