Ogłoszenia – Uroczystość Wszystkich Świętych.Uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas duchowo w bramy nieba. Świętujemy ze wszystkimi zastępami zbawionych w niebie. Nie tylko z wyniesionymi przez Kościół do chwały ołtarzy, ale z ogromną rzeszą naszych braci i sióstr, którzy przez godne życie zasłużyli sobie na udział w królestwie Bożym. Wsłuchując się w program życia zbawionych, oparty na Jezusowych błogosławieństwach, rozbudzajmy w nas samych pragnienie dołączenia do ich grona.

Msze Święte są sprawowane dzisiaj w porządku niedzielnym.  O godz. 15 na parafialnej części cmentarza procesja żałobna. Będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian.

Jutro, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w Dzień Zaduszny, będą sprawowane trzy Msze Święte o godz. 7, 1018. O godz. 15 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. Spowiedź św. od godz. 16. Kancelaria parafialna nie będzie czynna.

Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę w ich intencji oraz spełnienie warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Zapraszamy do modlitwy za zmarłych – wypełnione karty można dostarczać do zakrystii i kancelarii. Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedziele kwadrans przed Mszą o godz. 913. Mszę św. za zmarłych poleconych w wypominkach sprawujemy w listopadzie codziennie o godz. 18.

Komentarze są zamknięte.