Służba Liturgiczna-ołtarza


herb służby liturgicznejMinistrare” z łaciny oznacza <<służyć>>, zatem ministrant to ten, kto ma służyć, a więc pomagać kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw. Służymy zawsze samemu Jezusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

 

Opiekun SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

ks. Mariusz Korzenecki

 

Odpowiedzialny na Ministrantów

 

 

Odpowiedzialny za kandydatów na ministrantów

 ks. Mariusz Korzenecki ////  Krzysztof Warzocha

 

Spotkania dla ministrantów

SOBOTA  godz………

 

Służba pontyfikalna NMP Matki Pięknej Miłości

Ceremoniarz– Mariusz Michalczyszyn

Ceremoniarz– Maciej Biernat

Turyferariusz– Mikołaj Urbański

Nawikulariusz–  Krzysztof Warzocha

Krucyferariusz– Jakub Kowalski

Akolita–Piotr Gronwald ////  Maciej Bączek

Akolita–Maciej Adamiak/////Jakub Michałowski

Księga–Piotr Walczak

Mikrofon– Marcin Smyk