Służba Liturgiczna-ołtarza


herb służby liturgicznej Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) –  osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

Ministrant  pomaga kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw, ale służy zawsze samemu Jezusowi Chrystusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Najświętszej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

 

Opiekun SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

ks. Mariusz Przywoźny

 

Odpowiedzialni za kandydatów na ministrantów:

Krzysztof Warzocha,  Jakub Kowalski

spotkania Sobota godzina 9:00

 

Spotkania dla ministrantów:

SOBOTA  godz. 10

 

Służba pontyfikalna NMP Matki Pięknej Miłości

Ceremoniarz–     Mariusz Michalczyszyn

Ceremoniarz–     Maciej Biernat

Turyferariusz–     Krzysztof Warzocha

Nawikulariusz–   Mikołaj Urbański

Krucyferariusz–  Jakub Kowalski

Akolita–             Piotr Gronwald , Maciej Bączek

Akolita–             Maciej Adamiak, Jakub Michałowski

Księga–             Piotr Walczak

Mikrofon–           Marcin Smyk