Ogłoszenia – III Niedziela Wielkiego Postu.



Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

Dzisiaj o godz. 16 Msza św. dla dzieci przed I Komunią Św. ze szkół 314 i 344.

O godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i procesją Eucharystyczną.

O godz. 19 w sali nr 1 Domu Parafialnego spotkanie organizacyjne dla Parafian chętnych do pomocy w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

We wtorek po Mszy św. wieczornej odbędzie się kolejny wykład ks. prof. Marka Tatara o życiu duchowym pt. Jawne i ukryte ideologie antychrześcijańskie.

W środę katecheza dla dorosłych o 19.

Przypominamy, że wolontariusze Fundacji Academia Iuris pełnią dyżury udzielając darmowych porad prawnych w każdą środę w godz. 18:30-20:30.

W czwartek możliwość Spowiedzi w kaplicy Adoracji od godz. 19 do 21   

W piątek możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty od godz. 16.

W piątki Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży o godz. 19 w kaplicy Domu parafialnego i dla dorosłych o godz. 17.15.

W sobotę o godz. 18 rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Tematem będą słowa: „Słuchaj, by głosić!”. Prowadzącym będzie o. Tomasz Nowak dominikanin.

Tego dnia w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą podczas Mszy o godz.1018.

Również w sobotę o godz. 17 spotkanie formacyjne Wspólnoty Adorujących Najświętszy Sakrament.

Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich do włączenia się w przedświąteczną Zbiórkę Żywności i Środków czystości dla podopiecznych. Produkty można przekazywać Wolontariuszom do 9 kwietnia. Akcję można wspomóc, również składając ofiarę do puszek Caritasu na ten cel. Zachęcamy do nabywania Wielkanocnych świec, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc najuboższym mieszkańcom diecezji.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę, czwartek, piątek, sobotę i w nocy z czwartku na piątek. Zapraszamy do zgłoszenia osoby, które mogą systematycznie uczestniczyć w adoracji o dogodnej dla siebie porze.

 

„Zapraszam zatem wszystkich do Katedry Warszawsko-Praskiej, 25 marca na godz. 11.00, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Niech jubileuszowa Msza Święta stanie się widocznym znakiem jedności naszego Kościoła w modlitwie i dziękczynieniu.”

+ Abp Henryk Hoser SAC Biskup Warszawsko-Praski

 

Komentarze są zamknięte.