Ostatnia roratnia Msza Św. – 24 grudnia 2019 r.Komentarze są zamknięte.