Ostatnia roratnia Msza Św. – 24 grudnia 2019 roku. 

Komentarze są zamknięte.