Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 9.Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
2 czerwca 2022 r. odmawiamy Dzień 9 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 9 Nowenny).
Św. Bernard mówił, że nie ma większej zarazy w zakonie, małżeństwie, wspólnocie jak oziębłość
uczestników tej wspólnoty.
[….]Gdybyś poszedł spotkać się z ludźmi w piekle, to zobaczyłbyś jednego z nich i zapytałbyś:
„Przecież ja cię znam, razem chodziliśmy do szkoły, przyjęliśmy I Komunię świętą, miałeś
bierzmowanie, byłeś wzorowym człowiekiem. Co się stało z tobą, że tu jesteś?” Usłyszałbyś
odpowiedź: „Zgubiły mnie drobnostki, stałem się oziębły i staczałem się coraz niżej. Przestałem
chodzić do kościoła, modlić się, stałem się oziębły i potem tak się wydarzyło, że umarłem bez łaski,
bez żalu i oto jestem tu, w piekle, i mam pretensję tylko do siebie. Drobnostki mnie zgubiły. Idź też
do czyśćca i zapytaj tam duszę, jak to się stało, że ona tam jest”.  
W czyśćcu dowiedziałbyś się: „Gdy ktoś chce iść po śmierci prosto do nieba, ten musi być
wewnętrznie przejrzysty, mieć w sobie przynajmniej jedną cnotę ukształtowaną w stopniu
heroicznym. Nigdy nie miałem najwyższej miłości, nie zyskiwałem odpustów, nigdy nie byłem dość
dobry. Zewnętrznie nie można mi było niczego zarzucić, ale w niczym nie byłem bardzo gorliwy
i sumienny. Dlatego uzupełniam braki z życia w czyśćcu. Jestem tu,bo stałem się oziębły”.
Dusza oziębła postawę niezdecydowanej walki i braku wymagań od samej siebie usprawiedliwia
racjami zachowania naturalności, skuteczności, pracy, zdrowia itd. Pomagają one oziębłemu być
pobłażliwym wobec swoich nieuporządkowanych uczuć, przywiązania do osób i rzeczy, wygód, które
stopniowo stają się subiektywną koniecznością, coraz bardziej osłabiając siły duchowe.
„Człowiek oziębły całym swoim życiem pokazuje, że nie ma Boga za Boga”. Kiedy występuje letniość,
brak jest podczas Mszy św. prawdziwej wewnętrznej czci dla Boga. Komuniom świętym zwykle
towarzyszy wielka obojętność z powodu braku miłości i przygotowania. Modlitwa bywa pusta,
niewyrazista, rozproszona: nie ma prawdziwie osobistego obcowania z Panem. Rachunek sumienia –
który jest skutkiem szczególnej wrażliwości – zostaje teraz zaniedbany, gdyż albo przestaje się go
czynić, albo czyni się go w sposób rutynowy, bezowocnie.
W „sumie jesteś letni jeśli leniwie i niechętnie wypełniasz to co odnosi się do Pana; jeśli z
wyrachowaniem i ‘chytrością’ starasz się ograniczyć twe obowiązki; jeśli myślisz tylko o sobie i
własnej wygodzie; jeśli twoje rozmowy są czcze i próżne; jeśli nie czujesz wstrętu do grzechów
powszednich; jeśli działasz jedynie z pobudek ludzkich.
Walczmy o to, aby nigdy nie popaść w tę chorobę duchową, bądźmy czujni, żeby zauważyć jej
pierwsze oznaki, wtedy natychmiast zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny. Ona zawsze wzmaga
naszą nadzieję . przynosi nam radość z narodzenia Jezusa: Ciesz się i raduj córko jerozolimska:
popatrz na Króla, który przybywa; nie bój się Syjonie, twoje zbawienie jest bliskie!

Maryja Panna, jeśli tylko do Niej, przyjdziemy, zawsze zaprowadzi nas do swojego Syna.
Dzień dziewiąty Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze
te najboleśniej ranią serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od
duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest
taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.
Św. Siostra Faustyna:
Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego
Serca Twego dusze oziębłe; niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te
zlodowaciałe dusze, które podobne [są] do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu
najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i
obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
(…) Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna
Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść
miłosierdzia Twego…
KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.