Ogłoszenia – I Niedziela Adwentu.Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego.

Zapraszamy dzieci i dorosłych do uczestnictwa w Roratach, które będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.

7 grudnia, w środę Mszy św. roratnej będzie przewodniczył Ks. Biskup Marek Solarczyk. Zapraszamy serdecznie Parafian.

Opłatki wigilijne przygotowały Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu z klasztoru na Rynku Nowego Miasta. Opłatki święcimy dzisiaj na każdej Mszy św. Opłatek z własnego kościoła jest znakiem budowania jedności wspólnoty parafialnej.

Dzisiaj o godz. 17.30. Nieszpory o Najświętszym Sakramencie.  Podczas Mszy o godz. 18 Celebracja Przekazania Wyznania Wiary dla kandydatów z I roku przygotowań do Bierzmowania.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXIV Niedziela zwykła – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Dzisiaj o godz. 16 Msza św. dla uczniów klasy III ze szkoły 314 i 344.

O godz. 17.30.   nabożeństwo z racji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi można uzyskać odpust zupełny.

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXIII Niedziela zwykła.Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego  przypomina o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdego z nas. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak uczestnictwo w Eucharystii daje łaskę bycia świadkiem, że Pan Bóg jest obecny wśród swojego ludu.

Dzisiaj o godz. 16 Msza św. dla dla Osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Po Mszy św. spotkanie w Domu Parafialnym.

O godz. 17 spotkanie dla tych, którzy zgłosili się do nowych Kół żywego Różańca św. w naszej parafii w kaplicy Domu Parafialnego.

Nieszpory o godz. 17.30.

Trwa Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana-zapraszamy na wieczorne Msze święte. Uroczystości centralne dla tego wydarzenia odbędą się 19 listopada w sobotę w Łagiewnikach. Z naszej parafii wyrusza autokarowa pielgrzymka.

czytaj więcej »

Krucyfiksnmpmpm_krzyzKrucyfiks z kościoła na Tarchominie pochodzi z pierwszego, drewnianego wówczas kościoła przy ul. Myśliborskiej 100. Umieszczony był nad mensą ołtarzową oraz tryptykiem NMP Matki Pięknej Miłości w prezbiterium. Data jego powstania jest zagadkowa, ponieważ kronika parafialna wspomina go już w 1986 roku. Znajduje się tu wpis, iż w trakcie Pasterki (24 grudnia 1986 roku) sam Ksiądz Kardynał Prymas Józef Glemp odprawił Mszę Świętą i poświęcił Krzyż ołtarzowy. Przeczy temu sygnatura odnaleziona w trakcie ostatnich prac konserwatorskich. Na plecach Chrystusa autor wyrył napis: „ X(?)Chajec 1988”.

Krzyż nawiązuje do średniowiecznych krzyży ikonowych popularnych w XIII i XIV wieku na ziemiach włoskich. Inspiracją zapewne były ikony autorstwa włoskiego artysty Cimabue, właść. Cennim di Pepe (ok. 1240 – 1303)[1], które są często powielane i kopiowane przez artystów i ikonopisarzy. Najbardziej zbliżone w swym wyglądzie do krucyfiksu z parafii tarchomińskiej są dwie ikony: pierwsza z nich znajduje się w kościele San Domenico w Arezzo, z wizerunkiem Pantokratora na zwieńczeniu a druga eksponowana obecnie w muzeum przy kościele Franciszkanów Santa Croce we Florencji. Obydwie przedstawiają Chrystusa umęczonego na krzyżu, którego ramiona zakończone są wizerunkami Maryi i Jana Apostoła.
czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXXII Niedziela zwykła.Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Dzisiaj  Msza św. dla dzieci przed I Komunią Św. ze szkoły 355 o godz. 16.       Nieszpory o Najświętszym Sakramencie o godz. 17.30.

czytaj więcej »