Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/202317. Bogu niech będą dzięki!

16. Kim On jest dla ciebie?

15. Niech ktoś pomoże!

14. Twarzą w twarz.

13. Wolność i zaufanie.

12. Śmieci bywają brudne.

11. Wiara w Kościół – wiarą w Boga.

10. To my jesteśmy Kościołem.

9. Moja rodzina staje się Kościołem domowym.

8. Buduję Kościół w każdej chwili życia.

7. Duch Święty działa w Kościele.

6. Boży plan budowania Kościoła.

5. W Kościele otrzymuję życie wieczne.

4. W Kościele nikt nie jest sam.

3. W Kościele lepiej poznaję siebie.

2. W Kościele uczę się kochać.

1. Czym jest Kościół?

Komentarze są zamknięte.