Pielgrzymka do Ziemi Świętej, 19 – 26. X. 2018 r.Komentarze są zamknięte.