Ogłoszenia – I Niedziela Adwentu.Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

* Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych lampionów. Dzieci uczestniczą w procesji na wejście.

* Opłatki wigilijne przygotowały Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu z klasztoru przy Rynku Nowego Miasta. Opłatki święcimy dzisiaj i w kolejne Niedziele Adwentu. Opłatek z własnego kościoła jest znakiem budowania jedności wspólnoty parafialnej.

* Dzisiaj o godz. 17.30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXIV Niedziela Zwykła.Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować  Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.  Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

* O godz. 16 w sali nr 1 Domu parafialnego spotkanie informacyjne dla małżeństw zainteresowanych Ruchem duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame.

* O godz. 17.30 Nieszpory o N.M.P. Matce Pięknej Miłości.

* Dzisiaj po Mszy św. wieczornej zapraszamy do przyjęcia obrazu naszej Patronki Matki Pięknej Miłości mieszkańców bloku ul. Nagodziców 3. Za tydzień o godz. 9 Msza św. dziękczynna za peregrynację obrazu Matki Pięknej Miłości i o błogosławieństwo dla mieszkańców bloku ul. Nagodziców 4.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXII Niedziela Zwykła.Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych,                      pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

* Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.

* O godz. 17.30 Godzinki ku czci Św. Michała Archanioła.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXI Niedziela Zwykła.Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko  odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra.              Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

* Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu. Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedziele kwadrans przed Mszą o 913.  Mszę Gregoriańską z intencją zbiorową za zmarłych sprawujemy przez cały listopad o 18.

* Trwa peregrynacja patronalnego obrazu Matki Pięknej Miłości. Zapraszamy mieszkańców bloku ul. Nagodziców 4 do przejęcia obrazu dzisiaj po Mszy św. o godz. 18. Kolejnym punktem peregrynacji będzie blok ul. Nagodziców 3.

czytaj więcej »