Sakramenty i Posługi


Kancelaria Parafialna

Czynna:

 • we wtorek od 16:00 do 19:00
 • od środy do piątku od 16:00 do 17:30


parafia@pieknamilosc.waw.pl
tel. kancelaryjny: 22 811 79 22

 

Sakramenty Święte i Pogrzeb Katolicki

 

Sakrament Chrztu Świętego:

Chrzest udzielany jest w drugączwartą niedzielę miesiąca ( a także w  Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) podczas Mszy św. o godz. 11:30 . Zainteresowani tym Sakramentem nasi Parafianie uczestniczą w spotkaniu przygotowującym w piątek przed wybraną niedzielą o godz. 19 w kaplicy Domu parafialnego. Dorosłych przygotowujemy do tego sakramentu po zgłoszeniu się do kancelarii.

Dokumenty:   Akt urodzenia  dziecka, zaświadczenie od rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami; każdy z rodziców udaje się po zaświadczenie do parafii, na terenie której mieszka; do zaświadczeń chrzestni powinni otrzymać kartki do spowiedzi; jeśli rodzice dziecka zamieszkują w innej parafii przynoszą zgodę ze swojej parafii na chrzest w parafii tutejszej;

Z dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej;

 

Bierzmowanie:

Przygotowanie do Bierzmowania 2018 / 2019:

– Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas I ponadgimnazjalnych (wznowienie II roku formacji) w poniedziałek 17 października o 19.00 w kościele.

Rozpoczęcie nowego kursu przygotowującego do Bierzmowania dla młodzieży z 3 klas gimnazjum i 8 klas szk. podstawowej 22 października o 19.00 w kościele.

5 grudnia 2018 r. w środę o godz. 19.15 w kościele spotkanie dla rodziców Kandydatów do Bierzmowania z I roku przygotowań .

 

Harmonogram Spotkań Formacyjnych przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania

I rok formacji – klasy 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej

Spotkania Formacyjne         (w kościele/kaplicy domu parafialnego o godzinie 1900)

22 października 2018r.                Spotkanie informacyjne i organizacyjne. Przygotowanie Celebracji Przyjęcia do Grona Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. (kościół)

12 listopada 2018r.                         Konferencja. Przygotowanie celebracji Przekazania Wyznania Wiary. Indeksy. (kościół)

10 grudnia 2018r.                           Konferencja. Podział na grupy. Spotkania w grupach. (kaplica)

14 stycznia 2019r.                           Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

11 lutego 2019r.                               Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

11 marca 2019r.                               Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

Ze względu na prace malarskie w kościele nie odbędą się spotkania kandydatów do Bierzmowania w dniach 11 i 18 marca.

8 kwietnia 2019r.                         Konferencja. Przygotowanie Celebracji Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. (kościół)

13 maja 2019r.                                  Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica).

10 czerwca 2019r.                           Celebracja Sakramentu Pokuty.  (kościół)

16 września 2019r.                         Organizacja II roku przygotowań.

Celebracje (podczas niedzielnych Mszy o 1800)

28 października 2018r.                Przyjęcie do Grona Kandydatów.

18 listopada 2018r.                        Przekazanie Wyznania Wiary.

28 kwietnia 2019r.                         Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych.

 

 

Rok Katechetyczny 2018/2019

Harmonogram Spotkań Formacyjnych – uzupełnienie

w I Roku przygotowań do Sakramentu Bierzmowania

(klasy III gimnazjum/8 szkoły podstawowej)

Spotkania Formacyjne (w kościele/kaplicy domu parafialnego o godzinie 1900)

 

10 grudnia 2018r.                           1. Konferencja dla wszystkich w kościele.

Podział na grupy (bez spotkań w grupach)

 

14 stycznia 2019r.                           2. Konferencja dla chłopców w kościele

 1. Spotkania w grupach dla dziewcząt w kaplicy Domu Parafialnego

 

11 lutego 2019r.                               2. Konferencja dla dziewcząt w kościele

 1. Spotkania w grupach dla chłopców w kaplicy Domu Parafialnego

 

11 marca 2019r.                               3. Konferencja dla chłopców w kościele

 1. Spotkania w grupach dla dziewcząt w kaplicy Domu Parafialnego

Ze względu na prace malarskie w kościele  nie odbędą się spotkania kandydatów do Bierzmowania w dniach 11 i 18 marca.

 

8 kwietnia 2019r.                         Spotkanie dla wszystkich w kościele

Przygotowanie Celebracji Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

 

13 maja 2019r.                                  3. Konferencja dla dziewcząt w kościele

 1. Spotkania w grupach dla chłopców w kaplicy Domu Parafialnego

 

10 czerwca 2019r.                           Celebracja Sakramentu Pokuty.  (kościół)

 

16 września 2019r.                         Organizacja II roku przygotowań.

 

Celebracje (podczas niedzielnych Mszy o 1800)

 

28 kwietnia 2019r.                         Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych.

 

Zachęcamy do angażowanie się w przygotowanie liturgii wraz

Zachęcamy do angażowanie się w przygotowanie liturgii wraz z animatorami Ruchu Światło-Życie (czytanie czytań mszalnych, śpiew psalmów responsoryjnych, czytanie wezwań modlitwy powszechnej, przynoszenie darów ołtarza, śpiew w scholi).

 

Prosimy o wpłatę 70 zł;- na materiały formacyjne przekazywane w ciągu dwóch lat przygotowań (Katechizm Młodych, Modlitewnik Młodych, karty formacyjne i informacyjne, dar ołtarza w czasie liturgii Bierzmowania).

 

Metrykę chrztu należy dostarczyć do końca roku 2018r. Dotyczy to ochrzczonych i przyjmujących I Komunię Świętą poza parafią N.M.P. Matki Pięknej Miłości w Warszawie.

 

Podpisy potwierdzające udział w Mszach i Nabożeństwach składają rodzice. Zaś udział w spowiedzi spowiednik.

 

Miejscem uczestnictwa w Mszach, nabożeństwach, spowiedzi może być dowolnie wybrany katolicki ośrodek kultu religijnego w kraju bądź za granicą.

 

Ks. Marcin obecny w zakrystii w niedziele po Mszach oraz w kancelarii w środy w okresie 5.12.2018 – 13.02.2019r. zaś po 13.02.2019r w czwartki i piątki w godz. 16-17.30.

 

 

II rok formacji – klasy 1 szkół średnich

Spotkania Formacyjne         (w kościele/kaplicy domu parafialnego o godzinie 1900)

17 września 2018r.                         Spotkanie informacyjne i organizacyjne.

15 października 2018r.                Konferencja. Przygotowanie Celebracji przekazania Modlitwy Pańskiej. (kościół)

19 listopada 2018r.                         Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

17 grudnia 2018r.                           Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

21 stycznia 2019r.                           Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

18 lutego 2019r.                               Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

18 marca 2019r.                               Konferencja. Spotkania w grupach. (kaplica)

Ze względu na prace malarskie w kościele  nie odbędą się spotkania kandydatów do Bierzmowania w dniach 11 i 18 marca.

6 maja 2019r.                                  Konferencja. Przygotowanie Celebracji wyboru Patrona. (kościół)

3 czerwca 2019r.                           Liturgia Sakramentu Bierzmowania (kościół)

6 czerwca 2019r.                           Liturgia Sakramentu Bierzmowania (kościół)

Celebracje                                     (podczas niedzielnych Mszy o 1800)

21 października 2018r.                Celebracja przekazania Modlitwy Pańskiej.

12 maja 2019r.                                 Celebracja wyboru Patrona.

17 czerwca 2019r.                           Celebracja Sakramentu Pokuty.

… czerwca 2019r.                           Bierzmowanie

 

 

I Komunia Święta:

 • metryka chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii

Przygotowanie dorosłych do tego sakramentu po zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej.
W przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć także:

Terminy I Komunii Świętej w roku 2020

Szkoła nr 355 – sobota 9 maja  

Szkoła nr 314 – sobota 23 maja 

Godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej  podczas Mszy św. w III niedzielę miesiąca o godz. 16.

Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych  – …

 

Rocznica I Komunii Św. – terminy w przygotowaniu

.

 

Sakrament pokuty – Spowiedź:

W dni powszednie – przed Mszą św. poranną i podczas Mszy św. wieczornej;

W niedziele – podczas Mszy św.;

Poza Mszą św. – w piątek od godz. 16 do 18.

 

Sakrament Małżeństwa:
Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Przynoszą ze sobą:

 • aktualne świadectwo chrztu z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej
 • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • świadectwo uczestnictwa w spotkaniach w poradni rodzinnej
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe)

Jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

Pierwszy cykl 10 konferencji dla narzeczonych  rozpocznie się w poniedziałek 1 października 2018 r.  godz. 19 sala nr 1 Domu parafialnego.;

drugi cykl konferencji rozpocznie się w poniedziałek 18 lutego  2019 r. godz. 19, sala 1 Domu parafialnego.

Poradnia Życia Rodzinnego zaprasza narzeczonych i małżonków w poniedziałek w godz. 18 – 20, w Domu  Parafialnym; prowadzi Pani Alicja Gronek. Spotkanie bardzo prosimy poprzedzić telefonicznie 22 772 40 56.

 

Pogrzeb:
Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii. Należy przynieść do kancelarii akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należy do naszej parafii,wymagane jest pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza.