Equipes Notre-Dame – ruch duchowości małżeńskiej.


 

Equipes Notre-Dame są ruchem duchowości małżeńskiej. Nie mają struktury parafialnej/diecezjalnej, nie ma także stałego miejsca i terminu spotkań dla wszystkich członków. Formujemy się w ekipach liczących zwykle 5-7 małżeństw.  Gdy zbierze się grupa chętnych małżeństw i znajdą sobie kapłana-doradcę duchowego (ksiądz nie kieruje ekipą) wówczas rozpoczynamy tzw. pilotaż. Trwa on 12 spotkań i prowadzony jest przez doświadczone małżeństwo z END.  Spotkania odbywają się raz w miesiącu i składają się ze wspólnego posiłku, dzielenia życiem, modlitwy, dzielenia życiem duchowym oraz rozważania tematu formacyjnego. Spotkanie trwa ok. 3 godzin, a małżeństwa kolejno goszczą u siebie w domu całą ekipę. Po pilotażu uczestnicy podejmują decyzję o przyjęciu Karty Equipes Notre-Dame. Jest to formalny moment przystąpienia do Ruchu. Nowa Ekipa wybiera spośród siebie na dany rok formacyjny parę odpowiedzialną, która koordynuje ustalanie terminów i miejsc kolejnych comiesięcznych spotkań i przygotowuje ich przebieg z doradcą duchowym.

Wspólne spotkania wszystkich ekip tworzących tzw. Sektor (jest to 5-20 Ekip) odbywają się cztery razy w roku. Kluczowa jest codzienna praca małżonków nad ich życiem duchowym i comiesięczne spotkania ekipy podstawowej. Nie ma formacji dla dzieci, gdyż jest to ruch duchowości małżeńskiej a nie rodzinnej. Dzieci są jednak pierwszymi beneficjentami wzrastania rodziców w wierze i wzajemnej miłości.

Z Kartą Equipes Notre-Dame i dokumentami określającymi miejsce END w Kościele można się zapoznać na stronie: https://ekipy.end.org.pl/dokumenty/karta-equipes-notre-dame/

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane małżeństwa.
W naszej parafii są dwie ekipy. Kapłanem asystującym jest
e-mail: mazowsze.b@end.org.pl
www.end.org.pl

We wszystkich ochrzczonych Ojciec widzi swego Syna. W ich modlitwie, na pozór tak nędznej, Ojciec słyszy modlitwę swego Syna.

o. Henri Caffarel