Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego z dnia 24 marca 2020.W związku z komunikatem Biskupa Warszawsko – Praskiego z dnia 24 marca 2020 wprowadzamy, co następuje:

Wszystkie Msze Święte są sprawowane bez udziału wiernych.
Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencje danej Mszy Świętej (maks. 5 osób), po wcześniejszej konsultacji  mailowej (parafia@pieknamilosc.waw.pl)  lub telefonicznej (22. 811.79.22) z duszpasterzem.

Wytyczne dotyczące Adorcji Najświętszego  Sakramentu

Liczba wiernych w Kaplicy Adoracji nie może przekroczyć 5 osób.

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tych zaleceń.

 

Wytyczne dotyczące Sakramentu Pokuty

Sakrament Pokuty będzie się odbywał po uprzednim umówieniu z duszpasterzem: drogą telefoniczną (22.811.79.22) lub mailową (parafia@pieknamilosc.waw.pl).

 

 

Komentarze są zamknięte.