Sakramenty i Posługi


Kancelaria Parafialna

Czynna:

 • we wtorek od 16:00 do 19:00
 • od środy do piątku od 16:00 do 17:30


parafia@pieknamilosc.waw.pl
tel.: 22 811 79 22

 

Sakramenty Święte i Pogrzeb Katolicki

 

Sakrament Chrztu Świętego:

Chrzest udzielany jest w drugączwartą niedzielę miesiąca ( a także w  Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) podczas Mszy św. o godz. 11:30 . Zainteresowani tym Sakramentem nasi Parafianie uczestniczą w spotkaniu przygotowującym w piątek przed wybraną niedzielą o godz. 19 w kaplicy Domu parafialnego. Dorosłych przygotowujemy do tego sakramentu po zgłoszeniu się do kancelarii.

Dokumenty:                                                                                                                                                                                                                                                -Akt urodzenia  dziecka,                                                                                                                                                                                                                     -zaświadczenie od rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami; każdy z rodziców udaje się po zaświadczenie do parafii, na terenie której mieszka; do zaświadczeń chrzestni powinni otrzymać kartki do spowiedzi;                                                                                                                                                                -jeśli rodzice dziecka zamieszkują w innej parafii przynoszą zgodę ze swojej parafii na chrzest w parafii tutejszej;

Z dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej;

 

Bierzmowanie:

Harmonogram Spotkań Formacyjnych przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania – Rok Katechetyczny 2017/2018.

 

Rok I (klasy III gimnazjum)

Spotkania Formacyjne (w kościele/kaplicy Domu parafialnego o godz. 19)

18 września 2017r.           Spotkanie informacyjne i organizacyjne.

16 października 2017r.   Konferencja. Przygotowanie celebracji przyjęcia do grona Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. (kościół).

27 listopada 2017r.           Konferencja. Przygotowanie celebracji Przekazania Wyznania Wiary. Indeksy. (kościół).

18 grudnia 2017r.    Konferencja. Podział na grupy. Spotkania w grupach. (kaplica).

29 stycznia 2018r.             Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

19 lutego 2018r.                 Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

19 marca 2018r.                 Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

23 kwietnia 2018r.            Konferencja. Przygotowanie celebracji Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. (kościół).

21 maja 2018r.                    Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

18 czerwca 2018r.             celebracja Sakramentu Pokuty. (kościół).

17 września 2018r.           Organizacja II roku przygotowań.

Celebracje (podczas niedzielnych Mszy o godz. 18)

22 października 2017r.   Przyjęcie do grona Kandydatów.

03 grudnia 2017r.            Przekazanie Wyznania Wiary.

29 kwietnia 2018r.          Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych.

 

Rok II (klasy I szkół średnich)

Spotkania Formacyjne (w kościele/kaplicy Domu parafialnego o godz. 19)

11 września 2017r.           Wprowadzenie w problematykę II roku przygotowań.

9 października 2017r.     Konferencja. Spotkania w grupach (kaplica).

20 listopada 2017r.           Przygotowanie celebracji Przekazania Modlitwy Pańskiej. Spotkania w grupach. (kościół).

11 grudnia 2017r.             Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

8 stycznia 2018r.               Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

12 lutego 2018r.                 Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

12 marca 2018r.                 Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

9 kwietnia 2018r.             Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

14 maja 2018r.                   Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

11 czerwca 2018r.             Przygotowanie celebracji wyboru Patrona od Bierzmowania. Podsumowanie. (kościół).

10 września 2018r.           Liturgia Sakramentu Bierzmowania (kościół).

20 września 2018r.           Przygotowanie liturgii Sakramentu Bierzmowania (kościół).

27 września 2018r.           Przygotowanie liturgii Sakramentu Bierzmowania (kościół).

Celebracje (podczas niedzielnych Mszy o godz. 18)

26 listopada 2017r.           Celebracja Przekazania Modlitwy Pańskiej.

17 czerwca 2018r.             Celebracja Wyboru Patrona od Bierzmowania.

W październiku 2018r.    Celebracja Sakramentu Pokuty.

W październiku 2018r.    Celebracja Sakramentu Bierzmowania.

 

I Komunia Święta:

 • metryka chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii

Przygotowanie dorosłych do tego sakramentu po zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej.
W przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć także:

  • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę i dopuszczeniu do I Komunii Św. wydane przez kapłana – katechetę
  • zgodę własnej parafii.

 

 

Terminy I Komunii Świętej w roku 2018

Szkoła nr 355 – wtorek 1 maja

godz.10 (grupa Pani Izabeli Bochniak), godz. 11.30 (grupa Pani Beaty Karolonek i ks. Mariusza Przywoźnego), godz. 13 (grupa Pani Ewy Szyprowskiej).

Triduum Komunii Świętej: 2 – 4 maja; sroda godz. 19, czwartek godz. 19, piątek godz. 19.

Rocznica I Komunii Świętej: 6 maja – niedziela godz. 16.

 

Szkoła nr 314 – sobota 19 maja

godz.10 (grupa Pani Anny Magiera i Pani Ewy Nocek), godz. 12.30 (grupa Pani Danuty Kozłowskiej-Dłużyńskiej).

Triduum Komunii Świętej: 20 – 22 maja; niedziela godz. 16, poniedziałek godz. 19, wtorek godz. 19.

Rocznica I Komunii Świętej: 13 maja – niedziela godz. 16.

 

Szkoła nr 344 – sobota  26 maja

godz.10 (grupa Pani Katarzyny Wojtanek).

Triduum Komunii Świętej: 27 – 29 maja; niedziela godz. 16, poniedziałek godz. 19, wtorek godz. 19.

Rocznica I Komunii Świętej: 27 maja – niedziela godz. 11.30.

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej dla dzieci ze szkoły 355 podczas Mszy św. w niedzielę 17 września o godz. 16, a w kolejnych miesiącach: 15 X, 19 XI, 17 XII, 18 II, 18 III, 15 IV.

Przygotowanie do I Komunii Świętej dla dzieci ze szkół 314 i 344 podczas Mszy św. w niedzielę 24 września o godz. 16, a w kolejnych miesiącach: 22 X, 26 XI, 10 XII, 25 II, 11 III, 22 IV.

 

Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych

17 października 2017 , 28 listopada 2017 we wtorek (dla szkoły 355) godz. 19.

24 października 2017 , 5 grudnia 2017 we wtorek (dla szkół 314 i 344) godz. 19.

6 marca 2018 godz. 19 (dla szkoły 355).

6 marca 2018 godz. 20 (dla szkoły 314 i 344).

Spotkania odbywają się w kaplicy Domu Parafialnego.

 

Sakrament pokuty – Spowiedź:

W dni powszednie – przed Mszą św. poranną i podczas Mszy św. wieczornej;

W niedziele – podczas Mszy św.;

Poza Mszą św. – w piątek od godz. 16 do 18.

 

Sakrament Małżeństwa:
Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Przynoszą ze sobą:

 • aktualne świadectwo chrztu z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej
 • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • świadectwo uczestnictwa w spotkaniach w poradni rodzinnej
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe)

Jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

Pierwszy cykl 10 konferencji dla narzeczonych  rozpoczął się w poniedziałek 9 października 2017 r. ;

drugi cykl konferencji rozpocznie się w poniedziałek 15 stycznia 2018 r. o godz. 19 w sali nr 1 Domu Parafialnego.

Poradnia Życia Rodzinnego zaprasza narzeczonych i małżonków w poniedziałek w godz. 18 – 20, w Domu  Parafialnym; prowadzi Pani Alicja Gronek. Spotkanie bardzo prosimy poprzedzić telefonicznie 22 772 40 56.

 

Pogrzeb:
Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii. Należy przynieść do kancelarii akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należy do naszej parafii,wymagane jest pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza.