Ogłoszenia – I Niedziela Wielkiego Postu.Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.

W dniu dzisiejszym rozdajemy skarbonki: JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA CARITAS – pod hasłem „DAR Juniora dla Seniora”. Do skarbonek wkładamy pieniądze, które zaoszczędzimy dzięki rezygnacji z jakiś przyjemności. Skarbonki przynosimy do 5 kwietnia w Niedzielę Palmową. Pieniądze ze skarbonek CARITAS przeznaczy na żywność dla seniorów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Akcja ma także pozamaterialny wymiar. Ma uwrażliwić dzieci i młodzież na potrzeby seniorów oraz budować empatię wobec nich. Od dzisiejszej niedzieli można włączyć się także do świątecznej zbiórki żywności dla najuboższych. W tym celu pod chórem wystawione są kosze CARITAS. Żywność o przedłużonym terminie ważności prosimy przynosić do 5 kwietnia. Zachęcamy także do zakupu wielkanocnych świec i paschalików CARITAS oraz czekoladowych baranków Wielkanocnych. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zachęca do przekazanie 1% podatku. Pomocne informacje znajdziemy w ulotkach wyłożonych na stolikach.

Dzisiaj o godz. 17.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i procesją z Najświętszym Sakramentem.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – VII Niedziela Zwykła.Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, świadczymy o naszej wierze, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

Rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa i z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcamy do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

Dzisiaj o godz. 17.30 Nieszpory o Matce Pięknej Miłości.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – VI Niedziela Zwykła.Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania  i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy spotkali się z nami w ramach wizyty duszpasterskiej – kolędy. Dziękujemy za modlitwę, domowe ołtarze, śpiew kolęd , życzliwe słowa, rzetelne sugestie i troskę o dobro naszej wspólnoty i kościoła.

Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na chorych objętych opieką „Caritas” naszej Diecezji.   O godz. 17.30 Nieszpory Niedzielne.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – V Niedziela Zwykła.Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

Dzisiaj o godz. 17.30 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.

czytaj więcej »

Ofiarowanie Pańskie.Dzisiaj przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Niekiedy dzień ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.

W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych.

Dzisiaj o godz. 17.30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie z procesją, prosimy asystę liturgiczną i wspólnotę adorujących.

czytaj więcej »