Spotkania Kręgu biblijnego.



pismoswiete

 

Na spotkania w ramach Kręgu biblijnego zapraszamy  w drugie wtorki miesiąca po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.45) w kaplicy Domu Parafialnego.

Uczestnicy proszeni są o przynoszenie z sobą egzemplarzy Pisma Świętego.

 

Kalendarium spotkań

2016 r.  – 11 października, 8 listopada, 13 grudnia;

2017 r.  – 10 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca.

Animatorami spotkań są teologowie i bibliści z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Komentarze są zamknięte.