Służba Liturgiczna-ołtarza


herb służby liturgicznejMinistrare” z łaciny oznacza <<służyć>>, zatem ministrant to ten, kto ma służyć, a więc pomagać kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw. Służymy zawsze samemu Jezusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

 

Opiekun SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

ks. Mariusz Korzenecki

 

Odpowiedzialny na Ministrantów

 

 

Odpowiedzialny za kandydatów na ministrantów

 ks. Mariusz Korzenecki

 

Spotkania dla ministrantów

SOBOTA  godz………

 

Służba pontyfikalna NMP Matki Pięknej Miłości

Ceremoniarz– Mariusz Michalczyszyn

Ceremoniarz– Maciej Biernat

Turyferariusz– Mikołaj Urbański

Nawikulariusz–  Krzysztof Warzocha // Adrian Karandys

Krucyferariusz– Jakub Kowalski

Akolita–Piotr Gronwald

Akolita–Jakub Michałowski

Księga–Piotr Walczak

Mikrofon– Marcin Smyk