Ogłoszenia – XXXI Niedziela zwykła.Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścia, jego zbawienia. Biblia podkreśla, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim.

We wtorek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć wyznawcom Chrystusa, którzy osiągnęli zjednoczenie z Nim w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Msze św. w porządku niedzielnym.

O godz. 15 na parafialnej części cmentarza procesja żałobna. Będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych poleconych w wypominkach.

Przy wyjściu ze świątyni wystawione są kartki, na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wypełnione kartki można przynieść do zakrystii lub kancelarii.

Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedzielę kwadrans przed Mszą o 913.

Mszę Gregoriańską z intencją zbiorową za zmarłych sprawujemy przez cały listopad o 18.

W środę, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w sposób szczególny za tych, którzy oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem.

Porządek Mszy Świętych: 7, 10, 18.

Nabożeństwo żałobne za zmarłych o godz. 17.30.

Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

W tygodniu Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W piątek – Spowiedź od 16 do 18.

W sobotę spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16 i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 17.

W niedzielę 6 listopada Msza św. dla dzieci przed I Komunią Św. ze szkoły 355 o godz. 16.

Wirtualna choinka-prawdziwy prezent. Trwa Rok Miłosierdzia; każdy z nas jest zaproszony do udziału w tym Wielkim Jubileuszu. Jednym ze sposobów zaangażowania może być akcja Wirtualna choinka-Prawdziwy Prezent organizowana wraz z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Za pośrednictwem strony www.wirtualnachoinka.net można przygotować jeden z tysiąca prezentów dla osób potrzebujących i ubogich z naszej diecezji.

Kolejne spotkanie dla narzeczonych w ramach przygotowań do Sakramentu Małżeństwa odbędzie się w przyszły poniedziałek 7 listopada.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 4 XI – św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy Soboru Trydenckiego.

Życzymy wielu Bożych łask wszystkim obchodzącym urodziny i imieniny. Zmarłych pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu.

Komentarze są zamknięte.