Ogłoszenia – XXX Niedziela Zwykła.Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

 

* Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz.17.15.                                                                                                                          Dzisiaj o godz. 18 Celebracja Przekazania Modlitwy Pańskiej dla kandydatów z II roku przygotowań do Sakramentu Bierzmowania.

czytaj więcej »

Akcja Caritas „Kromka Chleba dla sąsiada”.Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za zaangażowanie w zbiórkę żywności „Kromka Chleba dla sąsiada” przeprowadzoną w dniach 20-21 września 2019 r. Dzięki Państwa ofiarnemu wsparciu zebraliśmy i przekazaliśmy osobom potrzebującym, starszym i samotnym, 314 kg żywności.

Ogłoszenia – XXIX Niedziela Zwykła.„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

* Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

 * Zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie o godz. 17.15.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXVIII Niedziela Zwykła.W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy!”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

* Dzisiaj z racji 13 dnia miesiąca nabożeństwo fatimskie z różańcem pokutnym, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i procesją światła. rozpoczniemy o godz. 17.

czytaj więcej »

Historia Jerycha Różańcowego.Historia Jerycha Różańcowego-modlitewnego szturmu do Nieba

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka.To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.W czasie trwania Kongresu codziennie miano odprawiać Mszę Świętą, odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks.biskupa Stefana Bareły, zrezygnowano z Kongresu na rzecz nieustannej modlitwy siedmiodniowej. Inicjatywę tę nazwano „Oblężeniem Jerycha”,jako że nawiązywała do siedmiu dni,podczas których Izraelici, postępując zgodnie z rozkazem Boga,zburzyli mury bastionu.Uczestnicy„Oblężenia Jerycha” na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście wszelkie przeszkody zostały zwyciężone… Później nie jeden raz, ten wielki polski Apostoł Różańca, spotykał się, jak mawiał, z ludźmi szczególnie oddanymi dla wszelkich Bożych spraw, najczęściej w Polsce południowo-wschodniej i tam organizował niejedno Jerycho w bardzo ważnych intencjach. „Różańcowe Jerycha – mówił – mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie.To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności”. Widząc zbawienne skutki tych szturmów modlitewnych, w grudniu 2003 roku, z inicjatywy Kngs. biskupa Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna Duchowego Legionu Maryi, w kaliskiej bazylice Św. Józefa po raz pierwszy zorganizowano różańcowe Jerycho za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycho Różańcowe Polaków. Modlono się bowiem w intencji Ojczyzny, w intencji rządzących, w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy, a także z prośbą o łaskę wiary dla narodów Europy… Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha Różańcowe organizowane przez wspólnoty Legionu Maryi i Nieustającego Różańca im. Jana Pawła II,którego sekretariat na prośbę wspólnot różańcowych został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, dnia 3 października 2010 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie.Także i w innych krajach na świecie np. w Rosji, Filipinach czy w Irlandii organizuje się podobne Jerycha.Idea „Jerycha Różańcowego” – jest zatem wielkim i potężnym szturmem modlitewnym do nieba oraz sposobem pogłębienia naszej wiary. To nieustanna modlitwa, która trwa w dzień i w nocy, bez przerwy, 24 godziny na dobę.Nabożeństwo to nawiązuje m.in. do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie w 1917 r. Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty. Dlatego to duchowe czuwanie w postaci: modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem – za pośrednictwem Matki Bożej – podejmujemy w Naszej Parafii – NMP Matki Pięknej Miłości.Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie. To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem – zapewnionym tryumfem” (Anatol Kaszczuk). czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXVII Niedziela Zwykła.* W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie.

* Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.

czytaj więcej »