Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień 4Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w

czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi

Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

15 lipca 2020 r. odmawiamy Dzień 4 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy

modlitwę (wszystkie dni Dzień 4 Nowenny).

O Miłości Wiekuista, pragnę, aby Cię poznały wszystkie dusze, które stworzyłeś. Pragnęłabym się stać

kapłanem, mówiłabym o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, pogrążonym w rozpaczy.

Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszom dać poznać Ciebie, by

dla nich wyniszczona umrzeć śmiercią męczeńską, jakąś Ty umarł dla mnie i dla nich. O Jezu, wiem

nadto dobrze, ze mogę być kapłanem, misjonarzem, kaznodzieją, mogę umrzeć śmiercią męczeńska

przez zupełne wyniszczenie i zaparcie się siebie z miłości dla Ciebie, Jezu, i dusz nieśmiertelnych.

Wielka miłość rzeczy małe umie zmieniać na rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym

wartość, a im miłość nasza stanie się czystsza, tym ogień cierpień mniej będzie miał w nas do

trawienia, i cierpienie przestanie być dla nas cierpieniem. – Stanie się nam rozkoszą. Za łaską Bożą

teraz otrzymałam to usposobienie serca, że nigdy nie jestem tak szczęśliwa, jak wtenczas kiedy

cierpię dla Jezusa, Którego kocham każdym drgnieniem serca.

(Dz 302)

….Panie Jezu, tylko część ludzkości przyjęła Twoje imię. Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie.

Tysiące i miliony na wschodzie i zachodzie, na północy i południu, w każdym dniu przechodzi do

wieczności. Biednym, którzy Cię nie znają, nie policz ich grzechów, ale okaż światu jak najszybciej

Twoje miłosierdzie!

Pozwól, aby wszyscy ludzie Ciebie poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli! Ty jesteś naszym życiem i

zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. Razem z Ojcem i Duchem Świętym jedyny Bóg w

wieczności. Amen.

Słowa Ewangelii

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami

nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani

pieniędzy w trzosie. “Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!” I mówił do nich:

“Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was

nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na

świadectwo dla nich!”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów,

a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Mk 6,7-13

 Pomni na wezwanie Chrystusa: „Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody”, prośmy

Ojca w niebie, aby orędzie Bożego miłosierdzia dotarło do wszystkich zakątków świata

Dzień czwarty Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają, i o nich

myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce

Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania

najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie

Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie

wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

(…) – Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię

jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do

światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw,

aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

. KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola

Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi

Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca

wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała

zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

        Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.