Ogłoszenia – XXII Niedziela Zwykła.Droga Młodzieży i Dzieci,
Czcigodni Rodzice, Katecheci, Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,

Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, czas nauki i kolejny etap przygotowania do samodzielnego życia. W programie jest szkolne nauczanie religii.

Kiedy zabieram się do pisania tego listu – w imieniu własnym i wszystkich odpowiedzialnych za katechezę w naszej diecezji – proszę Pana Jezusa, naszego Pierwszego Katechetę, aby dał nam wszystkim łaskę zrozumienia tych słów i towarzyszących im intencji.

Postarajmy się zrozumieć jak ważny jest wysiłek wkładany przez ucznia i nauczyciela podczas każdej lekcji języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie itd. Pośród nich jest czas na przybliżenie prawd ewangelicznych przez lekcje religii. Poszerzenie horyzontów dla lepszego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, zgłębienie wiedzy religijnej, uporządkowanie podstaw formacji moralnej, utrwalenie tradycji i zwyczajów religijnych to tylko niektóre elementy wychowania w wierze. Lekcje religii mają także swój wymiar wychowawczy i zakładają takie wychowanie, które nigdy przecież nie obróci się przeciwko rodzicom.

Drodzy rodzice już podczas swojego sakramentu małżeństwa, a później podczas chrztu św. swoich dzieci zobowiązaliście się do ich religijnego wychowania. Kładę Wam zatem na sercu powagę sprawy jaką jest wychowanie w wierze swoich pociech. Zachęcam zatem do poważnej refleksji nad czasem, który został nam dany poprzez zorganizowanie szkolnej nauki religii i parafialnej katechezy przygotowującej do sakramentów i życia we wspólnocie Kościoła. Nie możemy go w żaden sposób zmarnować. Jest to czas niezwykle cenny. Dobrze przeżyta katecheza przyczynia się do naszej duchowej, ale także i ludzkiej formacji, której wszyscy potrzebujemy, aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami życie. Szkolne nauczanie religii i parafialna katecheza pomagają w odkrywaniu prawdy i potencjału młodego człowieka oraz jego miejsca w życiu. Uczą właściwego rozwiązywania problemów życiowych i umiejętności życia we wspólnocie ludzi, prowadzą do zjednoczenia z Chrystusem.

Powodowany tymi szczególnymi potrzebami i jednocześnie zadaniami proszę najpierw dzieci i młodzież o jak najliczniejsze, mądre i odpowiedzialne korzystanie z lekcji religii. Z dziećmi i młodzieżą na drodze ich nauki i wychowania są ich rodzice, nauczyciele, duszpasterze, katecheci, wychowawcy, bliscy z rodzin i środowiska. Bardzo wiele od Was Kochani zależy. Niech Waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem.

Na podejmowane wielkie i szlachetne zadania z serca błogosławię i w modlitwie o Was pamiętam.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

 

Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.

Dzisiaj  zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

Intencje na Msze św. w roku 2019 przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

O godz. 17.30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie z procesją Eucharystyczną. Zapraszamy ministrantów.

Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy Św. o godz. 8.00  pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o młode pokolenie.

W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o godz. 10.15 błogosławieństwo dla uczniów rozpoczynających naukę i poświęcenie przyborów szkolnych.

W I czwartek podczas Mszy Św. o godz. 18 modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

W I piątek zachęcamy dzieci i młodzież do sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. O godz. 15 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.

W sobotę święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Bożej Siewnej.

Schola „Nutki Pięknej Miłości” zaprasza instrumentalistów a także chętne dzieci do śpiewania. na próbę w środę o godzinie.18 w sali nr 3 w Domu Parafialnym.

W dniu 29 września br. w hali sportowej w Legionowie odbędzie się III Praskie Forum Charyzmatyczne, organizowane przez Diecezję Warszawsko-Praską. Rozpoczęcie o godzinie 9-tej, a zakończenie około godz.21-szej. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Diecezji  Warszawsko- Praskiej, a także na banerach wywieszonych przed kościołem i ulotkach wyłożonych w kościele. Serdecznie zapraszamy.

W naszej parafii organizowane będą dla wszystkich Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Rozpoczęcie rekolekcji 2 października br. Dniem spotkań będzie wtorek bezpośrednio po wieczornej Eucharystii. Zakończenie rekolekcji 11 grudnia br. Rekolekcje będą głoszone przez Kapłanów. Serdecznie zapraszamy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę w ciągu dnia i w nocy z czwartku na piątek. Prosimy o zgłoszenia osób, które mogą zapewnić obecność na adoracji w dogodnym dla siebie terminie. Deklaracje są na stoliku przed ławkami.

Zachęcamy do lektury tygodnika „Idziemy”: „Projekt: Dziecko” – jakich błędów należy unikać w podejściu rodziców do wychowania dzieci.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.
  • 8 IX – Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego narodzenia.

Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom życzymy, aby Pan Jezus obdarzył ich łaską czystego serca.

 

Komentarze są zamknięte.