Historia Jerycha Różańcowego.Historia Jerycha Różańcowego-modlitewnego szturmu do Nieba

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka.To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.W czasie trwania Kongresu codziennie miano odprawiać Mszę Świętą, odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks.biskupa Stefana Bareły, zrezygnowano z Kongresu na rzecz nieustannej modlitwy siedmiodniowej. Inicjatywę tę nazwano „Oblężeniem Jerycha”,jako że nawiązywała do siedmiu dni,podczas których Izraelici, postępując zgodnie z rozkazem Boga,zburzyli mury bastionu.Uczestnicy„Oblężenia Jerycha” na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście wszelkie przeszkody zostały zwyciężone… Później nie jeden raz, ten wielki polski Apostoł Różańca, spotykał się, jak mawiał, z ludźmi szczególnie oddanymi dla wszelkich Bożych spraw, najczęściej w Polsce południowo-wschodniej i tam organizował niejedno Jerycho w bardzo ważnych intencjach. „Różańcowe Jerycha – mówił – mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie.To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności”. Widząc zbawienne skutki tych szturmów modlitewnych, w grudniu 2003 roku, z inicjatywy Kngs. biskupa Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna Duchowego Legionu Maryi, w kaliskiej bazylice Św. Józefa po raz pierwszy zorganizowano różańcowe Jerycho za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycho Różańcowe Polaków. Modlono się bowiem w intencji Ojczyzny, w intencji rządzących, w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy, a także z prośbą o łaskę wiary dla narodów Europy… Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha Różańcowe organizowane przez wspólnoty Legionu Maryi i Nieustającego Różańca im. Jana Pawła II,którego sekretariat na prośbę wspólnot różańcowych został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, dnia 3 października 2010 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie.Także i w innych krajach na świecie np. w Rosji, Filipinach czy w Irlandii organizuje się podobne Jerycha.Idea „Jerycha Różańcowego” – jest zatem wielkim i potężnym szturmem modlitewnym do nieba oraz sposobem pogłębienia naszej wiary. To nieustanna modlitwa, która trwa w dzień i w nocy, bez przerwy, 24 godziny na dobę.Nabożeństwo to nawiązuje m.in. do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie w 1917 r. Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty. Dlatego to duchowe czuwanie w postaci: modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem – za pośrednictwem Matki Bożej – podejmujemy w Naszej Parafii – NMP Matki Pięknej Miłości.Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie. To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem – zapewnionym tryumfem” (Anatol Kaszczuk).

Porządek Jerycha Różańcowego  w Parafii NMP Matki Pięknej Miłości

Jerycho Różańcowe, czyli nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym

Sakramentem rozpoczniemy w niedzielę 06.10.2019 r. po Mszy Świętej wieczornej tj. około godz.19.00, a 

zakończymy w sobotę 12.10.2019 r. o godz.18.00. Podczas Mszy Świętych będzie modlitwa w ciszy.

Modlitwy będą prowadzone przez wyznaczone grupy modlitewne.

W programie Jerycha Różańcowego obowiązują stałe formy modlitewne:

Wszystkie części różańca.

Czuwanie adoracyjne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny – po każdej IV (chwalebnej części różańca).

Koronka, Litania do Bożego Miłosierdzia oraz Droga Krzyżowa – o godz. 3.00 i 15.00

Modlitwa Anioł Pański – o godz. 6.00, 12.00, 18.00 i 24.00.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – o godz. 6.00.

Apel Jasnogórski – o godz. 21.00.

JERYCHO RÓŻAŃCOWE” – INTENCJE

W modlitwie polecamy następujące intencje:

Błagalne ze szczególnym uwzględnieniem prośby:

o ducha pokuty i odkrycie daru Eucharystii w życiu osobistym i rodzinnym,

o pogłębienie w rodzinach ducha modlitewnego, o dar przebaczenia i pojednania,

o wzmocnienie więzi miłości, o dar potomstwa,

za biskupów, kapłanów, siostry zakonne oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne

i misyjne o pokój na świecie,

 za Ojczyznę i wszystkich sprawujących w niej władzę,

 o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.

Polecamy intencje wynagradzające:

  za wszystkie grzechy, zniewagi i bluźnierstwa popełniane wobec Miłości Bożej

Podejmujemy dziękczynienie:

  za wszystkie otrzymane łaski i dary doczesne i nadprzyrodzone w całym życiu,

a także podczas tego Jerycha Różańcowego.

 Osoby uczestniczące w Jerychu nie mogą włączać żadnych innych własnych intencji ani żadnych innych

modlitw, poza ustalonymi w programie Jerycha, gdyż to nie tylko nie odpowiadałoby nazwie, celowi

i charakterowi tej modlitwy, ale wręcz uniemożliwiałoby uzyskanie pożądanego skutku. Mury Jerycha pękły

bowiem wskutek długotrwałych jednogłośnych udarów tej samej fali, na jaką uwrażliwiona jest materia, którą

zamierza się skruszyć. Na tym polega w fizyce zasada rezonansu akustycznego. Tak i Pan Bóg, słysząc

jednogłośne, zgodne błaganie wielu osób – łatwiej przychyla się do prośby.

Zapraszamy wszystkich Parafian oraz osoby innych parafii do uczestnictwa

w nieustającej modlitwie różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

A tym wszystkim, którzy włączą się w dzieło modlitwy zwanej

JERYCHEM RÓŻAŃCOWYM składamy serdeczne podziękowania.

Sam Bóg niech będzie Wam nagrodą i radością.

Komentarze są zamknięte.