Schola Nutki Pięknej Miłości.


Schola Nutki Pięknej Miłości zaprasza dzieci śpiewające i grające na instrumentach na Mszę św. w niedzielę o godz. 10.15.

 

Wizytacja Kanoniczna Biskupa Marka Solarczyka. 26.10.2014 (archiwalne)