Ogłoszenia – XXI Niedziela Zwykła.Piątek 1 września, to 78. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

Dzisiaj w naszej wspólnocie witamy serdecznie księdza wikariusza Mariusza Przywoźnego, dotychczas pracującego w parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie. Księdzu Mariuszowi życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki naszej Patronki Matki Pięknej Miłości.

O godz. 17.30 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.                         czytaj więcej »

Ogłoszenia – XX Niedziela Zwykła.Zwyczaj dziękczynienia za tegoroczne zbiory spotykamy w Kościele od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Prosimy Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmijmy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

Dzisiaj podobnie jak w innych diecezjach w Polsce, także w Diecezji Warszawsko-Praskiej Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC zarządził zbiórkę do puszek na rzecz pomocy w odbudowie i odrestaurowaniu Katedry Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – świątyni p.w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim, trawionej pożarem 1 lipca 2017 roku.                                        O godz. 17.30 nieszpory o Matce Pięknej Miłości.                                                               

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XIX Niedziela Zwykła.Przez ostatnie dni myśli i serca nas, Polaków podążają razem z pielgrzymami na Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej, Królowej Polski, sprawy narodowe, naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za Jej wielowiekową opiekę nad naszą Ojczyzną. Tych, którzy nie mogą wyruszyć na pielgrzymi szlak, zachęcamy do pielgrzymki duchowej, choćby poprzez nawiedzenie naszej parafialnej świątyni, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitewny przystanek przy krzyżach, figurach świętych.

Dzisiaj z racji 13 dnia miesiąca o godz. 17  nabożeństwo Fatimskie z różańcem pokutnym, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i procesją.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XVIII Niedziela Zwykła-Święto Przemienienia Pańskiego.Wydarzenie Przemienienia Pańskiego było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem dla każdego z nas  do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze Sakramentów i modlitwy.

 

Dzisiaj o godz. 17.30  nieszpory o Najświętszym Sakramencie z procesją Eucharystyczną; zapraszamy asystę liturgiczną.                                                             

czytaj więcej »