Służba Liturgiczna Ołtarza


herb służby liturgicznej

 

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) –  osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

Ministrant  pomaga kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw, ale służy zawsze samemu Jezusowi Chrystusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Najświętszej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

 

Opiekun:

ks. Mariusz Przywoźny

 

Odpowiedzialni za kandydatów na ministrantów:

Krzysztof Warzocha,  Jakub Kowalski

 

Spotkania
  • dla kandydatów : sobota godz.
  • dla ministrantów młodszych: druga sobota miesiąca godz. 10 (od marca 2018)
  • dla ministrantów starszych i lektorów : druga niedziela miesiąca godz 19 (od marca 2018)

 

Służba pontyfikalna NMP Matki Pięknej Miłości

Ceremoniarz          — Mariusz Michalczyszyn

Ceremoniarz          — Maciej Biernat

Turyferariusz          — Krzysztof Warzocha

Nawikulariusz         — Mikołaj Urbański

Krucyferariusz        — Jakub Kowalski

Akolici                     — Piotr Gronwald , Maciej Bączek

Akolici                     — Maciej Adamiak, Jakub Michałowski

Księga                    — Piotr Walczak

Mikrofon                 — Marcin Smyk


 

Wyjście na paintballa 28.10.2017


Wypad na pizze 11.11.2017


Przyjęcie nowych ministrantów 06.01.2018 godz.9:00


spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej 06.01.2018


Obóz Zimowy 2018