Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24 listopada 1. Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
  • Dziękuję wszystkim Parafianom za wspólną modlitwę w czasie peregrynacji figury św. Michała Archanioła. Mamy nadzieję, że Pan Bóg pozwoli nam na kontynuowanie nabożeństw ku Jego czci.
  • Wspólnota Kościoła na całym świecie w łączności z papieżem Franciszkiem zakończy dzisiaj w niedzielę w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Rok Wiary – ogłoszony przez Benedykta XVI.
  • 24 i 30 listopada o godz. 12:30 w katedrze Warszawsko-Praskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za owoce Roku Wiary
  • w sobotę 30 listopada – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
  • w niedzielę 1 grudnia rozpoczyna się czas Adwentu
 2. Kalendarz parafialny
  • w poniedziałek  25 listopada – po Mszy św. wieczornej spotkanie redakcji
  • w środę 27 listopada – katecheza dla dorosłych.
  • czwartek 28 listopada o godz. 20:30 zapraszamy uzdolnioną muzycznie młodzież na próby naszego parafialnego chóru.
  • 1 grudnia zapraszamy wszystkich lektorów na spotkanie o godz. 19.00.
  • Od 2 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tym roku od ulicy Picassa i Porajów. Tradycyjnie ministranci przekażą wiadomość o dniu i godzinie wizyty duszpasterskiej.
  •  Rekolekcje Adwentowe – w naszej parafii będą głoszone w dniach od 8 do 11 grudnia. Będzie je prowadził ks. Aleksander Sebastianowicz

Diecezjalne Jerycho Różańcowe

30 listopada 2013 r. – 29 listopada 2014 r.

Zgodnie z informacją zawartą w liście do diecezjan z 17 listopada ks. abp. Henryka Hosera SAC,  w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, rozpocznie się nowy rok duszpasterski, który w naszej Diecezji będzie związany z inicjatywą Jerycha Różańcowego.

Hasłem będą słowa „Przekaż Światło Chrystusa”.

Za przyczyną Patronki naszej Diecezji, Matki Bożej Zwycięskiej, w parafiach i innych wspólnotach będziemy wynagradzać Bogu za grzechy, które wnoszą w nasze życie tak wiele szkód i zamykają źródło Bożej łaski. Będziemy wypraszać odnowę sił i głębokiego poczucia misji biskupom, kapłanom, zakonnikom i wiernym.

W pełni ufności w Boże prowadzenie rozpoczniemy to dzieło w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w sobotę 30 listopada. Nabożeństwo różańcowe rozpocznie się o godz. 17.00. Uroczysta Msza Święta inaugurująca Jerycho Różańcowe pod przewodnictwem ks. abp Henryka Hosera SAC będzie celebrowana o godz. 18.00.

Komentarze są zamknięte.