Diecezjalne Dzieło modlitwy „O duchowe owoce Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego”; czwartek 7 marca. 

Zapraszamy do włączenia się w modlitewne skupienie według następującego porządku :

  1. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP – będą odśpiewane po Mszy Świętej porannej po wystawieniu Najświętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji

  2. I część Radosna Różańca Świętego z rozważaniami – po Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP

  3. Modlitwa Anioł Pański – o godz. 12.00

  4. II część Światła Różańca Świętego z rozważaniami – po modlitwie Anioł Pański

  5. Koronka do Bożego Miłosierdzia – o godzinie 15.00.

  6. III część Bolesna Różańca Świętego z rozważaniami – po Koronce

  7. IV część Chwalebna Różańca Świętego z rozważaniami – o godzinie 17.00

  8. Apel Jasnogórski – po Mszy Świętej wieczornej

Sakrament Pokuty w godz. 19 – 21 w kościele; wejście od kaplicy Adoracji.

Komentarze są zamknięte.