Ogłoszenia – VIII Niedziela Zwykła.W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej.

W związku z publiczną profanacją Krzyża Świętego, a także osoby św. Jana Pawła II podczas spektaklu w Teatrze Powszechnym prosimy Wiernych o podjęcie modlitwy przebłagalnej i zadośćuczynienia. Wspólnotowo uczynimy to dzisiaj podczas nabożeństwa o godz. 17.30.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – VII Niedziela Zwykła.Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

Drodzy Diecezjanie! Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.                                                                                Z pasterskim błogosławieństwem

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

 

Dzisiaj o godz. 17.30 Nieszpory o Matce Bożej.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – VI Niedziela Zwykła.Tylko czerpiąc obficie ze Stołu Słowa Bożego i Eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni   i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

Dzisiaj w związku z obchodami Światowego Dnia Chorego, zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa przeprowadzamy zbiórkę do puszek Caritas na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

O godz. 16 Msza św. dla Osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

O godz. 17 spotkanie wspólnoty małżeństw niesakramentalnych w Domu parafialnym.

O godz. 17.30 Nieszpory niedzielne.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – V Niedziela Zwykła.Niedziela gromadzi nas przy stole Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, uczymy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Dzisiaj o godz. 16 Msza św. dla dzieci przed I Komunią św. ze szkoły 314, 344, 355.  O godz. 17.30 nieszpory o Najświętszym Sakramencie.

czytaj więcej »